Certifikáty

STILL Certifikát ISO 9001 

 

V apríli 2018 udelila spoločnosť DNV GL – Business Assurance spoločnosti STILL certifikát podľa DIN EN ISO 9001:2015. EN ISO 9001 je medzinárodná norma pre systém manažérstva kvality.

STILL Certifikát ISO 50001

 

V októbri 2019 udelila spoločnosť DNV GL – Business Assurance spoločnosti STILL certifikát podľa DIN EN ISO 50001:2011. EN ISO 14001 je medzinárodná norma pre energetický systém manažérstva.

STILL Certifikát BS OHSAS 18001

V apríli 2016 udelila spoločnosť DNV GL – Business Assurance spoločnosti STILL certifikát podľa BS OHSAS 18001:2007. OHSAS 18001:2007 je certifikačný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách.

STILL Certifikát ISO 3834-2

 

V júli 2018 bol spoločnosti STILL opäť udelený certifikát podľa DIN EN ISO 3834-2.

 

Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR)

V júni 2016 bol spoločnosti STILL udelený certifikát v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) spolu so získaním striebornej medaily v oblastiach "životné prostredie" a "pracovné podmienky".