Desulfatácia trakčných batérií

Desulfatácia trakčných batérií

Kľúčovým prvkom každého ostrovného energetického systému je zariadenie pre ukladanie energie. Na tomto mieste zohráva ešte stále významnú úlohu technológia olovených akumulátorov. Zásadným faktorom určujúcim dobu životnosti a použiteľnosti olovených akumulátorov je tzv. sulfatácia. Podľa posledných výskumov viac ako 80% všetkých olovených akumulátorov končí svoju životnosť práve kvôli sulfatácii.

Desulfatácia trakčných batérií

Vplyv na batériu

Naše dlhoročné skúsenosti dokazujú, že pri každodennom nabíjaní je batéria zaslufatovaná asi po 1 roku prevádzky. Takáto batéria má zníženú kapacitu a začne sa vo vozíku rýchlejšie vybíjať (akumulátor má napríklad zostatkovú kapacitu 50%, po niekoľkých minútach prevádzky spadne na 30% a následne na 10%). Pre opätovné zvýšenie kapacity je nutné akumulátor pripojiť na špeciálnu nabíjačku s presne nastavenou formátovacou krivkou a vykonať jej desulfatácia. Formátovanie trakčnej batérie by malo prebiehať raz ročne.

Princíp desulfatácie

Tento poznatok môžeme veľmi dobre využiť pri zvrátení negatívneho vplyvu sulfatácie. Bolo zistené, že pulzy určitej frekvencii, tvaru a amplitúdy, aplikované na elektródy akumulátora na určitú dobu spôsobia - laicky povedané - rozdelenie sulfátu olovnatého - PbSO4 na Pb a SO4, pričom tieto dve zložky sa vrátia tam kam patria: Pb na elektródy a SO4 do elektrolytu. To sa prejaví zvýšením hustoty elektrolytu. To znamená (za predpokladu inak nepoškodeného akumulátora) v mnohých prípadoch obnovu kapacity až k výrobnej hodnote, no nie u príliš starých akumulátorov.


  • Desulfatácia trakčných batérií PDF, 296 KB Stiahnuť

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

Kontakt

Žiadosť na: Desulfatácia trakčných batérií

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*