Ochrana osobných údajov

Ste pre nás veľmi dôležití a ochrana Vašich osobných údajov tiež!

Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. Vám ďakuje za návštevu našich webových stránok a záujem o našu firmu a produkty. Rešpektujeme Vaše súkromie a ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto sme stavili na dôveryhodnú spoluprácu pri návšteve našich webových stránok.

Dodržiavanie zákonom stanovených predpisov na ochranu osobných údajov a ich zabezpečenie považujeme za samozrejmosť. Naši pracovníci a poverené osoby sú povinné dodržať pokyny k spracúvaniu osobných údajov v súlade so zákonnými normami.

Právne základy ochrany osobných údajov v Európe vymedzuje najmä Všeobecné EÚ nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a spolkový zákon o ochrane údajov v aktuálnom znení (BDSG-neu). Nasledujúce odseky Vám podrobne a prehľadne vysvetlia druh, rozsah a účel spracovania Vašich osobných údajov v rámci našej online ponuky a súvisiacich webových stránok. Zároveň Vám vo vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetlíme Vaše práva.

Zodpovedný subjekt

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), v zmysle ostatných zákonov o ochrane osobných údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných predpisov o spracúvaní osobných údajov, zodpovedný subjekt poverený zhromažďovaním, spracovaním a používaním osobných údajov je:

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg
Nemecko
Tel.: +49 (1804) 7 84 55 33
Telefax: +49 (0180)-200 62 00
E-Mail: katarina.tabiova@still.sk
Webstránka: www.still.de

Zhromažďovanie všeobecných prístupových údajov a informácií

Pri každom hľadaní a otvorení našich webových stránok posiela internetový prehliadač používaný na Vašom koncovom zariadení automaticky niekoľko všeobecných prístupových údajov a informácií na server našich webových stránok/aplikácie. Tieto informácie sú dočasne uložené v tzv. súbore protokolu. Údaje nie sú uložené spolu s Vašimi ďalšími osobnými údajmi.

Pritom je možné aj bez Vášho aktívneho prispenia zhromažďovať a do ich automatického vymazania ukladať nasledujúce informácie:

 • IP adresa Vášho zariadenia, ktoré sprostredkúva pripojenie k internetu;
 • dátum a čas Vášho prístupu na webovú stránku;
 • webová stránka/aplikácia, z ktorých sa pristupuje na stránku (referer-URL);
 • typ a verzia Vášho internetového prehliadača;
 • operačný systém Vášho počítača, ktorý umožňuje pripojenie na internet;
 • názov Vášho poskytovateľa internetových služieb;
 • podstránky, ktoré Váš pristupujúci systém otvoril na našich webových stránkach;
 • súbory stiahnuté z našich webových stránok (napr. PDF alebo Word dokumenty)

Právnym základom, ktorý opodstatňuje spracovanie IP adresy, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania informácií. Používaním všeobecných prístupových údajov a informácií preto spoločnosť STILL GmbH bezprostredne nepracuje s predpokladmi o Vašej identite. IP adresa Vášho koncového zariadenia a ďalšie vyššie uvedené údaje sú skôr potrebné na

 • spoznanie a štatistické vyhodnotenie reakcií užívateľov;
 • výber obsahu našich webových stránok;
 • optimalizáciu obsahu našich webových stránok a ich propagáciu;
 • zaručenie trvalej funkčnosti našich IT systémov a techniky našich webových stránok;
 • poskytnutie informácií nevyhnutných pre orgány činné v trestnom konaní pri trestnom stíhaní v prípade kybernetického útoku

Údaje budú automaticky vymazané hneď ako na daný účel nebudú potrebné. V prípade spracovania údajov na účely sprístupnenia webovej stránky budú vymazané po dokončení príslušnej relácie. Údaje uložené v súboroch protokolu sa automaticky vymažú najneskôr po 7 dňoch.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Používanie online ponuky spoločnosti STILL SR, spol. s r.o. je v zásade možné aj bez uvedenia osobných údajov. Ak si želáte využívať naše služby cez webové stránky, spracovanie Vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné.

Spracovanie Vašich osobných údajov vždy prebieha v súlade s GDPR, so spolkovým zákonom na ochranu údajov v aktuálnom znení (BDSG-neu), zákonom o telekomunikačných službách (TMG) a v súlade s nariadeniami na ochranu osobných údajov, ktoré sa v jednotlivých krajinách vzťahujú na spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. To znamená, že údaje spracúvame iba v prípadoch povolených zákonom, t.j. ak je spracovanie údajov zákonom ustanovená povinnosť, používateľ nám udelil súhlas alebo na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Osobné údaje označujú všetky informácie, ktorých explicitné použitie vedie k odhaleniu Vašej identity. Patria medzi ne napríklad Vaše meno, poštová alebo emailová adresa, telefónne číslo, sídlo, online identifikátor alebo ďalšie charakteristické atribúty, ktoré vyjadrujú Vašu fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme popri prístupových údajoch len vtedy, ak ich dobrovoľne uvediete, napr. v rámci ankety, žiadosti o kontaktné údaje, prihlásenie na odber newsletteru alebo zadanie online objednávky. Osobné údaje sú inak spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu a iba na Vami odsúhlasený alebo právne prípustný účel. Spoločnosť STILL SR, spol. s r.o. musí na použitie osobných údajov na iné účely, najmä na marketingové účely, získať Váš vyslovený súhlas, a to pred zhromaždením údajov.

Produkty STILL je možné objednať v internetovom obchode.
Rozsah spracovania údajov v danom kontexte je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu.

STILL Bulletiny, webové semináre a automatizácia marketingu

Náš newsletter Vás informuje o novinkách a aktuálnej ponuke firmy STILL a v odvetví.

Po zadaní Vašej mailovej adresy do políčka na email, meno a priezvisko v políčkach na nepovinné údaje, stlačte „Prihlásiť sa na odber newsletteru“, potom Vašu registráciu potvrďte kliknutím na odkaz poslaný na uvedenú mailovú adresu (princíp double opt-in), na Vašu mailovú adresu pravidelne pošleme požadovaný newsletter. Odber newslettera je dobrovoľný, Vaše osobné údaje spracúvame ako dôverné informácie. Údaje budú spracované na základe Vášho vysloveného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, výlučne pre účely posielania STILL newslettera.

Newsletter posielame cez internetové služby Flatrate Newsletter určené na automatické poslanie personalizovaných emailov. Flatrate-Newsletter.de je služba poskytovaná spoločnosťou Indoblo Commerce Limited, konkrétne nemeckou pobočku so sídlom v Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. Na tento účel sme s poskytovateľom služby uzatvorili zmluvu podľa čl. 28 GDPR, v ktorom sa poskytovateľ zaväzuje spracúvať údaje užívateľov výhradne v súlade s našimi smernicami a dodržať úroveň ochrany osobných údajov, ktorú požaduje EÚ.

Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa „flatrate newsletter“ www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie a vo VOP www.flatrate-newsletter.de/agb.

Ak si neželáte ďalej dostávať newsletter, môžete kedykoľvek požiadať o odstránenie Vašej mailovej adresy z adresára na odosielanie newslettera. Stačí, ak pošlete mail na adresu info@still.sk Tiež sa môžete z odberu newslettera odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz.

Clevercast

Aby bolo možné viesť webináre cez internet, používa STILL GmbH softvérové ​​riešenie Clevercast, produkt spoločnosti Rambla BVBA. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Rambla BVBA nájdete na adrese: https://www.rambla.be/privacy-policy/

Pri uskutočňovaní webinárov ukladáme e-mailovú adresu a mená účastníkov webinárov, ktoré poskytujú prostredníctvom registračného formulára. Tieto údaje prenášame do spoločnosti Clevercast, ktorá sa nachádza na adrese De Winterstraat 26, 2140 Borgerhout, Belgicko.

Medzi vami a Clevercastom je nadviazané šifrované spojenie. Zvukové alebo obrazové informácie prenášané počas tejto relácie zaznamená spoločnosť STILL GmbH pre ďalšie použitie. Na jednej strane poskytnúť účastníkom záznam a na druhej strane ich použiť na marketingové účely. V takom prípade upozorníme pred webinárom.

Spoločnosť Clevercast navyše spracúva sprostredkovateľa, agenta používateľa a adresu IP prenášanú prehliadačom používateľa iba na účely zostavovania štatistík. Tieto údaje sa neukladajú, ale spracúvajú sa do štatistík, ktoré nie je možné nijakým spôsobom vysledovať späť k jednotlivým účastníkom.

"Ak je účastník odstránený z Clevercastu, automaticky sa odstránia všetky jeho osobné údaje. Keď program Clevercast odstráni webinár, automaticky sa odstránia všetky údaje všetkých účastníkov.
Všetky dáta sú uložené na vlastných serveroch Clevercastu, ktoré sú umiestnené v súkromných rackoch v niekoľkých samostatných dátových centrách vyhovujúcich ISO 27001 v rámci EÚ."

Pravidlá ochrany osobných údajov Clevercast nájdete na: https://www.clevercast.com/privacy-policy/

Nadviazanie kontaktu

Pri kontaktovaní našej firmy cez kontaktný formulár alebo mailom budú Vaše osobné údaje vrátane osobných kontaktných údajov, ktoré ste uviedli, spracované za účelom vybavenia žiadosti o kontakt podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (realizácia predzmluvných opatrení).

Na generovanie leadov (zachytenie potenciálneho zákazníka) a pre účely dlhodobého a úspešného dialógového marketingu v našich cieľových skupinách využívame LMS (Lead Management System), t.j. službu, ktorú poskytuje spoločnosť lead on GmbH so sídlom v Am Kanal 16-18, 14467 Potsdam. Na tento účel sme s poskytovateľom služby uzatvorili zmluvu podľa čl. 28 GDPR, v ktorej sa poskytovateľ zaväzuje spracúvať údaje užívateľov výhradne v súlade s našimi smernicami a dodržať úroveň ochrany osobných údajov, ktorú požaduje EÚ.

Podrobnejšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi poskytovateľ, nájdete na: leadon.de/impressum/

Žiadosť o prácu

Po podaní žiadosti o pracovnú pozíciu na webových stránkach spoločnosti STILL budú spracované Vaše osobné údaje ako kontaktné údaje (priezvisko, meno, adresa, telefónne číslo a mailová adresa) a Vami poskytnuté podklady k žiadosti (sprievodný list, životopis a osvedčenie). Vaše údaje budú spracované ako dôverné, budú použité výhradne pri výberovom konaní a prijatí do zamestnania. Prenos údajov prebieha v šifrovanej forme.

Žiadosť o prácu môžete kedykoľvek stiahnuť a požiadať o úplné vymazanie Vašich osobných údajov. V takom prípade budú Vaše údaje vymazané a Vaša žiadosť o pracovné miest vyradená z výberového konania.

Prepojenie na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Workday recruiting: www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/

 

 

Prezentovanie spoločnosti STILL na internete a optimalizácia webových stránok

Použitie cookies

Radi by sme Vás lepšie spoznali, aby sme Vám ponúkli lepšie služby a zároveň viac rešpektovali Vaše požiadavky na používanie Vašich osobných údajov. Preto na našich webových stránkach používame tzv. cookies (vlastné alebo cookies tretích strán) a podobné technológie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa v Nemecku a na celom svete používajú na mnohých webových stránkach. Cookies automaticky vytvára Váš prehliadač počas návštevy našich webových stránok, náš server ich ukladá na pevný disk Vášho koncového zariadenia (počítač alebo mobil). Cookies nepoškodzujú koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trojské kone ani iný škodlivý softvér. Cookies ukladajú informácie, ktoré v konkrétnom prípade vyplynú z Vami používaného koncového zariadenia. Naše cookies neobsahujú osobné údaje. Cookies, ktoré ukladajú naše servery, si môže opäť prečítať iba naša spoločnosť a nikdy nie webové stránky tretích strán.

Na optimalizáciu našej ponuky, aby bola užívateľom bližšia, používame tzv. Session Cookies, aby sme zistili, že ste jednotlivé stránky na našom webe už navštívili. Automaticky sa vymažú, keď opustíte naše webové stránky. Dočasné cookies, ktoré sa na stanovenú dobu uložia vo Vašom koncovom zariadení, prispievajú k užívateľskej prívetivosti. Keď naše stránky znovu navštívite, aby ste využili naše služby, automaticky rozoznajú, že ste na nich už boli, aké údaje a nastavenia ste zadali a nemusíte ich zadávať opäť.

Cookies tiež používame na štatistický prieskum používania webových stránok, na súvislé vyhodnotenie a optimalizáciu našej online ponuky a prezentáciu informácií špeciálne prispôsobených Vášmu záujmu. Tieto cookies automaticky pri opakovanom otvorení našich webových stránok zistia, že ste nás už navštívili. Súbory cookies sa po stanovenej dobe automaticky vymažú. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby cookies automaticky akceptovali. Podrobnosti a možnosti nastavenia a používania našich technológií nájdete v našej smernici ku cookie. 

Naše webové stránky môžete samozrejme otvoriť bez cookies. Ak nechcete využívať výhody cookies, môžete túto funkciu vo Vašom prehliadači úplne deaktivovať. Môže to však obmedziť funkcie našich ponúk. Doba, na ktorú sa cookies uložia, závisia od ich účelu, nie je u všetkých zhodná. V nasledujúcom zozname nájdete podrobnejšie informácie o deaktivácii a správnom nastavení v prehliadači, ktorý používate:

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/

Pri prezeraní našich stránok sa cez informačný riadok („cookie banner“) zobrazí upozornenie na používanie súborov cookies na rôzne účely. Informačný riadok o cookies obsahuje aj odkaz na toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť STILL používa nasledujúce súbory cookies na konkrétne nižšie uvedené účely:

 

Cookie NameProviderPurposeConsent CategoryExpiration
cookieConsentMellowmessage GmbHUloženie odsúhlasených kategóriíPovinné1 rok
mmKitContentSplashTeaserEnabledMellowmessage GmbHNastaví zobrazenie upútavky.Povinné30 dní
testMellowmessage GmbHTestovací cookie, ktorý overí, či je možné cookies nastaviťPovinnérelácie
mobileOrDesktopForceMobileMellowmessage GmbHUchováva informáciu, aké zobrazenie užívateľ preferuje (cookie pre nový webový systém).Povinné30 dní
stillMobileOrDesktopMellowmessage GmbHUchováva informáciu, aké zobrazenie užívateľ preferuje (cookie pre starý webový systém).Povinné30 dní
newsOverviewLastScrollPositionMellowmessage GmbHUloží posledný známy preklik stránky.Povinné1 deň
newsOverviewCurrentPageMellowmessage GmbHUchováva aktuálnu stránku.Povinné1 deň
usedTrucksSearchVersionMellowmessage GmbHVerzia vyhľadávania použitých vozíkovPovinnébez obmedzení
postLikesMellowmessage GmbHUloženie reakcie Like na správuPovinné1 deň
Generischer Name, Fallback "user-settings"Mellowmessage GmbHUloženie nastavení užívateľského rozhraniaPovinné1 rok
MMABTESTMellowmessage GmbHUloženie priradeného variantuŠtatistikarelácie
PHPSESSIDMellowmessage GmbHCookie relácia pre serverPovinnérelácie
mat_epMatelsoIdentifikácia užívateľaŠtatistika2 roky
mat_telMatelsoIdentifikácia užívateľaŠtatistika14 mesiacov
_fbpMetaIdentifikácia užívateľaMarketing3 mesiace
_fbcMetaUloženie poslednej návštevy.Marketing2 roky
_gidGoogleIdentifikácia užívateľaŠtatistika1 deň
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID]GoogleIdentifikácia užívateľa a zníženie rozsahu požiadaviekŠtatistika1 minúta
_gaGoogleIdentifikácia užívateľaŠtatistika2 roky
_gat_UA-[CONTAINER-ID]GoogleZníženie rozsahu požiadaviekŠtatistika1 minúta
__livechat Livechat Potrebné pre funkčnosť funkcie chat-boxu na webovej stránke. Marketing 3 rokov

Google Analytics

Podobu, ktorá zodpovedá Vašim potrebám, a neustálu optimalizáciu našich webových stránok zabezpečuje nástroj Google Analytics používaný v súlade s čl. 6 ods. 1 f) GDPR (oprávnený záujem). Google Analytics je služba webovej analytiky od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ďalej len spoločnosť Google. Google Analytics vytvára pseudonymizované profily a používa špecifické cookies. Informácie o Vašom používaní webových stránok, ktoré generujú cookies, sú zvyčajne odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde sú uložené. Spoločnosť Google je certifikovaná v súlade s dohodou Štít ochrany súkromia, ktorú podpísali EÚ a USA a garantuje tak úroveň ochrany osobných údajov, akú požaduje EÚ.

Upozorňujeme, že na našich webových stránkach sa používa nástroj Google Analytics výhradne s aktivovanou anonymizáciou IP adries „_anonymizeIp()“. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresu užívateľov na územie Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch, ktoré pristúpili k dohode o európskom hospodárskom priestore, čím vylúči priamu identifikáciu osoby. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA posiela celá IP adresa a skracuje sa až tam.

Spoločnosť Google tieto informácie používa v rámci nami udeleného poverenia k vyhodnocovaniu používania našej online ponuky užívateľom, na zostavenie správ o aktivite v rámci našej online ponuky a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našej online ponuky a internetu našej spoločnosti. Zo spracovaných údajov je možné vytvoriť pre užívateľov pseudonymizované profily používania.

IP adresa, ktorú Váš prehliadač v rámci Google Analytics sprostredkuje, sa nespája s ďalšími údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Ak si ako užívateľ želáte zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných cez cookie, ktoré sa vzťahujú na používanie webových stránok (vrátane Vašej IP adresy), odovzdanie a spracovanie týchto údajov v spoločnosti Google, môžete si stiahnuť a inštalovať doplnky (add-ons) na deaktiváciu nástroja Google Analytics. Doplnok (add-on) do prehliadača Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera je dostupný na adrese:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

Ako alternatívu k plug-in do prehliadača alebo v prehliadačoch v mobilných zariadeniach môžete na tomto odkaze nastaviť Link, ktorý nabudúce zabráni nástroju Google Analytics zhromaždiť informácie na týchto webových stránkach. Váš prehliadač pritom musí povoliť ukladanie cookies. Ak pravidelne vymazávate cookies, pri každej návšteve týchto webových stránok znovu kliknite na odkaz.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrany osobných údajov nájdete na adrese
policies.google.com

Google Data Studio

Na základe čl. 6 ods. 1 f) GDPR (oprávnený záujem) používame ďalší nástroj na spracovanie údajov k riešeniam Google Analytics, Google Data Studio (beta verzia), na vizuálne zobrazenie užívateľom definovaných prehľadov a interaktívnych dynamických dashboardov pre našich užívateľov.

Na ten účel používame údaje z nástroja Google Analytics, ale žiadne ďalšie rozhrania k zdrojom údajov (ako napr. Google AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, MySQL, Tabuľky Google, YouTube Analytics atď.). Webový nástroj nevyžaduje lokálnu aplikáciu, môže sa spustiť aj na webe. Prístup mu umožní prehliadač, dátové zdroje sú pripojené priamo cez nástroj Google Data Studio.
Podrobnejšie informácie o používaní nástroja Google Data Studio nájdete na:
support.google.com/datastudio/answer/6283323