Riešenia pre odvetvia

Strojársky priemysel a výroba investičných celkov

Vytvárať veľké veci pomocou malých

Strojárstvo predstavuje hlavné priemyselné odvetvie z hľadiska vývoja a aplikácie moderných technických produktov, pričom prevažne vyrába jednotlivé kusy alebo malé série. Portfólio zahŕňa predovšetkým hardvér, čoraz častejšie aj služby. Medzinárodná konkurencia, zdroje na hranici spotreby, energetické náklady, ale aj trvalá udržateľnosť a klimatické zmeny sú dnes hlavnými výzvami odvetvia, a tým aj logistiky. Potrebné sú aj premyslené riešenia, ktoré efektívne a bezpečne zvládnu dané nároky a budú spoľahlivé aj za nepriaznivých podmienok.

Požiadavky v strojárstve

  • Presnosť: bezpečná preprava drahých dielov
  • Kompaktnosť: použitie vo výrobe aj v obmedzených priestoroch
  • Dostupnosť: zamedzenie výpadkom vo výrobe

Bohužiaľ, pre toto odvetvie zatiaľ neexistujú žiadne vzorové aplikácie.


Najčastejšie používaná manipulačná technika