Certifikáty


ISO 9001:2019 

 

V novembri 2018 udelila spoločnosť EUROCERT spoločnosti STILL SR certifikát ISO 9001:2015. ISO 9001 je medzinárodná norma pre systém manažérstva kvality. V roku 2021 spoločnosť STILL SR prešla úspešne recertifikáciou a tým obhájila získanie certifikátu na ďalšie 3 roky.

STN EN ISO 14001:2016 

V Novembri 2018 udelila spoločnosť EUROCERT spoločnosti STILL SR certifikát STN EN ISO 14001:2016. STN EN ISO 14001 je medzinárodná norma pre systém environmentálneho manažérstva. V roku 2021 spoločnosť STILL SR prešla úspešne recertifikáciou a tým obhájila získanie certifikátu na ďalšie 3 roky.

STN ISO 45001:2019

 

V Novembri 2018 udelila spoločnosť EUROCERT spoločnosti STILL SR certifikát STN OHSAS 18001:2008. V roku 2019 spoločnosť STILL SR prešla na novú normu STN ISO 45001:2019 ktorá nahradzuje STN OHSAS 18001:2008. STN ISO 45001:2019 je medzinárodná norma pre Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V roku 2021 spoločnosť STILL SR prešla úspešne recertifikáciou a tým obhájila získanie certifikátu na ďalšie 3 roky.