Riadenie materiálového toku a prenosu dát

Riadiaci systém skladu MMS

Skladovanie, riadenie, optimalizácia

Riadiaci systém skladu (WMS) od STILL riadi všetok pohyb materiálu v sklade, vrátane prijatého tovaru, spravuje sklad, vychystáva objednávky, plánuje trasy a expedovanie. Procesy zohľadnia všetky informácie o dopravných prostriedkoch, o produkte, číslo šarže výrobku, dátum spotreby, sériové číslo, o príslušných skladovacích postupoch, aby bol materiál dodaný načas v zmysle požiadavky, pri najlepšom využití skladovacích priestorov. Systém okrem toho spravuje prázdne obaly, ročné alebo priebežné inventúry.

Vaše výhody:

  • prevzatie objednávok z nadradeného systému plánovania zdrojov (ERP) a porovnanie údajov z objednávky (tovar, množstvo, balenie) pri dodaní
  • účtovanie nadmerných či nedostatočných alebo čiastkových dodávok a kontrola kvality (napr. vzorky, 100% vizuálna kontrola)
  • tovar zvyčajne identifikujeme naskenovaním čiarového kódu prenosným skenerom (EAN, NVE) na ovládacom paneli alebo štandardným skenovaním
  • automatická tlač štítkov a dokumentácie, pripojenie k vážiacemu mechanizmu
  • obrazová dokumentácia slúži na evidenciu doručeného tovaru

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Záujem o: MMS systém riadenia zásob

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.