Regálové systémy Zásuvné a spádové paletové regále

Ekonomické riešenie a optimálna manipulácia s tovarom

  • Optimálny tok materiálu v skladoch „prvý dnu, prvý von“
  • Automatický odber papier šetrí čas
  • Optimálne využitie skladových priestorov, kapacita skladu sa v porovnaní s bežnými regálmi zlepší až o 60 %
  • Optimalizovaný tok materiálu vďaka oddeleniu ukladania a odberu a prepravným parametrom

Skladujete rôzne druhy tovaru a materiály s vysokým obratom? Predstavujeme Vám spádové paletové regály od STILL. Spádové paletové regály sú dynamické regálové systémy, ktoré pracujú v schéme FiFo (prvý tovar dnu, prvý von). Zabezpečia vysokú skladovaciu kapacitu a vynikajúce využitie priestoru. To všetko vďaka automatickému presunu tovaru k čelnej stene regálu.

V spádových paletových regáloch sa palety automaticky posúvajú vlastnou váhou zo skladu na odber po naklonenom valcovom dopravníku. Podľa princípu FiFo bude paleta, ktorá bola uložená prvá, hneď pripravená na vyzdvihnutie a sprístupnená. Spádový paletový regál je napríklad ideálny do expedičných priestorov alebo vyrovnávajú rozdiely medzi dvomi pracoviskami, tiež slúži ako vychystávací sklad na plné palety.

Kontakt

Kontaktujte našich špecialistov so žiadosťou o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Žiadosť na: Zásuvné a spádové paletové regály

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ďalšie štandardné skladovacie stratégie - zásuvný regál

Zásuvné regály sú dynamické regálové systémy, ktoré pracujú v schéme LiFo (posledný tovar dnu, prvý von).

Tovar je uložený a odobratý iba z jednej strany. Na naklonených dráhach sa zvyšný tovar zosúva smerom k skladovacej ploche a na odber palety.


Výhody zásuvných regálov

  • Ideálne zásobné skladovanie metódou LiFo
  • Efektívne ukladanie a odber vďaka automatickému presunu paliet v distribučnom kanáli
  • Optimálne využitie skladových kapacít
  • Úspora miesta: vozíkom stačí jedna ulička

Konštrukcia spádových paletových regálov

Spádový paletový regál tvoria regálové stĺpiky, priečne nosníky a valcové dopravníky. Valcové dopravníky sú k regálovým stĺpikom pripevnené pod uhlom cca 4 %. Valcový dopravník tvorí prívodná časť, centrálna časť a odber s oddeľovačom. V prívodnej časti je zúžený vstup, aby paleta vbehla presne na dopravník a jednoducho sa presunula. Brzdové valce zabezpečia, že paleta bezpečne prejde cez regál. Oddeľovač napojený na odberový systém paletu odoberie bez záťaže (tlaku), pretože v regáli paletu oddelí od ostatných, ktoré sú v distribučnom kanáli.


Súčiastky spádových paletových regálov

Rám spádového paletového regálu tvoria štandardné súčiastky paletového regálu (regálový stĺpček a priečne nosníky). Valcové dopravníky sú pripevnené k priečnym nosníkom.

Valce na valcových dopravníkoch

Valce na valcových dráhach palety bezpečne prepravia cez regál. Každý valček na dopravníku má nosnosť 240 kg. Ich dlhodobú životnosť garantuje sada odolných oceľových guľových ložísk. Ložiská sú bezúdržbové. Štandardné valce majú oceľový povrch, k dispozícii sú aj pozinkované valce. Pozinkovanie zabráni korózii ocele.

Prívodná časť so zužujúcim sa vstupom

Zužujúci sa vstup je veľmi pevný, aby sa pri každodennom používaní neporušil. Zužujúci vstup zároveň zaistí, že paleta bude uprostred valcového dopravníka a ľahko prejde cez distribučný kanál. Valce sú chránené oceľovými bočnicami.

Centrálna časť

V profile valcového dopravníka z „U“ alebo „L“ profilov sú valce s nízkym trením z ocele, na žiadosť zákazníka ich výrobca pozinkuje. Doraz paliet má brzdiaci valček.

Brzdiaci valček

Brzdiace valčeky znížia rýchlosť, ktorou sú palety prepravované v regáli. Palety by bez brzdiacich valcov vypadli na konci regála.

Lokalizačný systém s oddeľovačom

Spoľahlivý oddeľovač v odberovej časti zabezpečí bezpečný odber paliet. Prvú paletu v regáli oddelí od ostatných. Po odobratí jednej palety sa ďalšia automaticky posunie dopredu na odber.