Intralogistické systémy

MMS Riadenie materiálového toku a prenosu dát

Dokonale vyhoveje aj náročným požiadavkám

Riadiaci systém skladu (WMS) od STILL riadi všetok pohyb materiálu v sklade, vrátane prijatého tovaru, spravuje sklad, vychystáva objednávky, plánuje trasy a expedovanie. Procesy zohľadnia všetky informácie o dopravných prostriedkoch, o produkte, číslo šarže výrobku, dátum spotreby, sériové číslo, o príslušných skladovacích postupoch, aby bol materiál dodaný načas v zmysle požiadavky, pri najlepšom využití skladovacích priestorov. Systém okrem toho spravuje prázdne obaly, ročné alebo priebežné inventúry.

 

Kontakt

Kontaktujte našich špecialistov so žiadosťou o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Žiadosť na: MMS Riadenie materiálového toku a zdieľanie dát

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Všeobecné výhody STILL systému riadenia MMS

  • Aktuálne inventarizačné záznamy zabezpečia prehľad o skladových priestoroch vďaka presnej dokumentácii presunu materiálu vrátane trvalých zásob
  • Efektívny pohyb optimalizuje využívanie skladových priestorov a prepravných kapacít
  • Rozdelenie vozíkov, personálu a dopravných prostriedkov podľa zadania optimalizuje presun materiálu
  • Monitorovanie a úplný prehľad pohybu v sklade (prijatie tovaru, vychystávanie, plánovanie trás, expedovanie, atď.) na centrálnom kontrolnom stanovišti
  • Sofistikovaná analýza a vyhodnocovanie zásob a presunu tovaru v sklade
  • Moderná systémová architektúra hardvéru a softvéru pripravená na aktualizácie a zapojenie do existujúcich systémov zákazníka
  • Flexibilné využívanie systémov riadenia skladu a/alebo vychystávanie ako samostatné riešenie alebo moduly STILL MMS
  • Pripojenie k pomocným systémom STILL a Automatizácia STILL k optimálnemu využitiu vozíkov v sklade
  • Hardvér špeciálne pred danú úlohu a vozík (napr. elektrické a strojové príslušenstvo k ovládacím panelom STILL, tlačiarňam a skenerom)