Riešenia pre odvetvia

Riešenie intralogistiky na mieru pre Vaše odvetvie

Existuje množstvo rôznych riešení, ale iba jediné je to najlepšie práve pre Vás

Medzi našich zákazníkov patria hlavní predstavitelia trhu v konkrétnych odvetviach, ale aj malé a stredné firmy. Logistika, automobilový priemysel, strojárstvo, maloobchod, poskytovanie služieb, chémia, všade sa objavuje jeden spoločný menovateľ: STILL ako inovatívny a spoľahlivý partner.

Naši špecialisti už takmer 100 rokov pomáhajú riešiť výzvy, pred ktorými naši zákazníci stoja. Dobre sa vyznáme v problematike jednotlivých odvetví a spoločne s Vami vždy dospejeme k najlepšiemu riešeniu. Naším cieľom je súhra individuálnych komponentov, ktoré presne vyhovujú Vašim konkrétnym potrebám.


Naše riešenie pre jednotlivé odvetvia


Čo potrebujete vyriešiť?

Pred akou naliehavou úlohou stojí Vaša firma? Potrebujete k jej zvládnutiu spoľahlivého partnera? Obráťte sa na nás.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Riešenie pre jednotlivé odvetvia

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*