Novodobá sloboda v oblasti financovania!

Flexibilný zmluvný systém spoločnosti STILL TotalFlexibel obsahuje zmluvné možnosti ako je prenechanie zariadenia na užívanie (lízing, nájom, splátkový systém BasicDynamic) a automatický prechod vlastníckych práv (nájom s odkúpením prenajatej veci). Chceli by ste zmeniť charakter súčasnej zmluvy? Vďaka zmluvnému systému TotalFlexibel to nie je problém.

Vyznačuje sa vysokou flexibilitou možností zmien, napr. ak vo Vašom podniku dôjde k zmene rámcových podmienok. So zmluvným systémom TotalFlexibel sa môžete slobodne rozhodovať nielen na začiatku zmluvného vzťahu, ale aj po uzavretí zmluvy.

Doba splatnosti

Doba splatnosti

U mnohých vecí v živote je rozhodujúci práve správny okamih. To platí aj v STILL pre doby splatnosti...

Doba splatnosti

BasicDynamic

BasicDynamic

Splátkový systém BasicDynamic po prvýkrát ponúka priamu súvislosť medzi používaním zariadenia a nákladmi...

BasicDynamic

Lízing

Lízing

Mnoho zákazníkov sa rozhoduje pre lízing - stredno- až dlhodobé prenechanie zariadenia na užívanie...

Lízing

Kúpa

Kúpa

Či si kupujete jediné zariadenie alebo kompletnú flotilu, so zariadeniami spoločnosti STILL uskutočňujete investíciu do budúcnosti...

Kúpa

Nájom s odkúpením prenajatej veci

Nájom s odkúpením prenajatej veci

Nájom s odkúpením prenajatej veci je pre Vás alternatívou, ak si želáte čo najmenej komplikované investičné financovanie...

Nájom s odkúpením prenajatej veci

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.