Automaticky navádzané vozíky (AGVs)

Automatizácia v intralogistike

Riadime automatizované vozíky.

So systémom STILL iGo vám ponúkame rôzne rozširujúce stupne na báze vozidiel pre automatizáciu vašej intralogistiky, ktoré sa dajú individuálne prispôsobiť vašim požiadavkám.

Takmer žiadne iné riešenie nemá taký potenciál pre optimalizáciu procesov, výmenu údajov a prepojenie do siete, ako automatizované systémy. Roboty, autonómne vozidlá a dopravné systémy bez vodiča (AGV) pritom zohrávajú významnú úlohu.

Nie je preto prekvapujúce, že v posledných rokoch došlo k obrovskému rozvoju. Prebieha obrovský výskum a vývoj a investujú a skúmajú ich nielen veľkí a etablovaní výrobcovia AGV. Existujú aj stovky začínajúcich podnikov, technologických a softvérových spoločností, ktoré sa snažia získať trh v tejto oblasti. Podľa našich skúseností to môže byť pre spoločnosti, ktoré chcú začať automatizovať svoje procesy, dosť mätúce.

Nie každá technologická inovácia je pre vašu úlohu vždy ekonomicky rozumná. Postaráme sa o to, aby ste sa v džungli digitálnych ponúk Industrie 4.0 nestratili, a sprevádzame vás ako partneri:

Bez ohľadu na to, v akej fáze sa váš projekt automatizácie nachádza, určíme presnú kombináciu technických riešení pre vašu intralogistiku a vždy budeme pozorne sledovať návratnosť vašich investícií.


 • Vhodné pre budúcnosť. Štandardizované a škálovateľné riešenia pre každú požiadavku na automatizáciu.
 • Ekonomické. Vhodné riešenie automatizácie s ohľadom na návratnosť investícií.
 • Flexibilné. Rozličné úrovne automatizácie: Úroveň automatizácie závisí od vašich procesov.
 • Bezpečné. Moderné technológie navigácie a personálna ochrana
 • Kompletné. Mobilné a stacionárne riešenia pre kompletne automatizované dodávateľské reťazce.
 • Plánovateľné. Krátke reakčné časy pri koncipovaní a príprave ponúk, ako aj pri realizácii projektov.

Odporúčania pre vozíky bez obsuhy

 • Analýza rámcových podmienok + procesov
 • Rozvoj koncepcie automatizácie
 • Platnosť koncepcie / analýza obchodného prípadu
 • Kvalifikácia projektov
 • Príprava ponúk
 • Plánovanie projektov
 • Implementácia
 • Servis

Riešenia automatizácie si vyžadujú dobrú prípravu a rozumné plánovanie. V úvodnej diskusii spoločne zhodnotíme všeobecné podmienky oblasti použitia a porozprávame sa o súčasných a plánovaných procesoch vo vašom sklade.

+421 917 114 478

Oslovenie*

Úrovne automatizácie intralogistiky

Úroveň automatizácie závisí od vašich procesov. Naši odborníci s vami úzko spolupracujú pri hľadaní správnej úrovne automatizácie a systematickom rozvoji vašich procesov.

1. Asistované riadenie

Asistenčné systémy automaticky pomáhajú pri určitých úlohách.

2. Polo automatizované riadenie

Vozidlá sa pohybujú čiastočne autonómne alebo automaticky preberajú určité úlohy.

3. Plane automatizované riadenie

Samojazdiace priemyselné vozíky v plne automatizovanom procese.


Riešenia automatizácie pre intralogistiku

Riešenia automatizácie iGo od spoločnosti STILL slúžia na rôzne úrovne automatizácie intralogistiky, od asistenčných systémov, cez poloautomatickú jazdu, až po plne automatizované logistické procesy.

Autonómne mobilné roboty (AMR) - autonómna horizontálna preprava

Systémy AMR, ako je STILL ACH, predstavujú jednoduché riešenie pre automatizovanú horizontálnu prepravu tovaru.

Riadenie projektov a implementácia riešení automatizácie

Spoľahlivé partnerstvo

Po úspešnom dokončení koncepčného návrhu vášho riešenia automatizácie našimi obchodnými inžiniermi sa začína fáza realizácie a implementácie. Celý proces, od realizácie podrobného plánovania, až po uvedenie do prevádzky a odovzdanie hotového systému, koordinuje skúsený projektový manažér. Vďaka veľkému know-how, prezieravosti a kompetencii vedúceho pracovníka drží vždy všetky nitky v rukách, udržiava si prehľad o všetkých procesných krokoch a fázach projektu, zabezpečuje plynulý tok informácií a materiálov a tiež garantuje, že všetky pracovné procesy sú nastavené a realizované podľa hľadísk efektivity, produktivity a udržateľnosti. Rieši malé i veľké výzvy každodennej projektovej práce a je vašou kompetentnou kontaktnou osobou. Vždy vás informuje o stave projektu a poskytuje vám prehľadné informácie o jednotlivých procesných krokoch. Spoľahlivý, orientovaný na výsledky a založený na partnerstve - pre maximálny úspech projektu.

 

Servisná podpora pre vaše automatizované systémy

Pokiaľ ide o dostupnosť vašich intralogistických systémov, nepoznáme kompromisy.

Samozrejme, platí to aj pre vaše automatizované systémy.

Či už ide o hardvér alebo softvér, údržbu alebo opravu - našu ponuku služieb konfigurujeme individuálne a podľa vašich potrieb pre váš systém a vaše požiadavky.

Aby ste sa mohli plne sústrediť na svoje podnikanie, bez výpadkov, čakacích lehôt alebo prekážok s náhradnými dielmi. Naši servisní technici sú vysoko kvalifikovaní, minimálne rovnako odhodlaní a sú vám k dispozícii 365 dní v roku.

Kedykoľvek. Spoľahlivo. Rýchlo.

Servis hardvéru:

 • Celonárodná servisná sieť. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť a sme vám nablízku vždy, keď nás potrebujete.
 • Skúsení odborníci. Naši servisní technici sa špecializujú na vaše automatizované vozidlá.
 • Digitálne podporované plánovanie služieb. Intervaly údržby plánujeme vopred a v úzkej koordinácii s vašimi výrobnými procesmi. Týmto spôsobom predchádzame krátkodobým poruchám, nákladným opravám a zbytočným prestojom vášho zariadenia.
 • Inteligentné balíky náhradných dielov a doručenie cez noc. Spoločne zabezpečíme dostupnosť vašich individuálnych náhradných dielov. Aby ste neskončili v čakacej slučke.

Servis softvéru:

 • Vždy dostupný: Naša horúca linka podpory s kvalifikovanými odborníkmi je vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Rýchla pomoc v prípade poruchy. Naši systémoví špecialisti vám poskytnú vzdialenú podporu. Okamžite a spoľahlivo.

Typické scenáre použitia pre automaticky navádzané vozíky

V rámci projektu IFOY naši odborníci na automatizáciu intralogistiky vytvorili typické scenáre používania dopravných systémov bez vodiča v intralogistike. Video sa zaoberá nasledujúcimi scenármi:

 • Prijatý tovar
 • Odovzdanie do výroby
 • Výroba & montáž
 • Odchádzajúci tovar
 • Odovzdanie dodávky
 • Zmiešaný výber SKU
 • Odovzdávanie odchádzajúceho tovaru a nakladanie nákladných vozidiel

Automaticky navádzané vozíky v praxi


Poradenstvo v oblasti automatizácie intralogistiky - Štyri kroky ku koncepcii automatizácie

Vďaka našim odborným znalostiam vám pomôžeme analyzovať vaše procesy a identifikovať potenciál automatizácie pre vašu spoločnosť. Vy sa rozhodnete, či chcete využiť naše ďalšie poradenské služby. Tieto služby vykonávajú skúsení odborníci na intralogistiku spoločnosti STILL a podrobne zahŕňajú nasledujúce kroky:

1. Získavanie údajov

Po kontrole skladu získame prehľad o existujúcom toku materiálu.

2. Analyzovanie

Potenciál automatizácie sa odvodí z údajov o procese a preprave a určí sa technická a ekonomická realizovateľnosť rôznych variantov automatizácie.

3. Plane automatizované riadenie

Na základe našich dlhoročných skúseností v odbore a vašich kľúčových ekonomických údajov dostanete individuálne odporúčanie postupu.

4. Koncepcia a špecifikácie

Vypracovanie koncepcie, ktorá jasne ukazuje pridanú hodnotu. Vypracovanie funkčnej špecifikácie ako základu pre implementáciu vášho individuálneho riešenia.


Konzultácia k vášmu projektu automatizácie

Naši odborníci sú pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa našich automatizačných riešení pre intralogistiku.

Oslovenie*

Riešenia automatizácie od spoločnosti STILL

Nie každé riešenie automatizácie má ekonomický zmysel z hľadiska vašich individuálnych požiadaviek. Sprevádzame vás ako partneri pri výbere vhodnej úrovne automatizácie.

Automatizácia s asistenčnými systémami Úroveň 1 - Asistované riadenie

Na tejto úrovni vodičovi pomáhajú pri plnení úloh rôzne inteligentné asistenčné funkcie vozíka, ale za navigáciu je zodpovedný v každej situácii. Napríklad vďaka individuálne programovateľným výstrahám a prispôsobeniu rýchlosti v závislosti od situácie umožňuje systém STILL vysoko bezpečnú a nevyčerpávajúcu prácu s ručným ovládaním.

Automaticky navádzané vozíky Úroveň 2 - Čiastočne automatické riadenie

Táto úroveň automatizácie zahŕňa riešenia, ktoré umožňujú vozidlám čiastočne samostatne sa pohybovať v sklade pomocou špeciálneho softvéru alebo umelej inteligencie a senzorov. Tým sa stávajú inteligentným partnerom pre svojich používateľov. Vhodne vybavené vozíky na kompletizáciu objednávok môžu nasledovať svojich operátorov všade, kam idú, a úzkoprofilové vozíky sa môžu poloautomaticky presunúť na správnu pozíciu paliet po optimálnej trase. Vodič však zostáva zodpovedný za činnosť svojho vysokozdvižného vozíka na každom kroku. Poloautomatické vozidlá týmto spôsobom odbremeňujú zamestnanca a zvyšujú produktivitu aj bezpečnosť vášho skladu.

Automaticky navádzané vozíky Úroveň 3 - Plne automatizované riadenie

Samojazdiace priemyselné vozíky na automatizáciu internej logistiky v súčasnosti úspešne využívajú mnohí lídri v priemysle - a preukázalo sa, že výrazne zvyšujú výkonnosť manipulácie. Vďaka štandardizovaným automatizačným súpravám možno jednotlivé vozíky STILL automatizovať pre rôzne procesné požiadavky vo veľmi krátkom čase a rozšíriť ich tak, aby vytvorili plne automatizovaný logistický proces.

Na realizáciu plne automatizovaného dodávateľského reťazca dopĺňame portfólio systémov iGo o riešenia od našej sesterskej spoločnosti DEMATIC, popredného svetového dodávateľa integrovanej automatizačnej technológie. Vďaka tomu môžete využívať výhody dokonalej súhry medzi automatizovanými vozíkmi STILL a stacionárnymi automatizačnými riešeniami DEMATIC, ako sú transportéry, distribučné a triediace systémy, zakladače alebo systémy AutoStore.