Technológia palivových článkov spoločnosti STILL

Najnovšia technológia palivových článkov druhej generácie

Plný výkon - čistá energia. Technológia palivových článkov od firmy STILL vytvára elektrickú energiu priamo vo vozíku, energia zásobuje pohon na jazdu, hydraulické zariadenia a pomocné agregáty. Inovatívne palivové články PowerPack od firmy STILL umožňujú bezproblémovú prevádzku na viacero zmien, minimalizujú odstávky v práci a šetria životné prostredie.

  • Krátke zastavenie v čerpacej vodíkovej stanici nahrádza náročnú výmenu batérií
  • Minimalizované odstávky v prevádzke zaistí krátka doba potrebná na dotankovanie vozíka
  • Palivový článok PowerPack dodáva menovité napätie 80 V až do úplného spotrebovania zásob vodíka
  • Nevznikajú žiadne škodlivé látky

Technológia palivových článkov od firmy STILL vytvára elektrickú energiu priamo vo vozíku, energia zásobuje elektrický pohon na jazdu, hydraulické zariadenia a pomocné agregáty.

Dušou zariadenia je stĺpec palivových článkov, v ktorých počas reakcie vodíka a vzdušného kyslíka vzniká elektrina. Energia je dočasne uložená a priamo dostupná pre pohonný mechanizmus.

Vodík potrebný v reakcii je skladovaný pod vysokým tlakom v plynových zásobníkoch, kyslík je privádzaný priamo zo vzduchu. Namiesto "odpadových plynov" vzniká iba čistá voda, takže ovzdušie nezaťažujú emisie CO2.

Všetky konštrukčné prvky tejto "mobilnej elektrárne" vrátane vodíkových nádrží je možné umiestniť na veľmi malom priestore, vodík potrebný v reakcii nepotrebuje viac miesta ako jedna batéria 80 V STILL. Keďže palivový článok dodáva elektrickú energiu priamo, je možné použiť všetky osvedčené elektrické pohonné systémy firmy STILL.


Výhody technológie palivových článkov STILL

Inovatívne palivové články PowerPack STILL boli vyvinuté pre bežné používanie vo vidlicových vozíkoch. Preto je v prototype vozíka na palivové články RX 60-45 Fuel Cell možné bez problémov vymeniť štandardnú batériu z RX-60 za palivové články PowerPack. Postup je pohodlnejší u všetkých vozíkov RX 60 vďaka štandardnej bočnej výmene batérií.

Umožnia to porovnateľné rozmery a menovitý výkon a identické napätie 80 V batérie palivových článkov PowerPack:

Palivové články PowerpackBatéria 6PzS840
Dĺžka855 mm855 mm
Šírka1028 mm999 mm
Výška784 mm784 mm
Hmotnosť1150 kg2178 kg
Výkon (max. 15s)30 kW
Výkon(doba)/th>10 kW12 kW
Menovité napätie80 V80 V
Obsah energie25 kW50 kW

Nie je nutné vymeniť batériu.
Ak je zásoba vodíka vo vozíku spotrebovaná, stačí krátke zastavenie v čerpacej vodíkovej stanici, ktorá zaručí úplnú pracovnú pohotovosť. Odpadá náročná povinnosť vymeniť batériu a skladovanie drahých náhradných batérií.

Minimalizované prevádzkové odstávky.
Čerpanie vodíka do vysokozdvižného vozíka trvá iba 5 minút. Palivové články tak majú v porovnaní s konvenčnými batériami a hodinami nabíjania nesmiernu výhodu.

Bezproblémová prevádzka na viacero zmien.
Prevádzka s viacerými zmenami si vyžiada len včas doplniť vodík do palivových článkov. Preto nemusíte skladovať druhú alebo tretiu drahú náhradnú batériu.

Plný výkon
Palivový článok vytvára menovité napätie 80 V až do úplnej spotreby vodíka.

Čistá energia
Pri prevádzke vysokozdvižného vozíka s vodíkom sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky. Nevznikajú sadze, oxidy dusíka ani oxid uhličitý, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie a ovzdušie. Odpadovou "látkou" z reakcie vodíka so vzdušným kyslíkom je iba čistá voda vo forme pary.


Súčiastky palivových článkov STILL

Aufbau der Brennstoffzellen-PowerPacks von STILL

Dánsky obchodník so stavebninami Stark používa STILL Fuel Cell

Na letisku v Hamburgu testujú dva ťahače od spoločnosti STILL GmbH s pohonom na palivové články na každodennú prevádzku. Štúdie preukázali, že podobné ťahače môžu prevziať úlohy v súčasnosti používaných vozidiel so spaľovacím motorom a prispieť k využívaniu obnoviteľnej energie v budúcnosti. Základom vývoja bol štandardný elektrický vozík R 07-25 od spoločnosti STILL. Letisko v Hamburgu chce obnoviť vozový park pre prepravcu batožiny na dlhé vzdialenosti a v rámci procesu znížiť emisie znečisťujúcich látok. Plánované trvanie projektu „Vodíková (H2) prevádzka hamburského letiska“ sú dva roky. Ťahače s palivovými článkami predstavujú prvý krok k vodíkovej technológii, ktorú bude neskôr možné nainštalovať do ďalších vozidiel.

Pod vedením spoločnosti STILL, popredného dodávateľa inteligentného riadenia intralogistiky so sídlom v Hamburgu, budú vozidlá prispôsobené prevádzke s palivovými článkami, tento inovatívny pohonný systém sa vyvíja, testuje a inštaluje do vozidiel. Ťahače rady 07-25 predstavujú výborný východiskový bod k úprave. Palivové články využívajú priestor, ktorý zvyčajne zaberie batéria. Požiadavky na spoločnosť STILL boli vysoké, pretože počas montáže tohto pohonu budúcnosti neboli povolené žiadne straty výkonu ani funkčné nedostatky spôsobené zmenou rozmerov alebo svetlej výšky. Prevádzka sa nesmela odchýliť od pôvodných ťahačov. Letisko v Hamburgu tiež požadovalo, aby ťahače vyhovovali prevádzke v exteriéri aj interiéri. Samozrejme, bolo nevyhnutné splniť príslušné bezpečnostné normy TÜV a medzinárodné letiskové štandardy.

Pri výrobe a dodávke systému palivových článkov nadviazala spoločnosť STILL spoluprácu s Hydrogenics GmbH z Gladbecku. Palivový článok je typ PEM s polymérovou membránou, ktorá oddeľuje anódu a katódu. Palivové články PEM používajú vodík ako palivo. Požadovanú čerpaciu stanicu so stlačeným plynom a samotný vodík dodáva partner projektu Linde Gas Anwendungstechnik Hamburg.

STILL Fuel Cell
STILL Fuel Cell

Produkty STILL s Technológia palivových článkov - STILL Fuel Cell


Priame porovnanie novej technológie s bežnými ťahačmi

Projekt na hamburskom letisku si vytýčil cieľ intenzívne otestovať spoločné fungovanie systému palivových článkov a ťahačov. Testovanie sa sústreďuje na jazdné vlastnosti, výkon počas zmeny, spoľahlivosť, užívateľské pohodlie, spotrebu energie a dojazd. Hodnoty a výsledky testov sa potom porovnajú so zodpovedajúcimi údajmi k bežným ťahačom a porovnanie sa vyhodnotí.

STILL Fuel Cell

Technológia palivových článkov sa mimoriadne hodí na použitie v priemyselných vozíkoch. Spoločnosť STILL to preukázala úpravou elektrického vozíka R 60 na prevádzku s palivovými článkami. Upravené bolo mechanické a elektrické rozhranie vozíka, aby zodpovedalo novej technológii pohonu. V roku 2003 bolo toto inovatívne vozidlo prvýkrát predstavené verejnosti na 3. medzinárodnom veľtrhu vodíkových technológií a palivových článkov v Hamburgu a tešilo sa veľkému záujmu. Vozidlo neskôr niekoľko rokov úspešne prevádzkovali na mníchovskom letisku. Počas projektu spoločnosť STILL získala množstvo zásadných technických skúseností. Vozík RX 60 bol zároveň doplnený palivovými článkami najnovšej generácie. Vozík mal nosnosť 4,99 ton so stredom nákladu vo vzdialenosti 500 mm, počas odovzdávania hamburského letisku ho predstavili ako inováciu. Vozík má nazbierať viac skúseností v odlišných sférach využitia.

Spoločnosť STILL je jedným z popredných dodávateľov elektrických vysokozdvižných vozíkov. Spoločnosť STILL okrem toho využíva dlhoročné skúsenosti s naftovými-elektrickými pohonmi so súčiastkami z hybridnej technológie. Uvedené princípy sa rokmi bez prestávky vyvíjajú vzhľadom na aktuálne ekonomické a ekologické poznatky. Preto bol vstup na trh s technológiou palivových článkov pre hamburskú spoločnosť logickým krokom, pretože súvisí s pohonnými technológiami. V porovnaní so spaľovaním prináša chemický proces výroby elektrickej energie významné výhody: okrem iného vysokú účinnosť, prevádzku bez znečisťujúcich látok, predovšetkým CO2, úsporu zásob fosílnych palív.

Máte otázky k téme?

Ďalšie informácie Vám ochotne poskytnú naši odborní poradcovia, ktorí zodpovedajú aj všetky otázky ohľadom našej ponuky.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Technológia palivových článkov - STILL Fuel Cell

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*

Tiež by Vás mohli zaujímať nasledujúce témy: