Riešenia pre odvetvia

Automobilový priemysel

Keď inovácie vznikajú ako na bežiacom páse

Výroba vozidiel prináša neustále nové inovácie a dodáva impulzy ostatným hospodárskym odvetviam. Vývoj nových pohonných technológií a používanie nových materiálov predstavujú výzvu aj nutnosť znižovania emisií. Základným pilierom moderného automobilového priemyslu je prepojenie, e-mobilita a autonómna jazda.

Inovácie v odvetví vyžadujú inovatívnu logistiku s vysokou prioritou prisúdenou témam ako digitalizácia, inteligentné prepojenie a automatizácia. Logistika v automobilovom priemysle je podstatným faktorom úspechu, ktorý umožní zaistiť výrobu v požadovanom takte.

Požiadavky v automobilovom priemysle

  • Dostupnosť:: Just in sequence vďaka maximálnemu využitiu vozového parku
  • Automatizácia: vysoké počty kusov produktov rovnakého druhu
  • TCO: sledovanie celkových nákladov/nízke celkové náklady vlastníctva majetku (TCO)

Najčastejšie používaná manipulačná technika


Čo potrebujete vyriešiť?

Pred akou naliehavou úlohou stojí Vaša firma? Potrebujete k jej zvládnutiu spoľahlivého partnera? Obráťte sa na nás.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Riešenia v automobilovom priemysle

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.