Riadenie materiálového toku a prenosu dát

MMS Systém riadenia dopravy a kontroly vozíkov

Učiť sa zo skúseností

MMS Systém riadenia dopravy a vozíkov

Riadiaci systém dopravy a vozíkov (TCS) riadi pohyb vozíkov v sklade podľa rôznych kritérií. Medzi optimalizačné kritériá patria jazdné parametre, prioritné zákazky, typy zákaziek, funkcie vozíka a modelové zmeny. TCS riadiaci systém v MMS od STILL tiež ponúka komplexné stratégie ako viacúrovňová vnútorná preprava s prívesnými vozíkmi.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

+421 37 6922 412

Záujem o: MMS Systém riadenia dopravy a vozíkov

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Vaše výhody

  • jednoduché spracovanie prepravných úloh, nepretržité dokumentovanie pohybu materiálu zabezpečia bezproblémové procesy
  • úloha je rýchlo vykonaná vďaka jednoduchému dialógu s operátormi
  • špecifické využitie vozíkov podľa typu , aktívne spravovanie zdrojov
  • optimalizované trasy, menej jázd vozíka naprázdno a skrátené prestoje
  • záznamy a hodnotenie úloh (pomoc pre operátorov) prispejú k rozloženiu nákladov podľa užívateľa
  • automatická adaptácia na novú situáciu v sklade

Funkcie

Samostatný riadiaci systém k vozíkom

Samostatný riadiaci systém k vozíkom (TCS) nepretržite zaznamenáva čas každého presunu medzi východzím a cieľovým umiestnením, časy vyhodnocuje a získané údaje využije, aby optimalizoval ďalšiu prepravu. Ak sa niektoré procesy a s nimi súvisiace trasy v sklade zmenia, systém sa automaticky prispôsobí novej situácii. Systém vie optimalizovať riešenie na krátke vzdialenosti alebo krátku jazdu po manuálnom zadaní, aby „presne doladil riadenie prepravy“.

Prevzatie a zaistenie prepravy

Úlohy v preprave tovaru zadá nadriadený systém (napr. WMS, PPS) v rôznych rozhraniach. Ponúka aj možnosť manuálne zadať sekvenciu prepravných zadaní a z pevného alebo prenosného ovládacieho panelu koordinovať trasy. To všetko zo vstupného (webového) terminálu s intuitívnou obsluhou. Údaje vie zákazník zadať buď na centrálnom riadiacom stanovišti (fixné) napr. k súrnej preprave materiálu do výroby alebo odvoze hotových produktov z výroby, alebo na ovládacom paneli vo vozíku (prenosný) či iných prenosných zariadeniach napr. pri odvoze prázdnych obalov. Objednávky rýchlo vytvoríte v štandardných šablónach s nastaviteľnými poľami, do ktorých zadávate údaje.

Prívesy a ťažné súpravy

Pojazdný generátor STILL zjednodušuje zadávanie prepravných úloh rôznym staniciam. Pri zadávaní prepravných úloh priebežne zohľadňuje počet voľných a obsadených prívesných vozíkov.

Expedovanie

Podľa technických a organizačných požiadaviek sa vyberú vhodné dopravné prostriedky na expedovanie tovaru, ktoré optimálne využijú dostupné zdroje. Riadiaci systém MMS TCS od STILL zohľadní, aký vozík sa použije, prívesy, pomocné nákladné vozidlo, aby jednotlivým vozíkom optimálne zadal pracovné úlohy. Okrem toho zohľadní opakované (cyklické) trasy a modelové simulácie pracovných zmien. Riadiaci systém MMS TCS od STILL v skladoch s úzkymi uličkami optimalizuje pohyb vozíkov vďaka dvojitým cyklom, aby sa menej menil počet uličiek, typ prepravy a prioritné príkazy.