Riešenia pre odvetvia

Logistika

Poháňame ho práve my

Ani v logistickom odvetví sa nezaobídeme bez digitalizácie a prepojenia, inteligentnej komunikácie a logistických procesov zabezpečených proti výpadkom. Nie nadarmo je logistika s obratom približne 230 miliárd EUR v Nemecku tretím najsilnejším odvetvím.

Neustále rastúce spojenie stacionárneho obchodu s digitálnymi odbytovými kanálmi, rozširujúca sa ponuka individualizovaných produktov na sieťach a rýchle vybavovanie zákaziek spoločne vedú k úspechu v súlade s myšlienkami projektu Logistika 4.0.

Naše riešenia týmto vysokým požiadavkám vyhovujú, ale už dnes myslíme na budúcnosť. Automatizácia a digitalizácia inteligentnej intralogistiky je hlavným hnacím motor v logistickom odvetví.

Hlavné požiadavky v odvetví logistiky

Logistika už dávno neznamená iba organizovanú a preukázateľnú prepravu, dnes sa pozornosť zameriava na témy ako digitalizácia, prepojenie, rýchlosť a malé individuálne zákazky.

Prehľad najaktuálnejších tém

  • IT-infraštruktúra pre lepšiu kontrolu a riadenie
  • Inteligentná komunikácia a prepojenie stacionárnych a digitálnych odbytových kanálov
  • Vysoký stupeň individualizácie riešení
  • Mimoriadne efektívna skladová logistika pre rýchlu distribúciu produktov