Riadenie flotily - Definujeme nový štandard riadenia flotily

Riadenie flotily vozíkov

Fleet STILL neXXt

Nastavenie štandardov v spravovaní flotily

Fleet STILL neXXt je najinovatívnejší a najvýkonnejší webový portál, ktorý optimalizuje využívanie flotíl priemyselných vozíkov. Systém stanovuje nové štandardy z hľadiska prístupu, dostupnosti, prehľadnosti, jednoduchého používania a vizualizácií. Aplikácia Fleet STILL neXXt zhromažďuje všetky informácie, ktoré sú pre užívateľa relevantné, v kocke. Aplikácia nahradila kombinácie rôznych druhov údajov. Fleet neXXt spája všetky údaje, ktoré potrebujete pre rýchlu analýzu a optimalizáciu.

Prihlásiť sa do Fleet STILL neXXt

Odkaz na prihlasovaciu stránku Fleet STILL neXXt, kde sa prihlásite pomocou užívateľských údajov.


PRIHLÁSIŤ SA

Stručne o Fleet STILL neXXt

 • Aplikácia Fleet STILL neXXt spája všetky zásadné údaje o flotile a jednotlivých vozíkoch
 • Jasné zobrazenie údajov
 • Online prístup z ktoréhokoľvek zariadenia
 • Servery STILL garantujú bezpečný prenos údajov
 • Individuálne nastavania zodpovedajú až 9 spôsobom použitia
 • Systémové hlásenia alebo emailové notifikácie automaticky informujú o prekročení hodnôt alebo termínov

Moduly, ktoré tvoria Fleet STILL neXXt

Fleet STILL neXXt tvorí 9 rôznych aplikácií.

 • Jasný a rozsiahly prehľad o flotile vysokozdvižných vozíkov
 • Rýchlo dostupné užitočné základné informácie o jednotlivých vozíkoch
 • Dokumenty o vozíkoch poruke

Nepretržitý prehľad o flotile vozíkov:

V aplikácii je jasne zastúpená celá flotila. Aplikácia Vám zobrazí jednotlivé vozíky na rôznych miestach. Viete k jednotlivým vozíkom uložiť údaje. Užívateľ vie údaje upraviť a doplniť.

 • Kompletný prehľad servisných nákladov a financovania
 • Automatické upozornenie na prekročenie vyčlenených nákladov
 • Prepracovaný prenos údajov v Exceli do reportovacích nástrojov zákazníka

O aplikácii:

v aplikácii nájdete všetky faktúry k flotile, napr. výdavky na údržbu a opravy, bezpečnostné kontroly a poistenie. V aplikácii môžete porovnať niekoľko vozíkov na rôznych miestach. Porovnanie a dokumenty k faktúram jednoducho načítate do programu Excel alebo stiahnete.

 • Zobrazenie kompletných údajov o údržbe a kontrolách v jedinej aplikácii
 • Záznamy z údržby a kontrol
 • Automatické upozornenie na najbližší dátum údržby a kontrol

Prehľad a kontrola FEM (metóda konečných prvkov)/bezpečnosti:

užívatelia aplikácie majú prehľad o budúcich dátumoch všetkých kontrol flotily Štyri týždne pred dátumom údržby alebo bezpečnostnej kontroly systém automaticky upozorní správou. Ak zmeškáte termín údržby, na obrazovke sa rozsvieti výstražné hlásenie.

 • Presné vyhodnotenie využívania vozíka
 • Jednoduchá a rýchla identifikácia možných úspor
 • Automatická notifikácia, ak využitie klesne pod stanovený limit

Prehľad a používaní vysokozdvižného vozíka:

aplikácia zhromaždí údaje uložené v mobilnej aplikácii GSM na vozíku. Analýzy využívania vozíka pracujú so zaznamenaným časom prihlásenia, jazdy, zdvihu a spustenia. Môžete porovnávať využívanie vozíkov na rôznych kontinentoch, v rôznych krajinách alebo miestach. Tiež viete porovnať využitie vozíkov z jednej flotily.

 • Náklady a výkon sú hodnotené podľa automaticky generovaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)
 • KPI z niekoľkých lokalít sú porovnané podľa stanovených období a určí sa potenciál flotily
 • Analytické spracovanie údajov o využití vozíkov a finančných nákladoch

Ukazovatele výkonnosti KPI:

Aplikácia analyzuje zadané KPI, ktoré automaticky vypočíta z dostupných údajov. Frekvencia správ o ukazovateľoch výkonnosti závisí od zdroja údajov (predplatené aplikácie). Vypočítané kľúčové ukazovatele výkonnosti poslúžia na vytvorenie grafov alebo iných grafík o spravovaní flotily. Viete si podrobne pozrieť ukazovatele výkonnosti ku konkrétnemu vozíku a porovnať ich podľa miesta, času alebo iných porovnávacích parametrov.

 • Aktuálny prehľad motohodín vozíka vrátane minulých záznamov k vozíku
 • Včasná identifikácia vysoko využívaných vozíkov predíde prestojom, ktoré spôsobujú poruchy po opotrebení
 • Automatická notifikácia po prekročení stanovených motohodín

O motohodinách v aplikácii:

aplikácia zaznamená aktuálne a minulé prevádzkové doby vozíkov. Jednoducho si skontrolujete motohodiny a optimalizujete frekvenciu údržby a využívanie flotily. Viete si porovnať motohodiny rôznych vozíkov. Aplikácia užívateľa informuje o prekročení dohodnutých limitov alebo kritických hodnotách tesne po.

 • Zobrazenie a vyhodnotenie všetkých minulých udalostí ku konkrétnemu vozíku
 • Rýchla identifikácia udalosti cez grafiky
 • Jednoduchý prístup k podrobným správam o jednotlivých udalostiach

Všetko v jednej aplikácii:

aplikácia zaznamená všetky úlohy jedného vozíka na jednej obrazovke, rýchlo sa zorientujete v informáciách o konkrétnych vozíkoch. Rýchlo a jednoducho si vozíky porovnáte. Aplikácia okrem aktuálnych údajov obsahuje aj staršie údaje o spravovaní flotily, aby ste sledovali časový priebeh a vývoj.

 • Zadávanie faktúr za doplnkový servis a servisné notifikácie
 • Spracovanie a export údajov pre tretie strany
 • Prehľad v časti „Finančné správy“ a „Kontrola údržby“
 

Spravujte flotilu z jednej aplikácie:

v aplikácii si zákazníci STILL-u rýchlo a jednoducho vypracujú správy zo servisu, ktorý nerealizoval STILL, do záznamov alebo na tlač. Prevádzkovatelia zmiešaných flotíl môžu tiež spísať servisné správy o vozíkoch ktoré nedodal STILL, aby aktualizovali systém a zobrazili vozíky iných výrobcov vo flotile neXXt.

 • Rýchle doplnenie ďalších informácií o vozíku
 • Voliteľná úvodná obrazovka, kam zákazník zadá náklady za externý servis
 • Zadanie jednotlivých vozíkov od iných výrobcov do systému

Individuálne nastavenia:

aplikácia umožní zadať do systému jednotlivé údaje. Interné informácie sú zadávané cez úvodné obrazovky. Užívateľ si vyberie, ktorá vozíky vyhodnotí a ktoré prehliadne.

Individuálne nastavenia:

Nadviazanie kontaktu

Kontaktná osoba vo Vašom regióne Vám rada odpovie na otázky. Informujte sa o spravovaní flotily v aplikácii Fleet STILL neXXt!

Technický list

Podrobnejšie informácie nájdete v technickom liste Fleet STILL neXXt.

 • Stiahnuť technické údaje bez čakania PDF, 5 MB Stiahnuť

Záujem o: Fleet STILL neXXt

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.