Automaticky navádzané vozíky (AGVs)

Automatizácia v intralogistike

Riadime automatizované vozíky.

So systémom STILL iGo vám ponúkame rôzne rozširujúce stupne na báze vozidiel pre automatizáciu vašej intralogistiky, ktoré sa dajú individuálne prispôsobiť vašim požiadavkám.

Takmer žiadne iné riešenie nemá taký potenciál pre optimalizáciu procesov, výmenu údajov a prepojenie do siete, ako automatizované systémy. Roboty, autonómne vozidlá a dopravné systémy bez vodiča (AGV) pritom zohrávajú významnú úlohu.

Nie je preto prekvapujúce, že v posledných rokoch došlo k obrovskému rozvoju. Prebieha obrovský výskum a vývoj a investujú a skúmajú ich nielen veľkí a etablovaní výrobcovia AGV. Existujú aj stovky začínajúcich podnikov, technologických a softvérových spoločností, ktoré sa snažia získať trh v tejto oblasti. Podľa našich skúseností to môže byť pre spoločnosti, ktoré chcú začať automatizovať svoje procesy, dosť mätúce.

Nie každá technologická inovácia je pre vašu úlohu vždy ekonomicky rozumná. Postaráme sa o to, aby ste sa v džungli digitálnych ponúk Industrie 4.0 nestratili, a sprevádzame vás ako partneri:

Bez ohľadu na to, v akej fáze sa váš projekt automatizácie nachádza, určíme presnú kombináciu technických riešení pre vašu intralogistiku a vždy budeme pozorne sledovať návratnosť vašich investícií.


 • Vhodné pre budúcnosť. Štandardizované a škálovateľné riešenia pre každú požiadavku na automatizáciu.
 • Ekonomické. Vhodné riešenie automatizácie s ohľadom na návratnosť investícií.
 • Flexibilné. Rozličné úrovne automatizácie: Úroveň automatizácie závisí od vašich procesov.
 • Bezpečné. Moderné technológie navigácie a personálna ochrana
 • Kompletné. Mobilné a stacionárne riešenia pre kompletne automatizované dodávateľské reťazce.
 • Plánovateľné. Krátke reakčné časy pri koncipovaní a príprave ponúk, ako aj pri realizácii projektov.

Odporúčania pre vozíky bez obsuhy

 • Analýza rámcových podmienok + procesov
 • Rozvoj koncepcie automatizácie
 • Platnosť koncepcie / analýza obchodného prípadu
 • Kvalifikácia projektov
 • Príprava ponúk
 • Plánovanie projektov
 • Implementácia
 • Servis

Riešenia automatizácie si vyžadujú dobrú prípravu a rozumné plánovanie. V úvodnej diskusii spoločne zhodnotíme všeobecné podmienky oblasti použitia a porozprávame sa o súčasných a plánovaných procesoch vo vašom sklade.

+421 917 114 478

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Úrovne automatizácie intralogistiky

Úroveň automatizácie závisí od vašich procesov. Naši odborníci s vami úzko spolupracujú pri hľadaní správnej úrovne automatizácie a systematickom rozvoji vašich procesov.

1. Asistované riadenie

Asistenčné systémy automaticky pomáhajú pri určitých úlohách.

2. Polo automatizované riadenie

Vozidlá sa pohybujú čiastočne autonómne alebo automaticky preberajú určité úlohy.

3. Plane automatizované riadenie

Samojazdiace priemyselné vozíky v plne automatizovanom procese.


Riešenia automatizácie pre intralogistiku

Riešenia automatizácie iGo od spoločnosti STILL slúžia na rôzne úrovne automatizácie intralogistiky, od asistenčných systémov, cez poloautomatickú jazdu, až po plne automatizované logistické procesy.

Autonómne mobilné roboty (AMR) - autonómna horizontálna preprava

Systémy AMR, ako je STILL ACH, predstavujú jednoduché riešenie pre automatizovanú horizontálnu prepravu tovaru.