Hodnoty spoločnosti STILL


Hodnoty spoločnosti STILL vypovedajú o našich činnostiach a spolupráci s kolegami, nadriadenými, zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a uchádzačmi o zamestnanie.

Pri vytváraní spoločných hodnôt spoločnosť STILL načúvala čo najširšiemu okruhu názorov. Preto naše nové hodnoty odrážajú presvedčenie celej spoločnosti STILL a tvoria aktívnu súčasť našej každodennej práce. Do procesu tvorby sa zapojili kolegovia na všetkých úrovniach, zo všetkých regiónov a pobočiek spoločnosti STILL.


INTEGRITA

Konáme správne.

 • Konáme podľa pravidiel etiky, udržateľnosti a v súlade so stanovenými štandardmi.
 • Povieme, čo robíme, robíme, čo povieme.
 • Od záväzkov neodstupujeme.
 • Jednáme pravdivo, otvorene a včas.

ODVAHA

Meníme a inovujeme.

 • Podporujeme nové nápady.
 • Ceníme si odlišné názory a rozmanitosť.
 • Prijímame nové riešenia a s rozvahou podstupujeme riziko.
 • Jednáme a prispievame k našim spoločným cieľom.

SPOLUPRÁCA

Navzájom si veríme.

 • K záväzkom pristupujeme v duchu spolupráce ako jeden tím.
 • Otvorene zdieľame nápady a snažíme sa o plnohodnotný záväzok.
 • Budujeme dlhodobé vzťahy.
 • S ostatnými jednáme, ako by sme chceli, aby oni jednali s nami.

DOKONALOSŤ

Pre zákazníkov vytvárame to najlepšie.

 • Cez inovácie meníme celé odvetvie.
 • Chápeme potreby zákazníkov a prinášame im nadštandardné riešenia a služby.
 • Naďalej zvyšujeme efektivitu a jednoduchosť.
 • Investujeme do ľudí a technológií, aby sme zaistili budúci úspech.