Líder v inováciách

Už dnes myslíme na potreby zajtrajška

STILL dokáže predvídať budúcnosť intralogistiky. Pracuje na vývoji udržateľných koncepcií, ktoré zodpovedajú potrebám budúcnosti, vždy s ohľadom na trend globalizácie a urbanizácie, flexibility a individualizácie, technológií, zdrojov a riadenia efektívnosti, energetiky, ochrany údajov, demografie a ekológie. Čo to znamená? Chceme sa podieľať na spoločnej zodpovednosti za ľudí, za životné prostredie a ekonomiku. Prinášame inovatívne nápady, ktoré vychádzajú zo spoločných hodnôt a pozitívne vplývajú na globálnu spoluprácu. O to sa náš tím usiluje a to nás dennodenne motivuje.


Prehľad našich inovatívnych produktov a služieb