Spoločnosť

O nás

Vysoký výkon má v spoločnosti STILL dlhú tradíciu

Činnosť zakladateľa firmy Hansa Stilla, ktorý sa v roku 1920 s veľkou dávkou tvorivosti, podnikateľského nadšenia a kvality pustil do podnikania, rýchlo prerástla do celosvetovo známej a silnej značky. V súčasnosti plní požiadavky našich zákazníkov na celom svete približne 9000 kvalifikovaných zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja, výroby, marketingu a služieb. To umožnili hodnoty spoločnosti STILL, ktoré sú piliermi našej činnosti: integrita, spolupráca, odvaha a dokonalosť. Kľúčom k úspechu sú vysoko efektívne produkty od kompletných riešení v konkrétnych priemyselných odvetviach, po veľké aj malé prevádzky či počítačové logistické programy na efektívne riadenie skladu a materiálových tokov.


Imidžový film STILL