Automatizácia v intralogistike

Kompletná automatizácia pre skladové riešenia

Návrh optimalizácie alebo automatizácie na mieru vašim potrebám

Hľadáte komplexné a prispôsobivé riešenie skladovania pre váš nový sklad alebo halu? Zvažujete rekonštrukciu alebo hľadáte možnosti rozšírenia alebo zefektívnenia prevádzky? Neváhajte a poraďte sa s nami o možnostiach optimalizácie alebo automatizácie vášho skladu.


Zefektívnime vašu intralogistiku

 • Zjednodušíme a zefektívnime procesy v sklade
 • Zvýšime produktivitu a bezpečnosť v prevádzke
 • Odstránime chybovosť procesov zaskladňovania
 • Prinesieme úsporu nákladov aj času potrebného na manipulácie v sklade.

Konzultácia k projektu

Poraďte sa s našimi expertmi. Presvedčia vás naše referencie, ocenenia a 100 rokov skúseností. Už viac ako 100 rokov sme: First in intralogistics v odvetví a spolu s našimi zákazníkmi vyvíjame intralogistické riešenia na mieru. Máme skúsený tím špecialistov, ktorí Vám vždy pripravia návrh presne na mieru.

Riešenia automatizácie si vyžadujú dobrú prípravu a rozumné plánovanie. V úvodnej diskusii spoločne zhodnotíme všeobecné podmienky oblasti použitia a porozprávame sa o súčasných a plánovaných procesoch vo vašom sklade.

+421 918 822 128

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Riešenia automatizácie pre intralogistiku

Riešenia automatizácie iGo od spoločnosti STILL predstavujú rôzne úrovne automatizácie intralogistiky, od asistenčných systémov, cez poloautomatickú jazdu, až po plne automatizované logistické procesy.

Autonómne mobilné roboty (AMR) - autonómna horizontálna preprava

Systémy AMR, ako je STILL ACH, AXH, predstavujú jednoduché riešenie pre automatizovanú horizontálnu prepravu tovaru.


Automaticky navádzané vozíky (AGV)

Vďaka systému iGO systems dokážeme automatizovať vozíky na mieru podľa potrieb vašej prevádzky.

LTX 50 iGo Systems

MX-X iGo Systems

FM-X iGo Systems

EXV 14-20 iGo Systems

Automatické sklady a skladové systémy

Inteligentné riešenia pre vysoko výkonné automatizované sklady a distribučné centrá.

Od dopravníkových (conveyor) systémov, cez sortovacie systémy, plne automatizované skladové systémy (vrátane Miniload AS/ RS), vychystávacie (picking) systémy, shuttle automatické regálové systémy až po vysoko výkonné robotické systémy.

Dopravníkové (conveyor) systémy

Presun tovaru medzi jednotlivými logistickými zónami

Sortovacie systémy

Rýchle prerozdelovanie malých objednávok a materiálov.

Plne automatizované skladové systémy

Vrátane AS/ RS, shuttle a regálových systémov.

Shuttle regálové systémy

Automatizovaný kyvadlový systém pre vysoko výkonné distribučné centrá.

Robotické systémy

Široká ponuka peletovacích a depaletovacích systémov a robotických zariadení.

Riadenie projektov a implementácia riešení automatizácie

Spoľahlivé partnerstvo

Po úspešnom dokončení koncepčného návrhu vášho riešenia automatizácie našimi obchodnými inžiniermi sa začína fáza realizácie a implementácie. Celý proces, od realizácie podrobného plánovania, až po uvedenie do prevádzky a odovzdanie hotového systému, koordinuje skúsený projektový manažér. Vďaka veľkému know-how, prezieravosti a kompetencii vedúceho pracovníka drží vždy všetky nitky v rukách, udržiava si prehľad o všetkých procesných krokoch a fázach projektu, zabezpečuje plynulý tok informácií a materiálov a tiež garantuje, že všetky pracovné procesy sú nastavené a realizované podľa hľadísk efektivity, produktivity a udržateľnosti. Rieši malé i veľké výzvy každodennej projektovej práce a je vašou kompetentnou kontaktnou osobou. Vždy vás informuje o stave projektu a poskytuje vám prehľadné informácie o jednotlivých procesných krokoch. Spoľahlivý, orientovaný na výsledky a založený na partnerstve - pre maximálny úspech projektu.

 

Servisná podpora pre vaše automatizované skladové systémy

Pokiaľ ide o dostupnosť vašich intralogistických systémov, nepoznáme kompromisy.

Samozrejme, platí to aj pre vaše automatizované systémy.

Či už ide o hardvér alebo softvér, údržbu alebo opravu - našu ponuku služieb konfigurujeme individuálne a podľa vašich potrieb pre váš systém a vaše požiadavky.

Aby ste sa mohli plne sústrediť na svoje podnikanie, bez výpadkov, čakacích lehôt alebo prekážok s náhradnými dielmi. Naši servisní technici sú vysoko kvalifikovaní, minimálne rovnako odhodlaní a sú vám k dispozícii 365 dní v roku.

Kedykoľvek. Spoľahlivo. Rýchlo.

Servis hardvéru:

 • Celonárodná servisná sieť. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť a sme vám nablízku vždy, keď nás potrebujete.
 • Skúsení odborníci. Naši servisní technici sa špecializujú na vaše automatizované vozidlá.
 • Digitálne podporované plánovanie služieb. Intervaly údržby plánujeme vopred a v úzkej koordinácii s vašimi výrobnými procesmi. Týmto spôsobom predchádzame krátkodobým poruchám, nákladným opravám a zbytočným prestojom vášho zariadenia.
 • Inteligentné balíky náhradných dielov a doručenie cez noc. Spoločne zabezpečíme dostupnosť vašich individuálnych náhradných dielov. Aby ste neskončili v čakacej slučke.

Servis softvéru:

 • Vždy dostupný: Naša horúca linka podpory s kvalifikovanými odborníkmi je vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Rýchla pomoc v prípade poruchy. Naši systémoví špecialisti vám poskytnú vzdialenú podporu. Okamžite a spoľahlivo.

Typické scenáre použitia pre automaticky navádzané vozíky

V rámci projektu IFOY naši odborníci na automatizáciu intralogistiky vytvorili typické scenáre používania dopravných systémov bez vodiča v intralogistike. Video sa zaoberá nasledujúcimi scenármi:

 • Prijatý tovar
 • Odovzdanie do výroby
 • Výroba & montáž
 • Odchádzajúci tovar
 • Odovzdanie dodávky
 • Zmiešaný výber SKU
 • Odovzdávanie odchádzajúceho tovaru a nakladanie nákladných vozidiel

Automatizácia v praxi - Inšpirujte sa


Poradenstvo v oblasti automatizácie intralogistiky - Štyri kroky ku koncepcii automatizácie

Vďaka našim odborným znalostiam vám pomôžeme analyzovať vaše procesy a identifikovať potenciál automatizácie pre vašu spoločnosť. Vy sa rozhodnete, či chcete využiť naše ďalšie poradenské služby. Tieto služby vykonávajú skúsení odborníci na intralogistiku spoločnosti STILL a podrobne zahŕňajú nasledujúce kroky:

1. Získavanie údajov

Po kontrole skladu získame prehľad o existujúcom toku materiálu.

2. Analyzovanie

Potenciál automatizácie sa odvodí z údajov o procese a preprave a určí sa technická a ekonomická realizovateľnosť rôznych variantov automatizácie.

3. Plane automatizované riadenie

Na základe našich dlhoročných skúseností v odbore a vašich kľúčových ekonomických údajov dostanete individuálne odporúčanie postupu.

4. Koncepcia a špecifikácie

Vypracovanie koncepcie, ktorá jasne ukazuje pridanú hodnotu. Vypracovanie funkčnej špecifikácie ako základu pre implementáciu vášho individuálneho riešenia.

Informácie na stiahnutie


Konzultácia k vášmu projektu automatizácie

Naši odborníci sú pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa našich automatizačných riešení pre intralogistiku.

Špecialista pre automatizáciu

Telefón:

+ 421 918 822 128

Špecialista pre intralogistiku a regálové systémy

Telefón: 

+421 910 871 296

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Riešenia automatizácie od spoločnosti STILL

Nie každé riešenie automatizácie má ekonomický zmysel z hľadiska vašich individuálnych požiadaviek. Sprevádzame vás ako partneri pri výbere vhodnej úrovne automatizácie.

Automatizácia s asistenčnými systémami Úroveň 1 - Asistované riadenie

Na tejto úrovni vodičovi pomáhajú pri plnení úloh rôzne inteligentné asistenčné funkcie vozíka, ale za navigáciu je zodpovedný v každej situácii. Napríklad vďaka individuálne programovateľným výstrahám a prispôsobeniu rýchlosti v závislosti od situácie umožňuje systém STILL vysoko bezpečnú a nevyčerpávajúcu prácu s ručným ovládaním.

Automaticky navádzané vozíky Úroveň 2 - Čiastočne automatické riadenie

Táto úroveň automatizácie zahŕňa riešenia, ktoré umožňujú vozidlám čiastočne samostatne sa pohybovať v sklade pomocou špeciálneho softvéru alebo umelej inteligencie a senzorov. Tým sa stávajú inteligentným partnerom pre svojich používateľov. Vhodne vybavené vozíky na kompletizáciu objednávok môžu nasledovať svojich operátorov všade, kam idú, a úzkoprofilové vozíky sa môžu poloautomaticky presunúť na správnu pozíciu paliet po optimálnej trase. Vodič však zostáva zodpovedný za činnosť svojho vysokozdvižného vozíka na každom kroku. Poloautomatické vozidlá týmto spôsobom odbremeňujú zamestnanca a zvyšujú produktivitu aj bezpečnosť vášho skladu.

Automaticky navádzané vozíky Úroveň 3 - Plne automatizované riadenie

Samojazdiace priemyselné vozíky na automatizáciu internej logistiky v súčasnosti úspešne využívajú mnohí lídri v priemysle - a preukázalo sa, že výrazne zvyšujú výkonnosť manipulácie. Vďaka štandardizovaným automatizačným súpravám možno jednotlivé vozíky STILL automatizovať pre rôzne procesné požiadavky vo veľmi krátkom čase a rozšíriť ich tak, aby vytvorili plne automatizovaný logistický proces. Automaticky navádzané vozíky bez vodiča konfigurujeme na mieru podľa vašich potrieb. Od automatických ručne vedených vozíkov cez automatizované ťahače a vysokoregálové zakladače.

Na realizáciu plne automatizovaného dodávateľského reťazca dopĺňame portfólio systémov iGo o riešenia od našej sesterskej spoločnosti DEMATIC, popredného svetového dodávateľa integrovanej automatizačnej technológie. Vďaka tomu môžete využívať výhody dokonalej súhry medzi automatizovanými vozíkmi STILL a stacionárnymi automatizačnými riešeniami DEMATIC, ako sú dopravníkové a triediace systémy, plne automatizované skladové systémy AutoStore, vychystávacie systémy, shuttle regálové systémy až po vysoko výkonné robotické systémy.