Technológia palivových článkov

Intralogistika s vodíkovým pohonom

Napájanie intralogistiky vodíkom

Rozhodovanie medzi nákladovo efektívnou intralogistikou a klimaticky neutrálnym prístupom je už dávno minulosťou. Inovatívne energetické systémy, ako je napríklad technológia palivových článkov, Vám umožňujú prevádzkovať priemyselné vozíky v bezproblémovej viaczmennej prevádzke bez toho, aby pri tom produkovali emisie CO2. Toto sa dosahuje používaním ekologického vodíka produkovaného udržateľným spôsobom.


Výhody technológie palivových článkov

Využitie

 • Šetrenie času, pretože nie je potrebné meniť batériu
 • Vysoká dostupnosť vozíka na základe krátkeho času plnenia približne 2-3 minúty
 • Nepretržitá dodávka energie bez poklesu výkonu
 • Interiérové aj exteriérové použitie s prevádzkovým časom až 8 hodín

Infraštruktúra

 • Priestorovo úsporná a flexibilná integrácia výdajných stojanov (palivových čerpadiel) pozdĺž dopravných trás
 • Nie sú potrebné žiadne skladovacie priestory ani miestnosti na nabíjanie
 • Nie sú potrebné žiadne ventilačné systémy
 • Vodík môže byť generovaný interne s použitím elektrolýzy

Šetrné k životnému prostrediu

 • Nulové emisie – jedinými ‘odpadovými produktmi’ sú voda/para
 • Čistý zdroj energie – ideálny pre priemyselné odvetvia náročné na hygienu
 • Zníženie uhlíkovej stopy
 • Žiadne použitie vzácnych nerastov

Technológia palivových článkov

Vozíky s palivovými článkami

Spoločnosť STILL ponúka možnosť objednať si vybrané vozíky vo verzii "fuel cell ready" po skončení výroby, ktorá funguje podobne ako možnosť "Li-Ion ready". Pri tejto možnosti je vozík navrhnutý tak, aby sa doň zmestil konkrétny palivový článok, a palivový článok sa môže v prípade potreby dodatočne integrovať podľa želania zákazníka.

Čím viac priemyselných vozíkov na vodíkový pohon je v prevádzke, tým je energetický systém palivových článkov efektívnejší. Preto máme k dispozícii 24 V, 48 V a 80 V systémy palivových článkov pre naše portfólio vychystávacích vozíkov, ťahačov, vysokozdvižných paletových vozíkov, vysokozdvižných vozíkov a vysokozdvižných vozíkov s protizávažím.

Vo všeobecnosti je technológia palivových článkov ideálna pre využitie vozíkov s vysokým počtom prevádzkových hodín alebo viaczmennou prevádzkou.

Komponenty vodíkovej infraštruktúry

Pri prechode na energetický systém s palivovými článkami je dôležité zabezpečiť správne vozíky, ako aj potrebnú infraštruktúru. Toto v zásade zahŕňa nasledovné:

 • Vozíky s palivovými článkami
 • Vodíkové plniace stanice (výdajné stojany)
 • Sklady vodíka
 • Zásobovanie vodíkom, napr. prostredníctvom dodávok alebo vlastnej produkcie (elektrolýza)

Spoločnosť STILL ako Váš intralogistický partner poskytuje vozíky s palivovými článkami a spolupracuje so svojimi medzinárodne uznávanými partnermi, aby zabezpečila zavedenie komplexného energetického riešenia (palivové články a palivová infraštruktúra).


Zdroje energie budúcnosti pre intralogistiku

Vodík ako zdroj energie

Kompaktná molekula s veľkým množstvom energie. Vo svete zdrojov energie je vodík budúcnosťou. Vďaka využitiu regeneratívne vyrábanej elektrickej energie sa dá vyrábať klimaticky neutrálnym spôsobom a je ideálny pre priemyselné využitie, výrobu tepla a energie, ako aj pre mobilitu a intralogistiku. Vodík je 14-krát ľahší ako vzduch, nie je toxický, nekoroduje a nie je rádioaktívny. Vodík nie je náchylný na samovznietenie a horí čistým bezfarebným plameňom. Stručne povedané, vodík je plný energie a môže sa vyrábať ako ekologickejší, uhlíkovo neutrálny udržateľný zdroj energie.

Palivové články v intralogistike

Keď hovoríme o palivových článkoch v sektore priemyselných vozíkov, máme na mysli "náhradné moduly batérií" (BRM). BRM je uzavretý systém a svojím tvarom, veľkosťou a hmotnosťou zodpovedá konkrétnej priehradke na batériu. BRM obsahuje všetky komponenty potrebné na výrobu elektrickej energie. Patria k nim palivové články, vodíková nádrž, porty nádrže a malá lítiovo-iónová batéria, ako aj ďalšie komponenty.

Po naplnení nádrže vodíkom, čo trvá len chvíľu, palivový článok vyrába elektrickú energiu pre zamýšľané použitie priamo na palube vozíka. Pri tomto procese vznikajú emisie čistej vodnej pary alebo vody. Integrovaná lítiovo-iónová batéria funguje ako zásobáreň energie, ktorá dodáva vozíku neustály tok energie. Vďaka tomuto procesu sa prebytočná alebo získaná energia dočasne uskladňuje, čo znamená, že vozík sa môže ľahko prispôsobiť špičke v spotrebe elektrickej energie, napr. pri zdvíhaní nákladu.

Žiadosť na: Technológia palivových článkov | STILL

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*