Riešenia pre odvetvia

Gumárenský priemysel a výroba plastov

Pre látky, z ktorých vzídu inovácie

Plastový priemysel dodáva inovatívne produkty a riešenia takmer všetkým priemyselným odvetviam. Medzinárodné trhové a výrobné štruktúry od odvetvia požadujú najmä nákladovú efektívnosť, dostupnosť a disponibilitu surovín a energie. Hnacím motorom vývoja sú recyklácia a efektívne hospodárenie so zdrojmi. Z hľadiska úspechu sú kritickým bodom nízke výrobné náklady. Efektívnosť procesov a optimálne využívanie energie sú rozhodujúcimi faktormi. Mimoriadna pozornosť je venovaná automatizácii výroby a materiálovému toku.

Požiadavky v plastovom priemysle

  • Bezpečnosť: výroba, preprava a skladovanie nebezpečného tovaru
  • Presnosť: presná manipulácia so surovinami a prípravnými produktmi
  • Sila: náročné podmienky, vrátane prašného prostredia