Riešenia pre odvetvia

Gumárenský priemysel a výroba plastov

Pre látky, z ktorých vzídu inovácie

Plastový priemysel dodáva inovatívne produkty a riešenia takmer všetkým priemyselným odvetviam. Medzinárodné trhové a výrobné štruktúry od odvetvia požadujú najmä nákladovú efektívnosť, dostupnosť a disponibilitu surovín a energie. Hnacím motorom vývoja sú recyklácia a efektívne hospodárenie so zdrojmi. Z hľadiska úspechu sú kritickým bodom nízke výrobné náklady. Efektívnosť procesov a optimálne využívanie energie sú rozhodujúcimi faktormi. Mimoriadna pozornosť je venovaná automatizácii výroby a materiálovému toku.

Požiadavky v plastovom priemysle

  • Bezpečnosť: výroba, preprava a skladovanie nebezpečného tovaru
  • Presnosť: presná manipulácia so surovinami a prípravnými produktmi
  • Sila: náročné podmienky, vrátane prašného prostredia

Bohužiaľ, pre toto odvetvie zatiaľ neexistujú žiadne vzorové aplikácie.


Najčastejšie používaná manipulačná technika


Čo potrebujete vyriešiť?

Pred akou naliehavou úlohou stojí Vaša firma? Potrebujete k jej zvládnutiu spoľahlivého partnera? Obráťte sa na nás.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Riešenia pre gumárenský priemysel a plastový priemysel

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.