Elektrický vysokozdvižný vozík RX 60 2,5 – 3,5 t

Akcelerátor