Regálové systémy Vjazdové a prejazdné regály

Ukladajte hlbšie a ušetríte miesto

  • Kompaktné skladovanie pri maximálnom využití priestoru
  • Bezpečné ukladanie tovaru citlivého na tlak
  • Ideálne riešenie pri skladovanie veľa rovnakých produktov
  • Vynikajúci prehľad o veľkých skladových zásobách

Chcete vo Vašom sklade skladovať hlavne veľa totožných výrobkov kompaktne? V tom prípade sú tu pre Vás úsporné vjazdové a prejazdné regály od STILL. Prispôsobivá konštrukcia týchto regálov Vám povolí mimoriadne efektívne využiť skladový priestor. Ak sú regály vjazdové, materiál sa ukladá a vyberá na jednej strane regálu.

Tento skladový systém je ideálny na skladovanie niekoľkých paliet s tovarom za sebou. Konštrukcia regálu umožní prejazd priemyselných vozíkov medzi regály, kam ukladajú a odkiaľ vyberajú palety. Toto skladovanie je ideálne riešenie, ak je tovar citlivý na tlak, alebo do skladov so sezónnym tovarom, pretože obvykle ostávajú v skladovom systéme dlhšiu dobu. Ak platí, že prevádzka vo vjazdových regáloch funguje v LIFO (posledný tovar dnu, prvý von). Prejazdné regály pracujú podľa FIFO (prvý tovar dnu, prvý von).

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

+421 37 6922 412

Záujem o: Vjazdové a prejazdné regály

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Konštrukcia vjazdových a prejazdných regálov

Skladový vozík cez vjazdné a prejazdné regály vojde k regálu, aby uložil alebo odobral palety. Palety sú uložené za sebou a podľa potreby stohované v niekoľkých úrovniach. Palety v týchto regálových systémoch sú zvyčajne skladované dlhšie. Bezpečnú jazdu vozíka zabezpečia vodiace lišty na podlahe.

Konštrukcia líšt na nosníkoch zaistí správne fungovanie regálového systému, keďže palety sú uložené na nich. Vzdialenosť medzi lištami musí byť dostatočná, aby sa priemyselné vozíky pohybovali po regáli a bezpečne umiestnili palety na nosníky. Nosníkové lišty sú zvyčajne priskrutkované k háčikom na upínačoch, ktoré nosníky spájajú s rámami regálov.


Konštrukcia vjazdových a prejazdných regálov

Regálové pätky

Regálové pätky sú vyrobené zo špeciálnych oceľových profilov, stabilizujú vjazdové a prejazdové regály od STILL. Dve pätky sú priskrutkované k rovným profilom, spolu tvoria stĺpik. Ukotvenie regálových pätiek k podlahe im dodáva stabilitu. Oddeľovače spájajú stĺpiky.

Priečne nosníky a pozdĺžne nosníky

Stĺpiky vjazdových a prejazdných regálov sú po dĺžke spojené nosníkmi, ktoré zvyšujú stabilitu regálu.

Zvislé priečne nosníky

Zvislé priečne nosníky dodávajú regálu potrebnú stabilitu.

Nosná lišta

Palety sú uložené na nosných lištách, lišty na stĺpikoch držia upínače. Výška poschodí nemusí byť jednotná, rozsah je do 50 mm. Široké nosné plochy a zužujúce sa bočné steny bezpečne stabilizujú palety.

Prevencia nárazov

Bezpečnosť zvyšujú dobre viditeľné kryty na stĺpikoch regálov, ktoré zabraňujú nárazu vozíka. Poškodené ochranné kryty jednoducho vymeníte.


Hlavné príslušenstvo k vjazdovým a prejazdným regálom

Podlahové lišty

Podlahové lišty chránia rámy regálov, kým sa vozíky pohybujú medzi regálmi. Podľa želania zákazníka krátke uličky nepotrebujú podlahové lišty alebo je ňou chránený iba prvý regálový stĺpik. Odporúčame použiť podlahové lišty pred celým regálom.

Zjednodušenie nadjazdu k nosnej lište

Tento prvok chráni paletu a nosnú lištu, keď vozík vojde medzi regály. Tiež zabezpečí správny vjazd do uličky so zdvihnutou paletou. Vodič vozíku nevie vždy jednoducho zistiť, či je spodná hrana palety nad nosnou plochou lišty.


Vjazdové a prejazdné regály a dôležité parametre plánovania

Obrázok znázorňuje ukladanie a vyberanie tovaru z vjazdových regálov, ktoré sa obsluhujú z jednej strany. Vozíky tovar ukladajú zdola hore, potom odzadu dopredu. Odber tovaru funguje v opačnom poradí. Ukladanie a odber sa riadi princípom LiFo (posledný dnu, prvý von).

Rovnaké ukladanie a odber funguje aj vo vjazdových regáloch, do ktorých sa vkladá z oboch strán, aj z jednej strany. Jediný rozdiel spočíva v konštrukcii prvého typu, ktorú tvoria dva vjazdové regály, ktorých zadné steny smerujú k sebe.

Tovar sa do prejazdných regálov ukladá z jednej a vyberá z druhej strany. Prejazdné regály pracujú podľa FiFo (prvý tovar dnu, prvý von).

 

Beschickung
Beschickung

Vzdialenosti

Projektovanie regálu splní požiadavky podľa metódy konečných prvkov (FEM), konkrétne povinné vzdialenosti medzi regálovými rámami a paletami / vozíkom.


Konštrukcia vjazdových a prejazdných regálov

Plánovaný efektívny sklad zaručí vysoký ekonomický výkon. Využívajte odborné konzultácie s našimi kvalifikovanými odborníkmi zo STILL od začiatku plánovania skladu. Pred rozhodnutím o nákupe Vám pomôžeme skontrolovať návrh skladu až po naplánovanie pracovných postupov. Existuje veľa dôvodov, prečo by ste sa pri nákupe vjazdového a prejazdného regálu mali rozhodnúť pre STILL:

  • veľa rokov skúseností: zákazníkom už 100 rokov stojíme po boku.
  • Spoľahlivé partnerstvo.
  • Špičkové a kompletné riešenie od poradenstva po servis.
  • Vždy sme Vám nablízku: iba v Nemecku má STILL 14 pobočiek, 37 požičovní a 800 servisných technikov.
  • Vyškolený montážny tím zaručí správnu montáž Vašich vjazdových a prejazdných regálov.