Ochrana osobných údajov

Ste pre nás veľmi dôležití a ochrana Vašich osobných údajov tiež!

Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. Vám ďakuje za návštevu našich webových stránok a záujem o našu firmu a produkty. Rešpektujeme Vaše súkromie a ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto sme stavili na dôveryhodnú spoluprácu pri návšteve našich webových stránok.

Dodržiavanie zákonom stanovených predpisov na ochranu osobných údajov a ich zabezpečenie považujeme za samozrejmosť. Naši pracovníci a poverené osoby sú povinné dodržať pokyny k spracúvaniu osobných údajov v súlade so zákonnými normami.

Právne základy ochrany osobných údajov v Európe vymedzuje najmä Všeobecné EÚ nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a spolkový zákon o ochrane údajov v aktuálnom znení (BDSG-neu). Nasledujúce odseky Vám podrobne a prehľadne vysvetlia druh, rozsah a účel spracovania Vašich osobných údajov v rámci našej online ponuky a súvisiacich webových stránok. Zároveň Vám vo vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetlíme Vaše práva.

Zodpovedný subjekt

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), v zmysle ostatných zákonov o ochrane osobných údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných predpisov o spracúvaní osobných údajov, zodpovedný subjekt poverený zhromažďovaním, spracovaním a používaním osobných údajov je:

STILL SR, spol. s r.o.
Dlhá 91
949 07 Nitra
Telefón: +421 376 922 450
E-Mail: katarina.tabiova@still.sk
Webstránka: www.still.sk

Zhromažďovanie všeobecných prístupových údajov a informácií

Pri každom hľadaní a otvorení našich webových stránok posiela internetový prehliadač používaný na Vašom koncovom zariadení automaticky niekoľko všeobecných prístupových údajov a informácií na server našich webových stránok/aplikácie. Tieto informácie sú dočasne uložené v tzv. súbore protokolu. Údaje nie sú uložené spolu s Vašimi ďalšími osobnými údajmi.

Pritom je možné aj bez Vášho aktívneho prispenia zhromažďovať a do ich automatického vymazania ukladať nasledujúce informácie:

 • IP adresa Vášho zariadenia, ktoré sprostredkúva pripojenie k internetu;
 • dátum a čas Vášho prístupu na webovú stránku;
 • webová stránka/aplikácia, z ktorých sa pristupuje na stránku (referer-URL);
 • typ a verzia Vášho internetového prehliadača;
 • operačný systém Vášho počítača, ktorý umožňuje pripojenie na internet;
 • názov Vášho poskytovateľa internetových služieb;
 • podstránky, ktoré Váš pristupujúci systém otvoril na našich webových stránkach;
 • súbory stiahnuté z našich webových stránok (napr. PDF alebo Word dokumenty)

Právnym základom, ktorý opodstatňuje spracovanie IP adresy, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania informácií. Používaním všeobecných prístupových údajov a informácií preto spoločnosť STILL GmbH bezprostredne nepracuje s predpokladmi o Vašej identite. IP adresa Vášho koncového zariadenia a ďalšie vyššie uvedené údaje sú skôr potrebné na

 • spoznanie a štatistické vyhodnotenie reakcií užívateľov;
 • výber obsahu našich webových stránok;
 • optimalizáciu obsahu našich webových stránok a ich propagáciu;
 • zaručenie trvalej funkčnosti našich IT systémov a techniky našich webových stránok;
 • poskytnutie informácií nevyhnutných pre orgány činné v trestnom konaní pri trestnom stíhaní v prípade kybernetického útoku

Údaje budú automaticky vymazané hneď ako na daný účel nebudú potrebné. V prípade spracovania údajov na účely sprístupnenia webovej stránky budú vymazané po dokončení príslušnej relácie. Údaje uložené v súboroch protokolu sa automaticky vymažú najneskôr po 7 dňoch.

 

 

 

 

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Používanie online ponuky spoločnosti STILL SR, spol. s r.o. je v zásade možné aj bez uvedenia osobných údajov. Ak si želáte využívať naše služby cez webové stránky, spracovanie Vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné.

Spracovanie Vašich osobných údajov vždy prebieha v súlade s GDPR, so spolkovým zákonom na ochranu údajov v aktuálnom znení (BDSG-neu), zákonom o telekomunikačných službách (TMG) a v súlade s nariadeniami na ochranu osobných údajov, ktoré sa v jednotlivých krajinách vzťahujú na spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. To znamená, že údaje spracúvame iba v prípadoch povolených zákonom, t.j. ak je spracovanie údajov zákonom ustanovená povinnosť, používateľ nám udelil súhlas alebo na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Osobné údaje označujú všetky informácie, ktorých explicitné použitie vedie k odhaleniu Vašej identity. Patria medzi ne napríklad Vaše meno, poštová alebo emailová adresa, telefónne číslo, sídlo, online identifikátor alebo ďalšie charakteristické atribúty, ktoré vyjadrujú Vašu fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme popri prístupových údajoch len vtedy, ak ich dobrovoľne uvediete, napr. v rámci ankety, žiadosti o kontaktné údaje, prihlásenie na odber newsletteru alebo zadanie online objednávky. Osobné údaje sú inak spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu a iba na Vami odsúhlasený alebo právne prípustný účel. Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. musí na použitie osobných údajov na iné účely, najmä na marketingové účely, získať Váš vyslovený súhlas, a to pred zhromaždením údajov.

Produkty STILL je možné objednať v internetovom obchode.
Rozsah spracovania údajov v danom kontexte je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu.

STILL Bulletiny, webové semináre a automatizácia marketingu

Náš newsletter Vás informuje o novinkách a aktuálnej ponuke firmy STILL a v odvetví.

Po zadaní Vašej mailovej adresy do políčka na email, meno a priezvisko v políčkach na nepovinné údaje, stlačte „Prihlásiť sa na odber newsletteru“, potom Vašu registráciu potvrďte kliknutím na odkaz poslaný na uvedenú mailovú adresu (princíp double opt-in), na Vašu mailovú adresu pravidelne pošleme požadovaný newsletter. Odber newslettera je dobrovoľný, Vaše osobné údaje spracúvame ako dôverné informácie. Údaje budú spracované na základe Vášho vysloveného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, výlučne pre účely posielania STILL newslettera.

Newsletter posielame cez internetové služby Flatrate Newsletter určené na automatické poslanie personalizovaných emailov. Flatrate-Newsletter.de je služba poskytovaná spoločnosťou Indoblo Commerce Limited, konkrétne nemeckou pobočku so sídlom v Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. Na tento účel sme s poskytovateľom služby uzatvorili zmluvu podľa čl. 28 GDPR, v ktorom sa poskytovateľ zaväzuje spracúvať údaje užívateľov výhradne v súlade s našimi smernicami a dodržať úroveň ochrany osobných údajov, ktorú požaduje EÚ.

Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa „flatrate newsletter“ www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie a vo VOP www.flatrate-newsletter.de/agb.Ak si neželáte ďalej dostávať newsletter, môžete kedykoľvek požiadať o odstránenie Vašej mailovej adresy z adresára na odosielanie newslettera. Stačí, ak pošlete mail na adresu info@still.sk Tiež sa môžete z odberu newslettera odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz.

Clevercast

Aby bolo možné viesť webináre cez internet, používa STILL GmbH softvérové ​​riešenie Clevercast, produkt spoločnosti Rambla BVBA. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Rambla BVBA nájdete na adrese: https://www.rambla.be/privacy-policy/

Pri uskutočňovaní webinárov ukladáme e-mailovú adresu a mená účastníkov webinárov, ktoré poskytujú prostredníctvom registračného formulára. Tieto údaje prenášame do spoločnosti Clevercast, ktorá sa nachádza na adrese De Winterstraat 26, 2140 Borgerhout, Belgicko.

Medzi vami a Clevercastom je nadviazané šifrované spojenie. Zvukové alebo obrazové informácie prenášané počas tejto relácie zaznamená spoločnosť STILL GmbH pre ďalšie použitie. Na jednej strane poskytnúť účastníkom záznam a na druhej strane ich použiť na marketingové účely. V takom prípade upozorníme pred webinárom.

Spoločnosť Clevercast navyše spracúva sprostredkovateľa, agenta používateľa a adresu IP prenášanú prehliadačom používateľa iba na účely zostavovania štatistík. Tieto údaje sa neukladajú, ale spracúvajú sa do štatistík, ktoré nie je možné nijakým spôsobom vysledovať späť k jednotlivým účastníkom.

"Ak je účastník odstránený z Clevercastu, automaticky sa odstránia všetky jeho osobné údaje. Keď program Clevercast odstráni webinár, automaticky sa odstránia všetky údaje všetkých účastníkov.
Všetky dáta sú uložené na vlastných serveroch Clevercastu, ktoré sú umiestnené v súkromných rackoch v niekoľkých samostatných dátových centrách vyhovujúcich ISO 27001 v rámci EÚ."

Pravidlá ochrany osobných údajov Clevercast nájdete na: https://www.clevercast.com/privacy-policy/

Nadviazanie kontaktu

Pri kontaktovaní našej firmy cez kontaktný formulár alebo mailom budú Vaše osobné údaje vrátane osobných kontaktných údajov, ktoré ste uviedli, spracované za účelom vybavenia žiadosti o kontakt podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (realizácia predzmluvných opatrení).

Na generovanie leadov (zachytenie potenciálneho zákazníka) a pre účely dlhodobého a úspešného dialógového marketingu v našich cieľových skupinách využívame LMS (Lead Management System), t.j. službu, ktorú poskytuje spoločnosť lead on GmbH so sídlom v Am Kanal 16-18, 14467 Potsdam. Na tento účel sme s poskytovateľom služby uzatvorili zmluvu podľa čl. 28 GDPR, v ktorej sa poskytovateľ zaväzuje spracúvať údaje užívateľov výhradne v súlade s našimi smernicami a dodržať úroveň ochrany osobných údajov, ktorú požaduje EÚ.

Podrobnejšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi poskytovateľ, nájdete na: leadon.de/impressum/

Žiadosť o prácu

Po podaní žiadosti o pracovnú pozíciu na webových stránkach spoločnosti STILL budú spracované Vaše osobné údaje ako kontaktné údaje (priezvisko, meno, adresa, telefónne číslo a mailová adresa) a Vami poskytnuté podklady k žiadosti (sprievodný list, životopis a osvedčenie). Vaše údaje budú spracované ako dôverné, budú použité výhradne pri výberovom konaní a prijatí do zamestnania. Prenos údajov prebieha v šifrovanej forme.

Žiadosť o prácu môžete kedykoľvek stiahnuť a požiadať o úplné vymazanie Vašich osobných údajov. V takom prípade budú Vaše údaje vymazané a Vaša žiadosť o pracovné miest vyradená z výberového konania.

Prepojenie na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Workday recruiting: www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/

 

 

Prezentovanie spoločnosti STILL na internete a optimalizácia webových stránok

Použitie cookies

Radi by sme Vás lepšie spoznali, aby sme Vám ponúkli lepšie služby a zároveň viac rešpektovali Vaše požiadavky na používanie Vašich osobných údajov. Preto na našich webových stránkach používame tzv. cookies (vlastné alebo cookies tretích strán) a podobné technológie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa v Nemecku a na celom svete používajú na mnohých webových stránkach. Cookies automaticky vytvára Váš prehliadač počas návštevy našich webových stránok, náš server ich ukladá na pevný disk Vášho koncového zariadenia (počítač alebo mobil). Cookies nepoškodzujú koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trojské kone ani iný škodlivý softvér. Cookies ukladajú informácie, ktoré v konkrétnom prípade vyplynú z Vami používaného koncového zariadenia. Naše cookies neobsahujú osobné údaje. Cookies, ktoré ukladajú naše servery, si môže opäť prečítať iba naša spoločnosť a nikdy nie webové stránky tretích strán.

Na optimalizáciu našej ponuky, aby bola užívateľom bližšia, používame tzv. Session Cookies, aby sme zistili, že ste jednotlivé stránky na našom webe už navštívili. Automaticky sa vymažú, keď opustíte naše webové stránky. Dočasné cookies, ktoré sa na stanovenú dobu uložia vo Vašom koncovom zariadení, prispievajú k užívateľskej prívetivosti. Keď naše stránky znovu navštívite, aby ste využili naše služby, automaticky rozoznajú, že ste na nich už boli, aké údaje a nastavenia ste zadali a nemusíte ich zadávať opäť.

Cookies tiež používame na štatistický prieskum používania webových stránok, na súvislé vyhodnotenie a optimalizáciu našej online ponuky a prezentáciu informácií špeciálne prispôsobených Vášmu záujmu. Tieto cookies automaticky pri opakovanom otvorení našich webových stránok zistia, že ste nás už navštívili. Súbory cookies sa po stanovenej dobe automaticky vymažú. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby cookies automaticky akceptovali. Podrobnosti a možnosti nastavenia a používania našich technológií nájdete v našej smernici ku cookie. 

Naše webové stránky môžete samozrejme otvoriť bez cookies. Ak nechcete využívať výhody cookies, môžete túto funkciu vo Vašom prehliadači úplne deaktivovať. Môže to však obmedziť funkcie našich ponúk. Doba, na ktorú sa cookies uložia, závisia od ich účelu, nie je u všetkých zhodná. V nasledujúcom zozname nájdete podrobnejšie informácie o deaktivácii a správnom nastavení v prehliadači, ktorý používate:

Google Chrome:support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox:support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer:windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari:help.apple.com/safari/mac/8.0/

Pri prezeraní našich stránok sa cez informačný riadok („cookie banner“) zobrazí upozornenie na používanie súborov cookies na rôzne účely. Informačný riadok o cookies obsahuje aj odkaz na toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť STILL používa nasledujúce súbory cookies na konkrétne nižšie uvedené účely:

 

Cookie NameProviderPurposeConsent CategoryExpiration
cookieConsentMellowmessage GmbHUloženie odsúhlasených kategóriíPovinné1 rok
mmKitContentSplashTeaserEnabledMellowmessage GmbHNastaví zobrazenie upútavky.Povinné30 dní
testMellowmessage GmbHTestovací cookie, ktorý overí, či je možné cookies nastaviťPovinnérelácie
mobileOrDesktopForceMobileMellowmessage GmbHUchováva informáciu, aké zobrazenie užívateľ preferuje (cookie pre nový webový systém).Povinné30 dní
stillMobileOrDesktopMellowmessage GmbHUchováva informáciu, aké zobrazenie užívateľ preferuje (cookie pre starý webový systém).Povinné30 dní
newsOverviewLastScrollPositionMellowmessage GmbHUloží posledný známy preklik stránky.Povinné1 deň
newsOverviewCurrentPageMellowmessage GmbHUchováva aktuálnu stránku.Povinné1 deň
usedTrucksSearchVersionMellowmessage GmbHVerzia vyhľadávania použitých vozíkovPovinnébez obmedzení
postLikesMellowmessage GmbHUloženie reakcie Like na správuPovinné1 deň
Generischer Name, Fallback "user-settings"Mellowmessage GmbHUloženie nastavení užívateľského rozhraniaPovinné1 rok
MMABTESTMellowmessage GmbHUloženie priradeného variantuŠtatistikarelácie
PHPSESSIDMellowmessage GmbHCookie relácia pre serverPovinnérelácie
mat_epMatelsoIdentifikácia užívateľaŠtatistika2 roky
mat_telMatelsoIdentifikácia užívateľaŠtatistika14 mesiacov
_fbpMetaIdentifikácia užívateľaMarketing3 mesiace
_fbcMetaUloženie poslednej návštevy.Marketing2 roky
_gidGoogleIdentifikácia užívateľaŠtatistika1 deň
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID]GoogleIdentifikácia užívateľa a zníženie rozsahu požiadaviekŠtatistika1 minúta
_gaGoogleIdentifikácia užívateľaŠtatistika2 roky
_gat_UA-[CONTAINER-ID]GoogleZníženie rozsahu požiadaviekŠtatistika1 minúta
__livechat Livechat Potrebné pre funkčnosť funkcie chat-boxu na webovej stránke. Marketing 3 rokov

Google Analytics

Podobu, ktorá zodpovedá Vašim potrebám, a neustálu optimalizáciu našich webových stránok zabezpečuje nástroj Google Analytics používaný v súlade s čl. 6 ods. 1 f) GDPR (oprávnený záujem). Google Analytics je služba webovej analytiky od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ďalej len spoločnosť Google. Google Analytics vytvára pseudonymizované profily a používa špecifické cookies. Informácie o Vašom používaní webových stránok, ktoré generujú cookies, sú zvyčajne odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde sú uložené. Spoločnosť Google je certifikovaná v súlade s dohodou Štít ochrany súkromia, ktorú podpísali EÚ a USA a garantuje tak úroveň ochrany osobných údajov, akú požaduje EÚ.

Upozorňujeme, že na našich webových stránkach sa používa nástroj Google Analytics výhradne s aktivovanou anonymizáciou IP adries „_anonymizeIp()“. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresu užívateľov na územie Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch, ktoré pristúpili k dohode o európskom hospodárskom priestore, čím vylúči priamu identifikáciu osoby. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA posiela celá IP adresa a skracuje sa až tam.

Spoločnosť Google tieto informácie používa v rámci nami udeleného poverenia k vyhodnocovaniu používania našej online ponuky užívateľom, na zostavenie správ o aktivite v rámci našej online ponuky a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našej online ponuky a internetu našej spoločnosti. Zo spracovaných údajov je možné vytvoriť pre užívateľov pseudonymizované profily používania.

IP adresa, ktorú Váš prehliadač v rámci Google Analytics sprostredkuje, sa nespája s ďalšími údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Ak si ako užívateľ želáte zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných cez cookie, ktoré sa vzťahujú na používanie webových stránok (vrátane Vašej IP adresy), odovzdanie a spracovanie týchto údajov v spoločnosti Google, môžete si stiahnuť a inštalovať doplnky (add-ons) na deaktiváciu nástroja Google Analytics. Doplnok (add-on) do prehliadača Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera je dostupný na adrese:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

Ako alternatívu k plug-in do prehliadača alebo v prehliadačoch v mobilných zariadeniach môžete na tomto odkaze nastaviť Link, ktorý nabudúce zabráni nástroju Google Analytics zhromaždiť informácie na týchto webových stránkach. Váš prehliadač pritom musí povoliť ukladanie cookies. Ak pravidelne vymazávate cookies, pri každej návšteve týchto webových stránok znovu kliknite na odkaz.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrany osobných údajov nájdete na adrese
policies.google.com

Google Data Studio

Na základe čl. 6 ods. 1 f) GDPR (oprávnený záujem) používame ďalší nástroj na spracovanie údajov k riešeniam Google Analytics, Google Data Studio (beta verzia), na vizuálne zobrazenie užívateľom definovaných prehľadov a interaktívnych dynamických dashboardov pre našich užívateľov.

Na ten účel používame údaje z nástroja Google Analytics, ale žiadne ďalšie rozhrania k zdrojom údajov (ako napr. Google AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, MySQL, Tabuľky Google, YouTube Analytics atď.). Webový nástroj nevyžaduje lokálnu aplikáciu, môže sa spustiť aj na webe. Prístup mu umožní prehliadač, dátové zdroje sú pripojené priamo cez nástroj Google Data Studio.
Podrobnejšie informácie o používaní nástroja Google Data Studio nájdete na:
support.google.com/datastudio/answer/6283323

e-Tracker

Webové stránky spoločnosti STILL zhromažďujú a ukladajú údaje určené na marketing a optimalizáciu pomocou technológie analytickej služby, ktorú poskytuje firma GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg. Toto spracovanie údajov vychádza z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem).

Z týchto údajov je možné vytvoriť pseudonymizované profily používania. Na to slúžia cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa lokálne uložia v medzipamäti Vášho internetového prehliadača. Cookies tak umožnia opätovnú identifikáciu Vášho internetového prehliadača. Osobné údaje získané pomocou technológie etracker sa bez samostatne udeleného súhlasu dotknutej osoby nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníka našich webových stránok. Nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Máte právo kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so zhromažďovaním a uložením údajov s budúcou platnosťou. Nesúhlas so zhromažďovaním a uložením Vašich údajov o návštevách webových stránok v budúcnosti vyjadríte kliknutím na odkaz získať „opt-out cookie“ od firmy etracker, vďaka ktorému spoločnosť etracker v budúcnosti nebude zhromažďovať a ukladať údaje z Vášho prehliadača o návštevách.

Tím spoločnosti etracker uloží opt-out cookie pod názvom „cntcookie“. Tento cookie nevymažte, ak chcete, aby platil Váš nesúhlas.

Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti etracker:
www.etracker.com/en/data-privacy/

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy spoločnosti Microsoft

Na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) používame v našej online ponuke službu Conversion Tracking od spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Ak naše webové stránky navštívite prostredníctvom reklamy, ktorú zabezpečila služba Microsoft Bing, služba Microsoft Bing Ads na Vašom počítači uloží súbor cookie. To službe Microsoft Bing a nám umožňuje dozvedieť sa, že užívateľ klikol na reklamu, na základe toho bol presmerovaný na cieľovú stránku (tzv. conversion page) a ocitol sa na našich webových stránkach. Týmto spôsobom zisťujeme iba celkový počet užívateľov, ktorí boli po kliknutí na niektorú z reklám, ktorú zabezpečila služba Microsoft Bing, presmerovaní na niektorú "conversion page". Pri presmerovaní sa neprenesú údaje o totožnosti užívateľov ani ich osobné údaje.

Ak si neželáte uplatnenie takéhoto sledovania vo vzťahu k Vám, môžete zablokovať uloženie súvisiaceho a pre sledovanie nevyhnutného súboru cookie. Zablokovať cookie môžete priamo vo Vašom internetovom prehliadači pomocou príslušného nastavenia, ktoré umožní zakázať automatické prijímanie súborov cookie.

Na Ochrana osobných údajov v spoločnosti Microsoft nájdete podrobné informácie o ochrane údajov a o súboroch cookie, ktoré používa služba Microsoft Bing.

 

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

 

Všeobecné informácie

Sme firma s flexibilným prístupom, preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme boli prítomní a zastihnuteľní všade, kde sú naši zákazníci. Preto na našich webových stránkach používame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) integrované plug-iny sociálnych sietí a odkazy sociálnych sietí (Meta, LinkedIn, XING, Google+, YouTube). S tým spojený marketingový účel je v zmysle GDPR považovaný za oprávnený záujem. Zodpovednosť za spravovanie obsahu v súlade s ochranou osobných údajov musí zabezpečiť príslušný poskytovateľ sociálnej siete.

Okrem toho používame v rámci našej online ponuky na základe našich oprávnených záujmov (t.j. záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodárne spravovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 a) GDPR ponúkaného obsahu a služieb tretích strán s cieľom integrovať ich do nášho obsahu a služieb.

Pred vytvorením prepojenia na poskytovateľa musíte udeliť výslovný súhlas s nižšie stanoveným postupom a prenosom údajov:

Odkazy na internetové stránky sociálnych sietí spoznáte podľa príslušného loga spoločnosti. Ak kliknete na odkaz sociálnej siete, tzv. social link, dostanete sa na online prezentáciu spoločnosti STILL na stránke danej sociálnej siete. Nezabudnite, prosím, že aktiváciou odkazu sa vytvorí spojenie so servermi sociálnej siete a poskytovateľ sociálnej siete tak môže získať isté údaje. Napríklad:

 • Vaše meno a mailovú adresu pri overení registrácie a prihlásenia;
 • adresu webovej stránky, na ktorej je aktivovaný odkaz;
 • dátum a čas zobrazenia webovej stránky alebo aktivácie odkazu;
 • informáciu o použitom prehliadači a operačnom systéme;
 • IP adresu tzv. request a koncového zariadenia, ktoré podporujú pripojenie na internet.

Ak ste prihlásený ako užívateľ danej sociálnej siete, služby sociálneho média môžu tieto informácie priradiť k Vášmu osobnému užívateľskému účtu tejto služby. Možnosť priradenia k Vášmu osobnému užívateľskému účtu môžete zamietnuť, ak sa predtým odhlásite z užívateľského účtu. Servery sociálnych sietí sa nachádzajú v USA alebo v iných krajinách mimo Európskej únie. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že na spoločnosť v týchto krajinách sa vzťahuje iný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý všeobecné osobné údaje nechráni v rovnakom rozsahu ako v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. nemá vplyv na rozsah, druh a účel spracovania osobných údajov poskytovateľmi sociálnych sietí. Nižšie Vás podrobne informujeme o kanáloch sociálnych sietí, ktoré používame:

Meta

Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. používa na základe svojich oprávnených záujmov za účelom analýzy, optimalizácie a hospodárnej prevádzky online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR plug-iny sociálnej siete Meta. Poskytovateľom je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len spoločnosť „Meta“. Plug-iny slúžia na zobrazenie interakčných prvkov alebo obsahu ako napr. videí, grafiky alebo textových príspevkov, spoznáte ich podľa loga Meta (biele „f“ na modrom pozadí), podľa pojmov ako „Like“, „Páči sa mi“ alebo ikony „palec hore“ alebo sú označené príponou „Meta Social Plug-In.“ Zoznam a vzhľad plug-inov sociálnej siete Meta nájdete na: developers.facebook.com/docs/plugins/Hneď ako užívateľ aktivuje funkciu online ponuky, ktorá obsahuje taký plug-in, jeho koncové zariadenie vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Meta. Meta prenesie obsah plug-inu priamo na koncové zariadenie užívateľa, ktoré ho integruje do online ponuky. Pritom je možné zo spracúvaných údajov vytvoriť užívateľské profily. Upozorňujeme, že nedokážeme ovplyvniť rozsah údajov, ktoré spoločnosť Meta pomocou plug-inu zhromažďuje.

Meta ďalej získava z integrácie plug-inu informácie, že užívateľ zobrazil zodpovedajúcu stránku online ponuky. Ak je užívateľ prihlásený na Metau, spoločnosť Meta môže priradiť návštevu k účtu užívateľa na Metau. Ak existuje interakcia užívateľa s plug-inmi (napr. po stlačení „Páči sa mi“ alebo napísaní komentára), jeho koncové zariadenie odošle príslušné informácie priamo na Meta, kde sa uložia. Ak používateľ nie je zaregistrovaný na Metau, stále existuje možnosť, že spoločnosť Meta pozná a uloží jeho IP adresu. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Meta sa v Nemecku uloží iba anonymizovaná IP adresa.

Ak je užívateľ už užívateľom Metau a nechce, aby o ňom spoločnosť Meta cez našu online ponuku zhromažďovala údaje a prepájala ich s údajmi užívateľa, ktoré má Facebook uložené, musí sa pred použitím našej online ponuky odhlásiť z Metau a vymazať svoje cookies. Ďalšie nastavenia k používaniu údajov na marketingové účely môžete upraviť v nastaveniach profilu na Metau: www.meta.com/settings. Podrobnejšie informácie k účelu a rozsahu zhromažďovania údajov, ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosti Meta a s tým súvisiace práva a možnosti nastavení pre ochranu súkromia sú uvedené v informáciách k ochrane osobných údajov zverejnených spoločnosťou Meta na adrese: www.meta.com/about/privacy/

LinkedIn

Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. používa na základe svojich oprávnených záujmov za účelom analýzy, optimalizácie a hospodárnej prevádzky online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR funkcie sociálnej siete LinkedIn. Poskytovateľom je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pri každom zobrazení našich webových stránok, ktoré obsahuje funkcie sociálnej siete LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn informuje, že ste naše internetové stránky navštívili s Vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Odporučenie“ na platforme LinkedIn a ste prihlásení na svojom LinkedIn účte, spoločnosť LinkedIn k Vám a k Vášmu užívateľskému účtu môže priradiť návštevu našich webových stránok. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie spoločnosťou LinkedIn. Informácie o právach a možných nastaveniach ochrany súkromia nájdete v informáciách k ochrane osobných údajov na stránke poskytovateľa: www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Podrobnejšie informácie k postupu opt-out nájdete tu:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING

Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. používa na základe svojich oprávnených záujmov za účelom analýzy, optimalizácie a hospodárnej prevádzky online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR funkcie sociálnej siete XING. Poskytovateľom je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Pri každom zobrazení našich webových stránok, ktoré obsahuje funkcie sociálnej siete XING, sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti XING. Pokiaľ vieme, neukladajú sa pri tom osobné údaje. Neuložia sa IP adresy, pretože sa nevyhodnocuje správanie užívateľov.

Informácie o právach a možných nastaveniach ochrany súkromia nájdete v informáciách k ochrane osobných údajov na stránke poskytovateľa: www.xing.com/app/share

Instagram

My, spoločnosť STILL SR, spol. s r.o., používame funkcie sociálnej siete Instagram na základe našich oprávnených záujmov za účelom analýzy, optimalizácie ekonomického fungovania našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Poskytovateľom je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

YouTube

Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. integruje na základe svojich oprávnených záujmov za účelom analýzy, optimalizácie a hospodárnej prevádzky online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR funkcie sociálnej siete YouTube na zobrazenie a prehrávanie videí. Poskytovateľom týchto funkcií je spoločnosť YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube, LLC, je dcérskou spoločnosťou firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Využíva rozšírený režim ochrany údajov, ktorý podľa údajov poskytovateľa spustí ukladanie informácií o užívateľovi až počas prehratia videa/videí. Hneď ako sa spustí prehrávanie integrovaných YouTube videí, spoločnosť YouTube použije cookies na zhromaždenie informácií o užívateľových reakciách. Cookies štatisticky evidujú videá, zlepšujú skúsenosť užívateľov na stránke, zabraňujú zneužívaniu služby. Pri každom otvorení webových stránok spoločnosti STILL SR, spol. s r.o. sa nezávisle od prehratých integrovaných videí vytvorí spojenie so sieťou „DoubleClick“, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google a môže bez zásahu našej spoločnosti aktivovať ďalšie procesy spracovania údajov.

Podrobnejšie informácie o používaní cookies nájdete v smerniciach o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

Google Tag Manager

Webové stránky spoločnosti STILL používajú na základe našich oprávnených záujmov (t.j. záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodárne spravovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR systém Google Tag Manager. Vďaka tejto službe vieme pomocou rozhrania spracovať kódy (tagy) na webových stránkach. Google Tag Manager implementuje iba tagy. Nepoužíva cookies a nezhromažďuje osobné údaje. Google Tag Manager spustí ďalšie tagy, ktoré prípadne zbierajú údaje. Google Tag Manager k týmto údajom nepristupuje. Ak na úrovni domény alebo cookies prebehla deaktivácia, všetky tagy sú naďalej sledované, ak sú implementované v Google Tag Manager.

Podrobné informácie k systému Google Tag Manager nájdete na odkaze: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Google-Maps

Webové stránky spoločnosti STILL používajú komponent „Google Maps“ na zobrazenie máp a vytvorenie plánov cesty. Google mapy prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len spoločnosť „Google“).

Používaním týchto webových stránok užívateľ vyjadruje súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním automaticky získaných aj užívateľom zadaných údajov (vrátane IP adresy) spoločnosťou Google, jej zástupcom alebo tretími stranami. Údaje budú spracované na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 a) GDPR.

Spoločnosť Google používa cookie pri jednotlivých zobrazeniach komponentov „Google Maps“, aby pri zobrazení stránky, na ktorej sú komponenty „Google Maps“ integrované, spracovali užívateľské nastavenia a údaje. Cookie sa po zatvorení prehliadača zvyčajne nevymaže, ale po určitej dobe stratí platnosť, ak ho predtým manuálne nevymažete.

Ak nesúhlasíte so spracovaním údajov, existuje možnosť deaktivovať službu „Google Maps“ a zabrániť prenosu údajov na servery spoločnosti Google. Preto musíte v internetovom prehliadači deaktivovať funkciu JavaScript. Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť buď vôbec alebo len obmedzene používať Google mapy.

Podmienky používania „Google Maps“ nájdete na odkaze: www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.htmlPodrobnosti o transparentnosti, možnostiach a zásadách ochrany osobných údajov nájdete v centre ochrany osobných údajov google.cz: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

 

 

Použitie iného aktívneho obsahu

Naše webové stránky pracujú s integrovaným JavaScript-om, ActiveX a ďalšími ovládacími prvkami a skriptovacími jazykmi, ktoré obsahujú spustiteľné prvky. Tieto môžete vo Vašich nastaveniach prehliadača kedykoľvek z bezpečnostných dôvodov deaktivovať. Naše webové stránky si budete môcť naďalej prezerať aj bez JavaScriptu.

Prenos údajov tretím stranám

Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. poskytuje služby aj spoločne s vybranými partnermi. Vzťahujú sa na ne rovnako prísne smernice o zaobchádzaní s osobnými údajmi, zapojili sa do koncepcie ochrany osobných údajov spoločnosti STILL SR, spol. s r.o. Prenos údajov tretím stranám prebieha výhradne v súlade so zákonnými požiadavkami (pri spracovaní zadaných údajov napr. pri online objednávke) v rozsahu uvedenom v prehlásení o ochrane osobných údajov. Údaje užívateľov poskytujeme tretím stranám iba v nutných prípadoch, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracovanie pre účely zmluvného plnenia alebo na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem na hospodárnej a efektívnej prevádzke nášho podnikania. Ďalšie informácie, napr. dobrovoľne poskytnuté údaje ku hlavným záujmovým oblastiam, spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. neposkytuje tretím stranám. Štátnym inštitúciám a úradom poskytujeme osobné údaje iba v rámci zákonných povinností a na základe rozhodnutí súdu.

Prenos údajov mimo EÚ

S výnimkou spracovania uvedeného v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov Vaše údaje neposkytujeme príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Vaše práva dotknutej osoby

Podľa nariadenia GDPR máte pri splnení daných zákonných predpokladov okrem práva na stiahnutie súhlasu, ktorý ste nám udelili, ďalšie práva:

 • právo na potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, od príslušného správcu údajov, aj právo na bezplatnú informáciu o uložených údajoch o Vašej osobe alebo Vašom pseudonyme písomne alebo na Vašu žiadosť elektronicky podľa čl. 15 GDPR;
 • právo na okamžitú opravu nesprávnych údajov o Vašej osobe alebo doplnenie neúplných správnych osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa čl. 16 GDPR;
 • právo na okamžité vymazanie („právo byť zabudnutý“) u nás uložených osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, pokiaľ nemusia byť dodržané zákonné alebo zmluvné lehoty na uchovanie alebo iné zákonné povinnosti alebo práva, ktoré sa týkajú ďalšieho uloženia. Pokiaľ by boli zverejnené osobné údaje spoločností STILL GmbH a naša spoločnosť je ako správca údajov podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinná osobné údaje vymazať, spoločnosť STILL GmbH podnikne vzhľadom na dostupnú technológiu a súvisiace náklady primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby informovala zodpovedných správcov údajov, ktorí tieto zverejnené osobné údaje spracúvajú, že ich dotknutá osoba (dátový subjekt) žiada o vymazanie akýchkoľvek odkazov na tieto osobné údaje, ich kópie, či replikácie, pokiaľ ich spracovanie nie je nevyhnutné. Splnomocnenec na ochranu osobných údajov v spoločnosti STILL GmbH v konkrétnom čase podnikne nevyhnutné kroky. Pokiaľ zákonné normy nepovoľujú vymazanie údajov, Vaše údaje zablokujeme, aby boli prístupné výhradne na účely záväzných právnych predpisov.
 • právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR;
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR; Máte právo získať osobné údaje, ktoré se Vás týkajú a ktoré ste poskytli nami poverenému správcovi údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tiež máte právo nechať tieto údaje preniesť od nášho povereného správcu údajov inému poverenému správcovi údajov, ak je to technicky možné a prenos nepriaznivo neovplyvní práva a slobody iných osôb.
 • právo podať dozornému orgánu sťažnosť. Štandardne máte možnosť kontaktovať dozornú inštitúciu vo Vašom obvyklom bydlisku alebo dozorný úrad podľa sídla našej spoločnosti.

Právo vzniesť námietku

Ak si neprajete, aby spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. ďalej aktívne používala Vaše osobné údaje na interné účely, máte ako užívateľ v súlade s čl. 21 ods. 2-4 GDPR právo kedykoľvek namietať ich používanie a spracovanie. Stačí poslať mail na adresu datenschutz@kiongroup.com. Uvedené nemá vplyv na osobitný prípad zákonom predpísaného zablokovania údajov namiesto ich vymazania podľa čl. 17–19 GDPR.

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť STILL spol. s r.o. neprestajne uplatňuje vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby v maximálnom možnom rozsahu ochránila Vaše osobné údaje pred manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou a pred neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

Okrem zabezpečenia operačného prostredia používame na našej webovej platforme šifrovanie. Všetky Vaše zadané osobné údaje vrátane platobných údajov sú prenášané pomocou všeobecne používaného a bezpečného štandardného SSL (Secure Socket Layer) protokolu, ktorý zabráni zneužitiu údajov tretími stranami. SSL je bezpečný a overený štandard, ktorý sa používa aj v internetovom bankovníctve. Bezpečné SSL spojenie spoznáte okrem iného aj podľa symbolu zamknutého zámku, ktorý sa zobrazí v stavovom riadku, adresný riadok začína na „https“.

Ale upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete nemusí byť 100 % bezpečný (napr. pri mailovej komunikácii), preto nie je možné zabezpečiť absolútnu ochranu údajov proti prístupu tretích strán.

Štatút súťaže o reklamné predmety

Spoločnosť STILL s.r.o. vyhlasuje súťaž o reklamné predmety v hodnote 2x 35 €. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže

Organizátorom súťaže s názvom “Nájdi 7 rozdielov a vyhraj skvelé ceny od spoločnosti STILL” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť STILL s.r.o., so sídlom Dlhá 91 949 07 Nitra, IČO: 36547123 , (ďalej len „organizátor“). Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže sledovať facebookový profil STILL / www.facebook.com/stillslovensko a pod súťažný príspevok pridať do komentára 7 rozdielov na obrázku. Výhercov organizátor vyžrebuje do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže.

 

II. Súťažiaci a osobné údaje
Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail a poštová adresa.
V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
a) vyhlasuje, že:
I. je občanom SR;
II. je plnoletý alebo
III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 20. 10. 2022 do 30. 10. 2022. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže sledovať facebookový profil STILL / www.facebook.com/stillslovensko a pridať pod súťažný príspevok na Facebooku komentár so 7 rozdielmi na obrázku.


Používanie viacerých identít na Facebooku jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril. Súťaž bude ukončená 30. 10. 2022 o polnoci. Zo všetkých hlasujúcich pod vybraným statusom v čase trvania súťaže na www.facebook.com/stillslovensko, organizátor náhodne vyžrebuje 2 výhercov. Víťazi získajú cenu uvedenú v časti IV.

 

IV. Cena pre výhercu
Víťazi získajú možnosť výberu tašky reklamných predmetov značky STILL alebo hračkárskeho modelu vozíka STILL. Ceny do súťaže poskytuje organizátor.

V. Odovzdávanie výhry

Organizátor do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do súkromnej správy napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať cenu. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný stránkou www.facebook.com/stillslovensko, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov, alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony, alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

 

VI. Záverečné ustanovenia
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.still.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke https://www.facebook.com/stillslovensko. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže, môže byť kvalifikovaný, ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.
Dátum vydania pravidiel: 19.10.2022

Výhrada

STILL SR, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo doplniť tieto smernice o ochrane osobných údajov v súlade so zákonnými predpismi o zaobchádzaní s osobnými údajmi. Všetky novinky budú zverejnené na našich webových stránkach. Nové zásady ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť ich zverejnením. Odporúčame Vám pravidelne navštíviť túto internetovú stránku a zobraziť jej poslednú verziu.

Dátum poslednej aktualizácie: november 2020  

Prečítajte si naše podmienky používania