Ručný vysokozdvižný paletový vozík EXD-S 20

Dvojnásobný náklad –
polovičný čas