Riešenia pre odvetvia

Výroba nápojov

Plynulosť procesu na prvom mieste

Vysoký prekladací výkon pri preprave ťažkých a zároveň krehkých bremien, dodržanie predpisov v oblasti hygieny a teploty sú štandardne dôležité pri výrobe nápojov. V súčasnosti rastú požiadavky na flexibilitu a rýchlosť uvedenia produktov na trh, pretože sa zmenšujú rozmery zásielok a sortiment je čoraz rozmanitejší. Výrobcovia musia rýchlo reagovať a mať možnosť využívať efektívne procesy. Zmysluplné využitie priestoru, vysoká priechodnosť a optimalizované vychystávanie zákaziek sú základnými predpokladmi efektívnosti, ako aj zrýchlené expedovanie tovaru, plynulé nakladanie a vykladanie prepravných vozidiel.

Požiadavky vo výrobnom odvetví nápojov

  • Sila: vysoký prekladací výkon so sezónnymi špičkami
  • Kompaktnosť: skladovanie v úzkych priestoroch blokových skladov
  • Dostupnosť: bezpečné vybavovanie zákaziek 

Bohužiaľ, pre toto odvetvie zatiaľ neexistujú žiadne vzorové aplikácie.