S nami jazdíte bezpečne

Safety Assist

Existuje mnoho príčin výskytu chybných procesov - nesústredenosť, nesprávne vyhodnotenie situácií, ako aj faktory z okolitého prostredia, na ktoré vodič nedokáže reagovať správne alebo dostatočne rýchlo. Naše inteligentné asistenčné systémy nielen nepretržite monitorujú okolie a tak navádzajú vodičov, ale môžu tiež aktívne intervenovať v špecifických situáciách. Rozoznávajú potenciálne kritické jazdné situácie a sú schopné samostatne zrýchľovať a spomaľovať. Okrem zvýšenej bezpečnosti obsluhy a celého skladu poskytujú vďaka inteligentným jazdným programom aj špičkový výkon s najvyššou úrovňou energetickej úspornosti.


Asistenčné systémy a funkcie od spoločnosti STILL

 

 

STILL osvetlená výstražná zóna

Ideálny doplnok k funkcii STILL SafetyLight

Osvetlenie výstražnej zóny je funkcia STILL, ktorá premieta dva svetelné pásy naľavo a napravo od vysokozdvižného vozíka. Doplnkové svetlené zariadenie slúži ako vizuálna výstraha pre chodcov a ostatných vodičov v okolí tým, že premieta svetelné pásy na podlahu haly po stranách vysokozdvižného vozíka. STILL osvetlenie výstražnej zóny teda dokonale dopĺňa funkciu STILL SafetyLight, ktorá v smere jazdy premieta pred vozidlo viditeľný modrý kužeľ svetla.

Vďaka bezpečnostnému osvetleniu, ktoré sa pohybuje spolu s vysokozdvižným vozíkom môžete predísť zraneniam osôb a kolíziám v rušných pracovných priestoroch.

 

STILL Kontrola pred zmenou

Bezpečnosť na prvom mieste: digitálne vedená kontrola pred zmenou

Prostredníctvom funkcie Pre-Shift Check v palubnom počítači STILL Easy Control STILL dosahuje novú úroveň bezpečnosti pre vodiča a vysokozdvižný vozík: pred začiatkom každej zmeny alebo v užívateľom stanovených intervaloch musí vodič potvrdiť funkčnosť pomocou palubného počítača pred uvedením vozíka do prevádzky so všetkými jeho funkciami.

Zákazník si môže zvoliť kritériá bezpečnostnej kontroly. Okrem štandardného dotazu je možné na displej palubného počítača uložiť niekoľko jednotlivých dotazov. A ak je odpoveď negatívna? Zákazník má všetky možnosti.

Napríklad môže v systéme definovať, že výkon vozíka je automaticky obmedzený, ak dotaz ukáže negatívnu hodnotu.

Pre väčšiu bezpečnosť

 

 • Kontrola pred zmenou
  so STILL Easy Control v palubnom počítači
 • Jednoduchá kontrola pred zmenou
  Potvrdenie vodičom, či je vozidlo pripravené na prevádzku
 • Pokročilá kontrola pred zmenou
  Špecifické otázky zákazníkov poskytujú ešte väčšiu bezpečnosť
 • Obmedzenia vozidla
  Obmedzený výkon nastaviteľný v prípade negatívnych výsledkov
 • Je vozidlo pripravené na prevádzku?
  Sú prevádzkové tekutiny (napr. olej, voda, palivo) viditeľne unikajúce?
  Sú zničené kolesá? Sú používané nad prípustné hranice?
  Je štítok s kapacitami na mieste, nepoškodený a čitateľný
  Funguje prevádzková brzda správne?
STILL Kontrola pred zmenou
 

STILL SafetyLight 4plus

Systém vizuálneho varovania na predchádzanie nehodám

Modré výstražné svetlo STILL SafetyLight 4plus výrazne zvyšuje bezpečnosť práce v oblastiach, ktoré sú neprehľadné alebo plné zákrut. Modré svetelné body sa premietajú približne 5 m pred a za vozidlom a upozornia ľudí na blížiace sa vozidlo, aby sa predišlo hroziacim kolíziám.

Výhody pre vás:

 • Zvýšenie bezpečnosti práce pre peších zamestnancov a ostatných účastníkov internej premávky
 • Zvýšená bezpečnosť pri práci s viacerými vysokozdvižnými vozíkmi v rámci siete vďaka rýchlej reakcii, najmä v neprehľadných priestoroch
 • Okoloidúci vidia vysokozdvižný vozík rýchlejšie a majú viac času na reakciu vďaka vodiacej funkcii svetiel na štyroch svetelných bodoch
 • Najmenší možný dopad na prevádzkovú dobu vozidla vďaka ekonomickej spotrebe energie LED žiarovky (5 W pri 12 V)
 • Bezúdržbová prevádzka a dlhá životnosť až 20 000 hodín
 • Minimálny rozptyl a tým dokonalá viditeľnosť aj na svetlo sfarbených podlahách
 

STILL iGo pilot safety

Šesť zárezov na jeden pokus

Optimalizované brzdné dráhy: na konci uličky vysokozdvižný vozík mierne spomalí v pomere k rýchlosti a výške zdvihu, čo zvyšuje manipulačnú schopnosť.
Automatické nastavenie rýchlosti: v definovaných zónach je možné automaticky nastaviť rýchlosť podľa terénnych podmienok.
Obmedzenie výšky: Nastaviteľné obmedzenie výšky umožňuje optimálne využitie priestoru pod strechou pre rôzne výšky vašej skladovej haly.
Prevencia kolízie: umožňuje definovať známe prekážky. Vodič sa nemusí učiť naspamäť všetky osobitosti systému a môže sa sústrediť na svoju prácu.
Asistent odchodu z uličky: riadenie je možné zablokovať na určitý úsek, napr. pri odchode z uličky, aby sa zabránilo prípadnej kolízii.
Výber polohy: Výber umožňuje cielený pohyb do definovaných, často používaných pozícií, napríklad na miestach prekládky.