História


Predstavujeme Vám spoločnosť STILL a jej jednotlivé vývojové etapy. Tieto vývojové etapy priviedli spoločnosť STILL po jej založení k postaveniu popredného poskytovateľa riešení v oblasti intralogistiky na celom svete. Príručky si môžete objednať tu "Príbeh spoločnosti STILL" vo formáte pdf: Príbeh spoločnosti STILL


Silná a nezávislá spoločnosť už vyše 90 rokov

Viac ako 90 rokov naši zákazníci profitujú zo spoľahlivosti našich produktov a služieb. Začínali sme opravami motorov, vyvinuli sme mobilné generátory, zaradili sme sa medzi popredných poskytovateľov služieb v intralogistike. Ponúkame komplexné riešenia pre intralogistiku, ktoré riadia výmenu informácií medzi vozíkmi a všetkými súvisiacim systémami. Náš komplexný prístup sa zameriava na efektívnu súhru všetkých zložiek zapojených do intralogistiky vrátane pracovnej sily. Kvalitný a rýchly servis v spoločnosti STILL zaručuje častú dostupnosť. Naše produkty užívateľom sedia, pretože šetria čas potrebný na ich obsluhu. Po analýze materiálového toku a informácií od zákazníkov ponúkame riešenia na mieru pre jednotlivé zákazky. Vďaka inovatívnym a múdrym nápadom plníme naše povinnosti voči životnému prostrediu. Úsporný program Blue-Q napríklad šetrí 10 až 20 % energie, ktorú vozík spotrebuje, bez ovplyvnenia jeho výkonu. Naši skúsení zamestnanci Vám kedykoľvek radi poradia. Osobné vzťahy sú základom dlhodobých obchodných vzťahov.


2000: 0bnova pozície na trhu - spoločnosť STILL sa zaradila medzi špičkové značky.

Neustály rast v predchádzajúcich rokoch a expanzia na nové trhy znamenali významný obchodný úspech, ale priniesli aj nové požiadavky. Keď sa spoločnosť STILL stala globálnou spoločnosťou, musela čeliť stále novým a novým výzvam globalizovaného trhu. Preto sa spoločnosť STILL rozhodla odstrániť všetky známe nedostatky a presadiť svoje silné stránky. Na prelome tisícročí spustila spoločnosť STILL investičný program v hodnote viac ako milión EUR, cieľom bolo optimalizovať výrobné štruktúry v sídle firmy v Hamburgu a ďalej zlepšovať dobre zapísaný sektor služieb. Spoločnosť STILL zároveň rozšírila svoje medzinárodné výrobné a predajné kapacity a prevzala príslušné prevádzky. Túto činnosť sprevádzali interné opatrenia na zabezpečenie kvality a vývoj inovatívnych produktov a služieb. Vyvinuli sme nové vozidlá, ktoré predefinovali štandardy efektivity, kvality a výkonu. Okrem toho vytvorila spoločnosť STILL koncepciu PartnerPlan, ktorá zákazníkom ponúkla doposiaľ nevídaný rozsah individuálnych dohôd. V rámci interného omladenia STILL prepracoval aj profil spoločnosti. Spoločnosť STILL si získala povesť svetovej prémiovej značky nielen vďaka rozsiahlej ponuke vozíkov, ale aj pre mimoriadne inovatívne služby a riešenia pre materiálový tok. Spoločnosť STILL vďaka prechodu z obyčajného dodávateľa výrobných technológií na dodávateľa kompletných riešení pre intralogistiku získala vedúcu pozíciu na európskom trhu, kde ponúka riadenie procesov intralogistiky. Aj napriek schopnosti prispôsobiť sa novým trendom sa spoločnosť STILL drží tradícií. Zákazníci, dodávatelia, zamestnanci a spolupracovníci sa preto môžu spoľahnúť na základné hodnoty a ciele zakotvené vo firemnej filozofii, ktorá platí aj po 90 rokov fungovania spoločnosti. Dnes aj v budúcnosti sa STILL zväzuje k hlavnému poslaniu: „Chceme byť prospešní pre všetkých, ktorí s nami spolupracujú.“


1990: Súčasnosť - aktivity vo východnej Európe

Na začiatku deväťdesiatych rokov sme sa pomerne intenzívne venovali expanzii na východ. Po rozpade predtým celistvého východného bloku, zjednotení Nemecka a vzniku nových, reformne orientovaných demokracií sme otvorili nové trhy. Spoločnosť STILL sa od začiatku zameriava na dlhodobé, stabilné a dôveryhodné vzťahy s našimi zákazníkmi a partnermi z východnej Európy. Tento prístup bol jednou zo základných podmienok nášho postupu na trhu v bývalej Nemeckej demokratickej republike. Pilier úspechu na východe datujeme do roku 1990, keď sme zriadili obchodné zastúpenie v Lipsku, po ktorom čoskoro nasledovalo založenie dcérskych spoločností v Maďarsku (1992), v Českej republike (1993) a v Poľsku (1995). Odvtedy boli nadviazané ďalšie kontakty, napríklad až do Ruska. Východný trh nám priniesol silný rast. Vydláždil cestu spoločnosti STILL do budúcnosti. S produktovou radou zameranou na potreby priemyslu, od ťažkých priemyselných vozíkov po skladové technológie, s 12 zahraničnými spoločnosťami a sieťou servisov po celom svete, je STILL v súčasnosti synonymom spoľahlivosti a kvality. Spoločnosť Still GmbH a jej spolupracovníci budú napredovať aj v budúcnosti v zmysle motta zakladateľa firmy Hansa Stilla: „Našou prácou je hľadanie individuálnych riešení. Pri vývoji nových spôsobov prepravy je naším cieľom splniť požiadavky zajtrajška už dnes.“


1980: Prvá miliarda - na vzostupe

Od začiatku sedemdesiatych rokov sme pozorovali mimoriadny nárast obratu. V roku 1971 dosiahol 200 miliónov mariek. Do polovice osemdesiatych rokov sa toto číslo takmer strojnásobilo a v roku 1989 prelomilo hranicu 1 miliardy mariek. Úspešnosť tržieb, ktorá sa prejavila v obrate spoločnosti, sprevádzali opatrenia zamerané na zvýšenie produktivity a významné investície ako pevný základ rýchleho rastu. Jedným z krokov bola aj príprava nových školení a výstavba novej budovy pre vývojárov a konštruktérov.


1970: Pokrok - kto ponúka inovácie, musí inovácie aj využívať

Keď v roku 1970 predstavili prvý osobný počítač IBM, nikto nepredpokladal, aký vplyv bude mať výpočtová technika na priemysel a celú spoločnosť. Nové technológie ale rozšírili možnosti a v spoločnosti STILL, ktorá sama prišla s novými nápadmi, boli príležitostiam vždy otvorené dvere. Aj dnes využívame technické inovácie všade, kde sa javia ako výhodné. Zároveň s počítačmi sa do výroby dostali prvé plne automatizované stroje. Spoločnosť STILL pristupuje s novými koncepciami aj k organizácii pracovnej doby, a to zavedením flexibilnej pracovnej doby v roku 1972, keď spoločnosť svojim zamestnancom ponúkla viac individuálnej slobody pri rozhodovaní aj väčšiu osobnú zodpovednosť. STILL nielenže využíva výsledky k pokroku, aj sa na ňom aktívne podieľa. Inovatívne produkty stanovili v odvetví s priemyselnými zdvižnými vozíkmi nové štandardy. Začali s rozhodnutím skonštruovať vozíky s jedným kolesom, patentované v roku 1948, kde inovácie rozhodne neskončili, v roku 1983 STILL vyrobil prvý hybridný priemyselný vozík na svete a inovatívna sila spoločnosti ešte nebola vyčerpaná. V sedemdesiatych rokoch spoločnosť STILL opäť preukázala svoju schopnosť inovovať: „nosník s výhľadom“. Vedecké výskumy preukázali, že tento vývoj výrazne zvýšil bezpečnosť a zjednodušil obsluhu vysokozdvižných vozíkov. Konštruktéri a vývojári v spoločnosti STILL tiež intenzívne pracujú na riešeniach k ochrane životného prostredia. Od roku 1974 boli emisie výfukových plynov z motorových vozíkov znížené, aby spĺňali prísne požiadavky tzv. kalifornskej skúšky emisií. Pokrok v spoločnosti STILL nebol nikdy samoúčelný. Na prvom mieste je vždy prínos pre zákazníka. Tento základný princíp často oceňujú a prispieva k rastu. V roku 1979 počet zamestnancov stúpol na približne 2500 osôb.


1960: Transformácia - ako fénix z popola

Požiar v montážnej hale (1961) za pár hodín úplne zničil dva mesiace práce. Našťastie, nikto neprišiel o život. Ukázalo sa, že namiesto demotivácie plamene zamestnancov spoločnosti STILL nabudili. V krátkej dobe bola výroba obnovená v prenajatých priestoroch, o pár rokov bola na mieste požiaru postavená nová moderná montážna hala. Požiar tak symbolicky odštartoval obnovu a prerod spoločnosti STILL. Už v roku 1960 sa rozhodlo o modernizácii a rozšírení závodu. Súčasťou návrhu boli nové výrobné haly na vozíky a rozvádzače. Bola postavená aj nová kancelárska budova s ústredným kúrením a elektrickými rozvodmi. Stavba bola dokončená v roku 1964, spoločnosť STILL vykročila do druhej polovice šesťdesiatych rokov oveľa silnejšia a efektívnejšia, ako by sa po ničivom požiari na začiatku 60. rokov mohlo zdať. Stavebné úpravy prispeli k modernej podobe spoločnosti. Spoločnosť STILL tiež zmenila logo, ktorým sa prezentuje svetu. Až do roku 1968 značku zosobňovalo písmeno „S“ v podobe blesku. Bol to nápad zakladateľa firmy a odkazoval na pôvodnú výrobu zameranú na elektrické zariadenia. Po roku 1969 však toto výrobné odvetvie úplne nahradila výroba vozidiel. Logo spoločnosti bolo prvýkrát upravené pri zmene sortimentu, konkrétne pri fúzii s vozíkmi Esslingen. Na osem rokov vzniklo nové logo „SE Vehicle Works GmbH“ bez symbolov elektriny. V súčasnosti známe firemné logo pochádza z roku 1976: STILL GmbH.


1950: Svetové trhy - kvalita nepozná hranice.

Nemecko na počiatku päťdesiatych rokov nadšene pracovalo na nemeckom zázraku a čoskoro dokázalo opäť ponúknuť vysoko kvalitné produkty na vývoz do celého sveta. Značka „Made in Germany“ znovu získala skvelú povesť. Spoločnosť STILL sa zaradila medzi spoločnosti, ktorých produkty v zahraničí vzbudili veľký záujem. Na exportné trhy úspešne prenikla s novou generáciou vozíkov. Prvú významnú objednávku zadala firme STILL britská armáda pôsobiaca v Nemecku. V roku 1950 si objednala 60 elektrických vozíkov EWL 1500. Zahraničný obchod patrí do tradície spoločnosti STILL. Už v roku 1924, iba 4 roky po založení, sa spoločnosť STILL prezentovala na exportnom veľtrhu v Lipsku s osvetlením a elektromotormi. V tej dobe bola elektrická sieť veľmi zriedkavá, preto bolo nutné na odľahlých plantážach v tropických krajinách prevádzkovať elektrocentrály. Spoločnosť STILL dodávala centrály a motory do všetkých kútov sveta. Dodnes stojí pred spoločnosťou dôležitá úloha vstúpiť na svetové trhy. V roku 1951 spoločnosť STILL vystavovala na veľtrhu v Kodani v Dánsku, možno práve preto spoločnosť začali vnímať ako otvorenú svetu. Nech je ako chce, v tom istom roku vyšla v hamburských novinách veľká obrazová reportáž pod titulkom: „Svetový úspech spoločnosti STILL.“ Exportu tiež veľmi pomohli objednávky Nemeckej štátnej železničnej spoločnosti. Najprv nakúpili elektrické vozíky a vysokozdvižné vozíky STILL (1949), čo nepochybne ovplyvnilo aj rozhodovanie ostatných železníc, aby si tiež zadovážili novouvedené výrobky STILL. Talianske železnice začali produkty STILL používať v roku 1954, neskôr sa pridali železnice v Beneluxe, v roku 1959 firma okrem iných dostala objednávky aj od japonských železníc. Veľké exportné zákazky znamenali pre spoločnosť STILL dve veci: obnovu a nový rozmach po náročných štyridsiatych rokoch, zároveň aj zavedenie nového futuristického smeru s výrobou nových vysokozdvižných vozíkov. Táto divízia už v roku 1954 predstihla zavedenú úroveň elektrických zariadení.


1940: Nepokojné časy - produkty spoločnosti STILL v pohybe.

Prvú polovicu štyridsiatych rokov poznačila druhá svetová vojna, v Nemecku sa jej vplyvom nikto nevyhol. Spoločnosť STILL pokračovala vo výrobe zariadení na výrobu elektriny, výrobné kapacity spoločnosti neprestávali rásť. Začiatkom roka 1945 dosahoval počet zamestnancov spoločnosti STILL až 1500 osôb, výroba sa prakticky strojnásobila. Po povojnovom kolapse nasledovala reštrukturalizácia a počet zamestnancov klesol až na 500. Takmer polovica výrobných priestorov bola v troskách, na začiatku sa spoločnosť STILL držala nad hladinou iba opravami elektromotorov a transformátorov. Vývoj nových produktov začal už v júli 1945. Dvojčlenný konštrukčný tím už o rok predstavil „elektrický vozík EK 2000“. Tento elektricky poháňaný vozík s kapacitou 2 ton zásadne zmenil zameranie spoločnosti STILL. Odvtedy bol stále častejšie kladený dôraz na mobilitu a konštrukciu „priemyselných vozíkov“. V prípade „EK 2000“ boli realizované nové nápady. Patenty na nový závesný mechanizmus kolieska a ovládanie riadiacou osou boli zaregistrované v rokoch 1948 a 1952. V roku 1947 elektrický vozík EK 2000 zaujal významného zákazníka, nemeckú štátnu železničnú spoločnosť.  Ďalšie inovácie viditeľne urýchlili dynamický vzostup: Vyvinuli trojkolesový ťahač nazvaný „Mule-mobile“ (1948), o rok slávila spoločnosť STILL vyrobenie 100. plošiny.
V tom roku (1949) pribudol nový produkt: prvý vysokozdvižný vozík od spoločnosti STILL, EGS 1000. Nielen produkty určovali mobilitu spoločnosti STILL, nezabúdajme na servis. Na konci štyridsiatych rokov začala spoločnosť STILL využívať vlastné dodávky. Prvé vozidlo VW si zadovážila v roku 1947. Odvtedy sa servisný vozový park v Nemecku rozrástol na približne 750 áut. Na celom svete ich je v súčasnosti viac ako 1000.


1930: Ľudia a stroje

Ľudia robia spoločnosť silnou. Aj tridsiate roky silne ovplyvnil hospodársky vzostup. Generátory od spoločnosti STILL si vybudovali veľmi dobrú povesť. Prvá svetelná jednotka v stanici Matador dodávala iba 0,5 kW. Neskôr poslúžila pri vývoji novej modelovej rady s výkonom 1,5 kW. Do roku 1933 spoločnosť STILL vyvinula generátory s výkonom až 10 kW, čo stále nestačilo. O rok firma vyrobila prvé mobilné generátory. Tie sa do roku 1935 zaradili do predajného sortimentu. Spoločnosť STILL vyvíjala vysoko kvalitné stroje, ktoré vyhovovali potrebám zákazníkov. To nebol ani zďaleka jediný dôvod postupného rastu. Rovnako dôležití boli (a stále sú) zapojení zamestnanci, ich energia a nápady. Túto skutočnosť si zakladateľ STILL-u, Hans Still, veľmi dobre uvedomoval. Jeho zamestnanci boli pre neho viac než len výrobné faktory. Považoval ich za spolutvorcov úspechu spoločnosti. V súlade s týmto pohľadom sa v spoločnosti STILL stalo tradíciou starať sa o zamestnancov a chrániť ich záujmy. Už v roku 1934 sa organizovali prvé podnikové výlety a spoločne sa oslávili Vianoce. V neskorších rokoch pribúdali inovácie, v roku 1935 zamestnanci prvýkrát predložili návrhy na zlepšenie. Tiež začali poskytovať lekársku starostlivosť na pracovisku, k dispozícii bol závodný lekár. O tri roky neskôr vznikli prvé firemné športové krúžky, ktoré sú v spoločnosti dodnes obľúbené. Aj neskôr bolo jasné, že spokojní zamestnanci sú základom obchodného úspechu spoločnosti STILL.
Hans Still v roku 1940 registroval „Združenie Hansa Stilla pre pomoc v núdzi“, ktoré zamestnancom pravidelne rozdeľovalo vysoké sumy, v súlade s tradíciou dodnes slúži na vyplácanie firemných dôchodkov. V roku 1941 otvorili závodnú knižnicu, v roku 1943 prerozdelili firemné byty. Zamestnancov podporovali aj vzdelávaním stážistov. Spoločnosť STILL založila vlastné školiace centrá, čím položila základy vysokej úrovne kvalifikácie zamestnancov.


1920: Doba zakladateľa

1. februára 1920 sa jeden mladý muž osamostatnil, založil si malý podnik na opravu elektromotorov na ulici Spaldingstrasse v Hamburgu. Mal iba 22 rokov a neskutočné množstvo energie. Všetko muselo prebehnúť rýchlo, najmä pre jeho zákazníkov. Ponúkal „rýchlu pomoc“, spoľahlivosť a vysokú kvalitu. Úspech sa čoskoro dostavil. Vzostup firmy bol ohromujúci. Okrem opráv elektromotorov od roku 1920 vyvíjal aj vlastné produkty. Prvým bola osvetľovacia stanica „Matador“, po nej nasledovali malé prenosné generátory (1924). Ponuka sa rozšírila aj o komerčnú ponuku generátorov. Rýchlosť rozrastania spoločnosti sa prejavila aj v rastúcom počte zamestnancov. Na začiatku Hans Still zamestnával iba dvoch ľudí, navíjača a montéra. Títo traja priekopníci potrebovali posily. Každý rok firma prijímala nových zamestnancov. Už v roku 1924 ich počet vzrástol na 20, v roku 1937 presiahol 500 a o dva roky neskôr 1000. Dnes spoločnosť STILL zamestnáva viac ako 6000 ľudí na celom svete. Netrvalo dlho a firma potrebovala nové priestory. V roku 1927 sa presťahovala do väčších priestorov na neďalekej ulici Wendenstrasse, kde sa tiež dlho neohriala. Jej rast pokračoval a kapacita sa čoskoro opäť naplnila. Hans Still musel nájsť nové miesto, priestor pre budúce rozširovanie. V roku 1932 ho konečne našiel, medzi ulicou Liebigstrasse a rovnobežnou Berzeliusstrasse v hamburgskej štvrti Billbrook. Spoločnosť STILL tam sídli dodnes. Hans Still stál na čele podniku až do jeho tragickej smrti v roku 1952 (zomrel spolu s manželkou pri dopravnej nehode). Jeho nehynúcim dedičstvom je spoločnosť STILL, ktorá plní jeho odkaz, ako ho kedysi opísal: „Vysoký štandard práce, ekonomická životaschopnosť produktov, starostlivá výroba a kompletný servis sú pevným základom kvality v spoločnosti STILL.“ Spoločnosť STILL zostala svojim zásadám verná.