Technológia palivových článkov

Intralogistika s vodíkovým pohonom

Napájanie intralogistiky vodíkom

Rozhodovanie medzi nákladovo efektívnou intralogistikou a klimaticky neutrálnym prístupom je už dávno minulosťou. Inovatívne energetické systémy, ako je napríklad technológia palivových článkov, Vám umožňujú prevádzkovať priemyselné vozíky v bezproblémovej viaczmennej prevádzke bez toho, aby pri tom produkovali emisie CO2. Toto sa dosahuje používaním ekologického vodíka produkovaného udržateľným spôsobom.


Výhody technológie palivových článkov

Využitie

 • Šetrenie času, pretože nie je potrebné meniť batériu
 • Vysoká dostupnosť vozíka na základe krátkeho času plnenia približne 2-3 minúty
 • Nepretržitá dodávka energie bez poklesu výkonu
 • Interiérové aj exteriérové použitie s prevádzkovým časom až 8 hodín

Infraštruktúra

 • Priestorovo úsporná a flexibilná integrácia výdajných stojanov (palivových čerpadiel) pozdĺž dopravných trás
 • Nie sú potrebné žiadne skladovacie priestory ani miestnosti na nabíjanie
 • Nie sú potrebné žiadne ventilačné systémy
 • Vodík môže byť generovaný interne s použitím elektrolýzy

Šetrné k životnému prostrediu

 • Nulové emisie – jedinými ‘odpadovými produktmi’ sú voda/para
 • Čistý zdroj energie – ideálny pre priemyselné odvetvia náročné na hygienu
 • Zníženie uhlíkovej stopy
 • Žiadne použitie vzácnych nerastov

Technológia palivových článkov

Vozíky s palivovými článkami

Spoločnosť STILL ponúka možnosť objednať si vybrané vozíky vo verzii "fuel cell ready" po skončení výroby, ktorá funguje podobne ako možnosť "Li-Ion ready". Pri tejto možnosti je vozík navrhnutý tak, aby sa doň zmestil konkrétny palivový článok, a palivový článok sa môže v prípade potreby dodatočne integrovať podľa želania zákazníka.

Čím viac priemyselných vozíkov na vodíkový pohon je v prevádzke, tým je energetický systém palivových článkov efektívnejší. Preto máme k dispozícii 24 V, 48 V a 80 V systémy palivových článkov pre naše portfólio vychystávacích vozíkov, ťahačov, vysokozdvižných paletových vozíkov, vysokozdvižných vozíkov a vysokozdvižných vozíkov s protizávažím.

Vo všeobecnosti je technológia palivových článkov ideálna pre využitie vozíkov s vysokým počtom prevádzkových hodín alebo viaczmennou prevádzkou.

Komponenty vodíkovej infraštruktúry

Pri prechode na energetický systém s palivovými článkami je dôležité zabezpečiť správne vozíky, ako aj potrebnú infraštruktúru. Toto v zásade zahŕňa nasledovné:

 • Vozíky s palivovými článkami
 • Vodíkové plniace stanice (výdajné stojany)
 • Sklady vodíka
 • Zásobovanie vodíkom, napr. prostredníctvom dodávok alebo vlastnej produkcie (elektrolýza)

Spoločnosť STILL ako Váš intralogistický partner poskytuje vozíky s palivovými článkami a spolupracuje so svojimi medzinárodne uznávanými partnermi, aby zabezpečila zavedenie komplexného energetického riešenia (palivové články a palivová infraštruktúra).


Zdroje energie budúcnosti pre intralogistiku

Vodík ako zdroj energie

Kompaktná molekula s veľkým množstvom energie. Vo svete zdrojov energie je vodík budúcnosťou. Vďaka využitiu regeneratívne vyrábanej elektrickej energie sa dá vyrábať klimaticky neutrálnym spôsobom a je ideálny pre priemyselné využitie, výrobu tepla a energie, ako aj pre mobilitu a intralogistiku. Vodík je 14-krát ľahší ako vzduch, nie je toxický, nekoroduje a nie je rádioaktívny. Vodík nie je náchylný na samovznietenie a horí čistým bezfarebným plameňom. Stručne povedané, vodík je plný energie a môže sa vyrábať ako ekologickejší, uhlíkovo neutrálny udržateľný zdroj energie.

Palivové články v intralogistike

Keď hovoríme o palivových článkoch v sektore priemyselných vozíkov, máme na mysli "náhradné moduly batérií" (BRM). BRM je uzavretý systém a svojím tvarom, veľkosťou a hmotnosťou zodpovedá konkrétnej priehradke na batériu. BRM obsahuje všetky komponenty potrebné na výrobu elektrickej energie. Patria k nim palivové články, vodíková nádrž, porty nádrže a malá lítiovo-iónová batéria, ako aj ďalšie komponenty.

Po naplnení nádrže vodíkom, čo trvá len chvíľu, palivový článok vyrába elektrickú energiu pre zamýšľané použitie priamo na palube vozíka. Pri tomto procese vznikajú emisie čistej vodnej pary alebo vody. Integrovaná lítiovo-iónová batéria funguje ako zásobáreň energie, ktorá dodáva vozíku neustály tok energie. Vďaka tomuto procesu sa prebytočná alebo získaná energia dočasne uskladňuje, čo znamená, že vozík sa môže ľahko prispôsobiť špičke v spotrebe elektrickej energie, napr. pri zdvíhaní nákladu.

Záujem o: Technológia palivových článkov | STILL

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Technológia palivových článkov v prevádzke

Carrefour

V roku 2018 francúzska maloobchodná spoločnosť Carrefour zaviedla do svojho nového logistického centra vo Vendin-Le-Vieil v severnom Francúzsku flotilu 137 skladových vozíkov STILL poháňaných vodíkom. Prostredníctvom dvojfázového projektu HyLIFT-EUROPE, ktorý financovala EÚ, stanovujú partneri míľnik vo využívaní vodíka ako alternatívneho zdroja energie a dokazujú, že táto technológia je spoľahlivá v náročnej každodennej logistike.

Corstyrène

Koncom roka 2021 má byť otvorená vôbec prvá ekologická vodíková čerpacia stanica na ostrove Korzika, a to vo výrobnom závode špecializovanej spoločnosti Corstyrène, ktorá sa zaoberá tepelnou izoláciou, v meste Aléria. Elektrolyzér používaný na produkciu potrebného vodíka bude napájaný s až 99 kWc zo solárnych panelov inštalovaných na parkovisku závodu. V počiatočnej fáze sa tak vyrobí dostatok energie na naplnenie siedmich vysokozdvižných vozíkov STILL RX 20 s palivovými článkami.

Často kladené otázky o technológii palivových článkov

Aký význam má vodík pre intralogistiku?

V súvislosti s EÚ existuje cieľ "Zelená EÚ 2050", t. j. EÚ by mala byť do roku 2050 klimaticky neutrálna. Cieľom je zabrániť emisiám CO2. Jedným z prístupov k znižovaniu skleníkových plynov je využívanie ekologického vodíka H2, ktorý sa dá premeniť na energiu a teplo klimaticky neutrálnym spôsobom. Využívanie zeleného vodíka v intralogistike by preto mohlo byť hlavnou pákou, ak sa má úplne zabrániť emisiám CO2. V kombinácii s iným logistickým využitím, napr. s vodíkovým vozovým parkom ťažkých vozíkov, možno vytvoriť synergie a výrazne znížiť prevádzkové náklady.

Prečo existuje "farebný" vodík?

K dosiahnutiu cieľa "Zelená EÚ" sa musí vyrábať a používať "zelený vodík". Farba vodíka sa vzťahuje na proces extrakcie. Zelený vodík sa vyrába z udržateľných nevyčerpateľných zdrojov energie, napr. využívaním energie z veternej energie alebo fotovoltaiky.

Na rozdiel od zeleného vodíka existuje "šedý vodík", ktorý sa používa aj v súčasnosti. Pri výrobe šedého vodíka sa zemný plyn zvyčajne premieňa na vodík a CO2 za tepla (parný reforming). CO2 sa potom nespotrebovaný uvoľňuje do atmosféry, čím sa zvyšuje globálny skleníkový efekt: pri výrobe jednej tony vodíka sa vyprodukuje približne 10 ton CO2.

Modrý vodík je šedý vodík, ale jeho CO2 sa počas výroby zachytáva a ukladá (zachytávanie a ukladanie uhlíka, CCS). CO2 vznikajúci pri výrobe vodíka sa teda neuvoľňuje do atmosféry a výrobu vodíka možno z hľadiska bilancie považovať za CO2 neutrálnu. Vodík vyrobený tepelným rozkladom metánu (pyrolýzou metánu) sa nazýva tyrkysový vodík. Namiesto CO2 vzniká pri tomto procese pevný uhlík.

Čo sa deje vo vnútri palivového článku?

V palivovom článku sa natankovaný vodík premieňa na vodu s pridaním atmosférického kyslíka. Pri tejto chemickej reakcii vzniká elektrická energia, ktorá sa využíva na pohon vozidla.

Čo znamená palivový článok z hľadiska intralogistiky?

V oblasti intralogistiky sa pod palivovým článkom vždy rozumie takzvaný "náhradný modul batérie" (BRM). Tento náhradný modul batérie je uzavretý celkový systém a z hľadiska tvaru, veľkosti a hmotnosti zodpovedá konkrétnej priehradke na batériu. V BRM sa nachádzajú všetky komponenty potrebné na výrobu energie: komín palivového článku (kde prebieha chemická reakcia), nádrž na vodík (350 barov), tryska nádrže, lítiovo-iónová batéria, odvlhčovač na zadržiavanie procesnej vody, kompresor, ventilátor, vzduchový filter, elektrický systém a ďalšie komponenty.

Ako dlho môžem jazdiť na jednu plnú nádrž?

Palivové články pre použitie v intralogistike sú navrhnuté na prevádzku jednej zmeny. Skutočný rozsah však závisí od príslušného používania zákazníka. Veľkou výhodou palivového článku je enormne krátky čas na doplnenie paliva, ktorý je 2 - 3 minúty.

Môžem svoje existujúce vozíky STILL previesť na palivové články?

Nie. STILL v súčasnosti ponúka možnosť "Fuel Cell Ready" vo výrobe. Dovybavenie existujúcich vozíkov palivovými článkami nie je možné.

Čo sa myslí pod infraštruktúrou palivových článkov?

Potrebný vodík je porovnateľný s naftou pre vysokozdvižné vozíky so spaľovacím motorom. Vodík sa však líši z hľadiska výroby, prepravy, skladovania a potrebných bezpečnostných opatrení. Infraštruktúra sa môže líšiť - v závislosti od toho, či sa má vodík vyrábať v priestoroch samotnou elektrolýzou alebo sa má dodávať prívesom. Možné sú preto tieto komponenty:

 • Príves na vodík, ak sa H2 dodáva
 • Vodíkový elektrolyzér, ak sa H2 vyrába na mieste, napr. pomocou veternej energie alebo fotovoltaiky
 • Vysokotlakový kompresor
 • Vysokotlakový medzisklad
 • Potrubný systém
 • Výdajné zariadenie (výdajné zariadenie na dopĺňanie H2)
Čo je z právneho hľadiska potrebné dodržiavať v súvislosti s používaním technológie palivových článkov?

Pri prevádzke, dopĺňaní paliva a skladovaní vozidla poháňaného palivovým článkom alebo palivovým článkom v spojení s vodíkovou infraštruktúrou sa musia dodržiavať vnútroštátne a/alebo regionálne právne predpisy. V závislosti od lokality by sa na plánovaní a výstavbe mali podieľať miestne regulačné orgány, hasičské zbory a poisťovne. Na výstavbu vodíkovej infraštruktúry existujú špecializovaní projektanti a odborníci na výstavbu, ktorí môžu poskytnúť poradenstvo.

Ako sa podporuje používanie technológie palivových článkov?

Financovanie poskytujú rôzne inštitúcie vrátane:

Ako môžem získať grant na palivové články?

Programy financovania sú časovo obmedzené a majú pevne stanovený rozpočet. Záujemca musí spravidla požiadať o rozpočet na financovanie prostredníctvom žiadosti o financovanie a súťaží s ostatnými žiadateľmi. Dôraz sa kladie na objem úspor CO2. Čím vyššie sú úspory, tým vyššia je pravdepodobnosť kladnej odpovede na žiadosť o financovanie.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Záujem o: Technológia palivových článkov | STILL

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.