Spoločnosť

Spoločnosť STILL pôsobí na celom svete

Spoločnosť STILL ponúka na celom svete vnútropodnikové logistické riešenia prispôsobené požiadavkám a vytvára inteligentnú kombináciu vysokozdvižných vozíkov a skladovej techniky, softvéru, služieb a servisu. Spoločnosť, ktorú v roku 1920 založil jej zakladateľ Hans Still vďaka svojej kreativite, podnikovému duchu a kvalite, sa rýchlo rozvinula na celosvetovo známu a silnú značku. V súčasnosti sa približne 9 000 kvalifikovaných zamestnancov z oblasti výskumu a vývoja, výroby, distribúcie a servisu podieľa na plnení požiadaviek zákazníkov z celého sveta.

Spoločnosť STILL je súčasťou skupiny KION Group, ktorá je na základe objemu výroby najväčší európsky výrobca vysokozdvižných vozíkov a skladovej techniky. V rámci skupiny KION Group spoločne tvoríme s našimi silnými značkami STILL, Linde a Dematic budúcnosť a patríme k najlepším v našom odvetví. Viac ako 41 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách je súčasťou globálne aktívnej skupiny KION Group.

Naša kultúra je formovaná spoločnými hodnotami skupiny KION Group: Integrita, Spolupráca,Odvaha a Dokonalosť.