Kompletná ochrana v extrémnych podmienkach

Riešenia do výbušného prostredia

 

Optimálna manipulácia v kombinácii s najvyššou úrovňou bezpečnosti

Prítomnosť horľavých plynov, výparov, hmly a prachu vo výrobných závodoch a skladoch predstavuje riziko vznietenia a výbuchu. Manažéri priemyselných zariadení, v ktorých existujú takéto podmienky, musia nájsť intralogistické riešenia, ktoré sú nielen efektívne a ergonomické, ale aj komplexne chránené proti riziku výbuchu.
Mnohé vysokozdvižné vozíky STILL sú k dispozícii s nevýbušným vybavením v súlade s predpismi EÚ (EN 1755) a smernicou ATEX (2014/34/EÚ). Čelné vozíky, regálové zakladače či paletové vozíky – viaceré sa môžu používať v prostredí so zvýšeným rizikom výbuchu -vybavené špeciálnou ochranou STILL EX. V dôsledku toho spoločnosť STILL poskytuje prepravné prostriedky do interiéru, vhodné pre všetky druhy priemyselných zariadení, kde je vysoké riziko výbuchu.Odvetvia s vysokým rizikom výbuchu

        Faktory zvyšujúce riziko výbuchu

Prach

Chemikálie

Plyny

Olej

Horľaviny

Chemikálie, liečivá a kozmetika

V rôznych chemických závodoch sa odlievajú, miešajú a rafinujú najrôznejšie látky. Na túto úlohu sú určené vysokozdvižné vozíky STILL so špeciálnym vybavením.

Jedlá a nápoje

Proces destilácie a skladovania nápojov v drevených sudoch môže viesť k vylučovaniu horľavých výparov. Okrem toho takéto nádoby obmedzujú výhľad obsluhy počas prepravy vysokozdvižným vozíkom. Našťastie, vozíky STILL môžu byť vybavené pre tieto a ďalšie potenciálne nebezpečné podmienky, s ktorými sa stretávame v potravinárskom a nápojovom priemysle, vďaka vybaveniu ATEX, kamerám, výstražným čiaram a modrému bezpečnostnému svetlu.

Logistika

Mnohé výrobné procesy zahŕňajú skladovanie a prepravu nebezpečných látok. Niektoré z nich sa skladujú vo vnútri podniku, iné v externých skladoch spravovaných poskytovateľmi logistických služieb. Spoločnosť STILL ponúka svojim klientom množstvo vozíkov ideálnych na túto prácu, ako napríklad: Efektívne čelné elektrické vozíky, regálové zakladače a vozíky pre úzke uličky vhodné na skladovanie a vyskladňovanie v zónach ATEX.

Olej a plyn

Vzhľadom na dlhé vzdialenosti, ktoré musia prekonať, a náročné podmienky, ktorým musia odolávať, sú čelné vysokozdvižné vozíky s protizávažím najobľúbenejším typom vozidiel používaných na prepravu v exteriéri v ropných a plynových závodoch, rafinériách a petrochemických závodoch. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a ergonómii sú verzie vozíkov ATEX ideálne na toto použitie. Poskytujú operátorom nevyčerpávajúce pracovné podmienky a sú schopné prenášať náklad až do hmotnosti 8 ton.

Recyklácia a ozbrojené sily

Procesy likvidácie a recyklácie sú založené na opakovanom odkalovaní nebezpečných látok, vyprázdňovaní sudov a preprave kontajnerov. Elektrické vysokozdvižné vozíky rady STILL RX s prídavnými zariadeniami s certifikátom ATEX zabezpečujú bezpečnú a ergonomickú prevádzku v týchto oblastiach. Svorky na sudy a nevýbušné trolíky zabezpečujú efektívnu a bezpečnú likvidáciu obsahu sudov aj odvoz munície.

 

Chcete zvýšiť bezpečnosť vašej intralogistiky?

Naši odborní poradcovia sú kedykoľvek k dispozícii, aby analyzovali vaše problémové oblasti.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.


STILL riešenia do výbušného prostredia

Zabezpečenie komplexnej ochrany v súlade s predpismi EÚ a smernicou ATEX

Efektívne, individuálne vysokozdvižné vozíky pre zóny ATEX

Nevýbušné vysokozdvižné vozíky STILL Ex spájajú efektivitu a bezpečnosť v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Vozíky sú pripravené tak, aby nevznikali iskry a aby sa povrchy nezahrievali. Elektrické komponenty môžu byť bezpečne zapuzdrené, vidlice môžu byť chránené pred mechanickým iskrením mosadzným povlakom a prvky s elektrostatickým nábojom môžu byť vymenené.

Spoločnosť STILL vybavuje vozíky EX podľa potrieb klientov a úrovne rizika výbuchu. Vykonané zmeny nemajú vplyv na používateľský komfort ani neznižujú efektivitu vozíkov. Vozíky STILL Ex poskytujú ochranu proti výbuchu spolu s viditeľnosťou, ergonómiou, jednoduchým používaním a efektivitou na špičkovej úrovni, ktorou je spoločnosť STILL známa.

Nízkozdvižné paletové vozíky EXU upravené pre ATEX

Skladové vozíky sa často používajú ako základné vybavenie na prepravu tovaru. Nevýbušné verzie z nich robia nenahraditeľných pomocníkov v mnohých situáciách.

Vysokozdvižné paletové vozíky EXV upravené pre ATEX

Ak pracujete v obmedzenom priestore a potrebujete skladovať tovar na vyšších úrovniach, vysokozdvižné paletové vozíky sú ideálnym riešením. Kompaktné rozmery v kombinácii s vysokou účinnosťou.

Elektrické vysokozdvižné vozíky RX 20 upravené pre ATEX

Vozíky s protizávažím sa vyznačujú veľkou všestrannosťou. Profesionálne upravené tak, aby spĺňali požiadavky ATEX, sú stále rovnako výkonné a efektívne ako štandardné verzie.

Dieselové vysokozdvižné vozíky RX 70 upravené pre ATEX

Najobľúbenejšie riešenie pre drsné vonkajšie použitie. Tieto výkonné vozíky poskytujú najvyšší výkon aj v zónach ATEX, čím zabezpečujú maximálnu úroveň bezpečnosti a ergonómie.

Dieselové vysokozdvižné vozíky RX 70-80 upravené pre ATEX

Veľké zaťaženie a podmienky s nebezpečenstvom výbuchu si vyžadujú špeciálne riešenia. Vozíky STILL s nosnosťou do 8 ton dokonale zodpovedajú požiadavkám zákazníkov na vysokú kvalitu IC vozíka.

Plošinové vozíky R 08 upravené pre ATEX

Plošinové vozíky sú ideálne na prepravu materiálu v interiéri na stredné a dlhé vzdialenosti. Aj v nebezpečných podmienkach.

Kompletná ochrana proti výbuchu z jedného zdroja

Zákazníci by mali mať možnosť získať všetky produkty a služby z jedného zdroja - najmä v špecializovanej oblasti ochrany proti výbuchu. Spoločnosť STILL poskytuje kompletné riešenia ochrany proti výbuchu a v tomto smere dokáže uspokojiť všetky požiadavky klientov. Vyškolení servisní technici, ktorí majú prístup k celosvetovým dodávkam originálnych dielov STILL, zabezpečujú, že vozíky sú vždy pripravené na prevádzku.

Sériovo vyrábané vysokozdvižné vozíky s pridanou ochranou EX

Vysokozdvižné vozíky do výbušného prostredia od spoločnosti STILL využívajú kombináciu výhod špičkových vozíkov a opatrení prispôsobených na ochranu proti výbuchu. Elektrické komponenty aj mechanické časti sú chránené proti vznieteniu, tvorbe iskier, elektrostatickým výbojom a prekročeniu maximálneho teplotného limitu - aj keď je vozík plne naložený.

Inovatívne technológie v oblasti ochrany proti výbuchu

Úzka spolupráca medzi oddeleniami spoločnosti a jej partnermi zaručuje, že inovatívne asistenčné systémy, bezpečnostné prvky a špeciálne vybavenie - vrátane riešení pre použitie v oblastiach ATEX - sú k dispozícii v čo najkratšom čase. Zákazníci si môžu vybrať zo širokej ponuky zariadení, funkcií a systémov.

RX 60 s ochranou pred výbuchom

Integrovaná ochrana proti výbuchu zabezpečuje dôverne známy pocit z priemyselných vozíkov STILL.

FMX s ochranou pred výbuchom

Optimálna manévrovateľnosť - v kombinácii s maximálnou bezpečnosťou: FMX od spoločnosti STILL s ochranou proti výbuchu.


Chcete zvýšiť bezpečnosť vašej intralogistiky?

Naši odborní poradcovia sú kedykoľvek k dispozícii, aby analyzovali vaše problémové oblasti.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.


Prípadová štúdia - Riešenie pre výbušné prostredieKontaktujte našich bezpečnostných expertov na ochranu pred výbuchom

Naši odborní poradcovia sú vždy pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa nášho portfólia bezpečnostných systémov proti výbuchu.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.