Certifikáty

STILL Certifikát ISO 9001 

 

V apríli 2018 udelila spoločnosť DNV GL – Business Assurance spoločnosti STILL certifikát podľa DIN EN ISO 9001:2015. EN ISO 9001 je medzinárodná norma pre systém manažérstva kvality.

STILL Certifikát ISO 50001

 

V októbri 2019 udelila spoločnosť DNV GL – Business Assurance spoločnosti STILL certifikát podľa DIN EN ISO 50001:2011. EN ISO 14001 je medzinárodná norma pre energetický systém manažérstva.

STILL Certifikát BS OHSAS 18001

V apríli 2016 udelila spoločnosť DNV GL – Business Assurance spoločnosti STILL certifikát podľa BS OHSAS 18001:2007. OHSAS 18001:2007 je certifikačný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách.

Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR)

Spoločnosť STILL získa v roku 2021 zlatý certifikát udržateľnosti za svoj záväzok v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR).