Riadenie flotily - Definujeme nový štandard riadenia flotily

Riadenie flotily vozíkov

Fleet STILL neXXt

Nastavenie štandardov v spravovaní flotily

Fleet STILL neXXt je najinovatívnejší a najvýkonnejší webový portál, ktorý optimalizuje využívanie flotíl priemyselných vozíkov. Systém stanovuje nové štandardy z hľadiska prístupu, dostupnosti, prehľadnosti, jednoduchého používania a vizualizácií. Aplikácia Fleet STILL neXXt zhromažďuje všetky informácie, ktoré sú pre užívateľa relevantné, v kocke. Aplikácia nahradila kombinácie rôznych druhov údajov. Fleet neXXt spája všetky údaje, ktoré potrebujete pre rýchlu analýzu a optimalizáciu.

Prihlásiť sa do Fleet STILL neXXt

Odkaz na prihlasovaciu stránku Fleet STILL neXXt, kde sa prihlásite pomocou užívateľských údajov.


PRIHLÁSIŤ SA

Stručne o Fleet STILL neXXt

 • Aplikácia Fleet STILL neXXt spája všetky zásadné údaje o flotile a jednotlivých vozíkoch
 • Jasné zobrazenie údajov
 • Online prístup z ktoréhokoľvek zariadenia
 • Servery STILL garantujú bezpečný prenos údajov
 • Individuálne nastavania zodpovedajú až 9 spôsobom použitia
 • Systémové hlásenia alebo emailové notifikácie automaticky informujú o prekročení hodnôt alebo termínov

Moduly, ktoré tvoria Fleet STILL neXXt

Fleet STILL neXXt tvorí 9 rôznych aplikácií.

 • Jasný a rozsiahly prehľad o flotile vysokozdvižných vozíkov
 • Rýchlo dostupné užitočné základné informácie o jednotlivých vozíkoch
 • Dokumenty o vozíkoch poruke

Nepretržitý prehľad o flotile vozíkov:

V aplikácii je jasne zastúpená celá flotila. Aplikácia Vám zobrazí jednotlivé vozíky na rôznych miestach. Viete k jednotlivým vozíkom uložiť údaje. Užívateľ vie údaje upraviť a doplniť.

 • Kompletný prehľad servisných nákladov a financovania
 • Automatické upozornenie na prekročenie vyčlenených nákladov
 • Prepracovaný prenos údajov v Exceli do reportovacích nástrojov zákazníka

O aplikácii:

v aplikácii nájdete všetky faktúry k flotile, napr. výdavky na údržbu a opravy, bezpečnostné kontroly a poistenie. V aplikácii môžete porovnať niekoľko vozíkov na rôznych miestach. Porovnanie a dokumenty k faktúram jednoducho načítate do programu Excel alebo stiahnete.

 • Zobrazenie kompletných údajov o údržbe a kontrolách v jedinej aplikácii
 • Záznamy z údržby a kontrol
 • Automatické upozornenie na najbližší dátum údržby a kontrol

Prehľad a kontrola FEM (metóda konečných prvkov)/bezpečnosti:

užívatelia aplikácie majú prehľad o budúcich dátumoch všetkých kontrol flotily Štyri týždne pred dátumom údržby alebo bezpečnostnej kontroly systém automaticky upozorní správou. Ak zmeškáte termín údržby, na obrazovke sa rozsvieti výstražné hlásenie.