Kompletná ochrana v extrémnych podmienkach

Riešenia do výbušného prostredia

 

Optimálna manipulácia v kombinácii s najvyššou úrovňou bezpečnosti

Prítomnosť horľavých plynov, výparov, hmly a prachu vo výrobných závodoch a skladoch predstavuje riziko vznietenia a výbuchu. Manažéri priemyselných zariadení, v ktorých existujú takéto podmienky, musia nájsť intralogistické riešenia, ktoré sú nielen efektívne a ergonomické, ale aj komplexne chránené proti riziku výbuchu.
Mnohé vysokozdvižné vozíky STILL sú k dispozícii s nevýbušným vybavením v súlade s predpismi EÚ (EN 1755) a smernicou ATEX (2014/34/EÚ). Čelné vozíky, regálové zakladače či paletové vozíky – viaceré sa môžu používať v prostredí so zvýšeným rizikom výbuchu -vybavené špeciálnou ochranou STILL EX. V dôsledku toho spoločnosť STILL poskytuje prepravné prostriedky do interiéru, vhodné pre všetky druhy priemyselných zariadení, kde je vysoké riziko výbuchu.Odvetvia s vysokým rizikom výbuchu

        Faktory zvyšujúce riziko výbuchu

Prach

Chemikálie

Plyny

Olej

Horľaviny

Chemikálie, liečivá a kozmetika

V rôznych chemických závodoch sa odlievajú, miešajú a rafinujú najrôznejšie látky. Na túto úlohu sú určené vysokozdvižné vozíky STILL so špeciálnym vybavením. Špeciálny vozík a stojan na sudy zabezpečuje bezpečné a presné dekantovanie kvapaliny. Operátor môže pomocou diaľkového ovládania sledovať proces z bezpečného miesta s dobrým výhľadom na sud. Množstvo látky sa meria pomocou integrovanej stupnice.

Jedlá a nápoje

Proces destilácie a skladovania nápojov v drevených sudoch môže viesť k vylučovaniu horľavých výparov. Okrem toho takéto nádoby obmedzujú výhľad obsluhy počas prepravy vysokozdvižným vozíkom. Našťastie, vozíky STILL môžu byť vybavené pre tieto a ďalšie potenciálne nebezpečné podmienky, s ktorými sa stretávame v potravinárskom a nápojovom priemysle, vďaka vybaveniu ATEX, kamerám, výstražným čiaram a modrému bezpečnostnému svetlu.

Logistika

Mnohé výrobné procesy zahŕňajú skladovanie a prepravu nebezpečných látok. Niektoré z nich sa skladujú vo vnútri podniku, iné v externých skladoch spravovaných poskytovateľmi logistických služieb. Spoločnosť STILL ponúka svojim klientom množstvo vozíkov ideálnych na túto prácu, ako napríklad: Efektívne čelné elektrické vozíky, regálové zakladače a vozíky pre úzke uličky vhodné na skladovanie a vyskladňovanie v zónach ATEX.

Olej a plyn

Vzhľadom na dlhé vzdialenosti, ktoré musia prekonať, a náročné podmienky, ktorým musia odolávať, sú čelné vysokozdvižné vozíky s protizávažím najobľúbenejším typom vozidiel používaných na prepravu v exteriéri v ropných a plynových závodoch, rafinériách a petrochemických závodoch. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a ergonómii sú verzie vozíkov ATEX ideálne na toto použitie. Poskytujú operátorom nevyčerpávajúce pracovné podmienky a sú schopné prenášať náklad až do hmotnosti 8 ton.

Recyklácia a ozbrojené sily

Procesy likvidácie a recyklácie sú založené na opakovanom odkalovaní nebezpečných látok, vyprázdňovaní sudov a preprave kontajnerov. Elektrické vysokozdvižné vozíky rady STILL RX s prídavnými zariadeniami s certifikátom ATEX zabezpečujú bezpečnú a ergonomickú prevádzku v týchto oblastiach. Svorky na sudy a nevýbušné trolíky zabezpečujú efektívnu a bezpečnú likvidáciu obsahu sudov aj odvoz munície.

 

Chcete zvýšiť bezpečnosť vašej intralogistiky?

Naši odborní poradcovia sú kedykoľvek k dispozícii, aby analyzovali vaše problémové oblasti.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


STILL riešenia do výbušného prostredia

Zabezpečenie komplexnej ochrany v súlade s predpismi EÚ a smernicou ATEX

Efektívne, individuálne vysokozdvižné vozíky pre zóny ATEX

Nevýbušné vysokozdvižné vozíky STILL Ex spájajú efektivitu a bezpečnosť v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Vozíky sú pripravené tak, aby nevznikali iskry a aby sa povrchy nezahrievali. Elektrické komponenty môžu byť bezpečne zapuzdrené, vidlice môžu byť chránené pred mechanickým iskrením mosadzným povlakom a prvky s elektrostatickým nábojom môžu byť vymenené.

Spoločnosť STILL vybavuje vozíky EX podľa potrieb klientov a úrovne rizika výbuchu. Vykonané zmeny nemajú vplyv na používateľský komfort ani neznižujú efektivitu vozíkov. Vozíky STILL Ex poskytujú ochranu proti výbuchu spolu s viditeľnosťou, ergonómiou, jednoduchým používaním a efektivitou na špičkovej úrovni, ktorou je spoločnosť STILL známa.