Riešenia pre odvetvia

Predaj potravín

Keď je plný regál všetkým

Odvetvie je živé, sortiment veľmi dynamický. Charakterizuje ho neustály vývoj produktov, inovácie v oblasti odbytu, aj silná konkurencia. Pre spotrebiteľa je dôležitá kvalita, trvanlivosť, pôvod a spracovanie potravín.

Obchod s potravinami si vyžaduje komplexnú logistiku od dodávok tovaru, cez špecifické skladovanie podľa produktov, až po vychystávanie v supermarkete, aj za prítomnosti zákazníkov. Procesy musia byť presné aj spoľahlivo dostupné pri súčasných vysokých požiadavkách na hygienu a bezpečnosť.

Požiadavky pri predaji potravín

  • Dostupnosť: nutnosť efektívneho využívania krátkych časových okien bez prítomnosti zákazníkov
  • Transparentnosť: možnosť spätného vystopovania tovaru
  • Vhodnosť potravín: hygienická a čistá logistika
  • Bezpečnosť: bezpečné skladovanie a preprava, najmä v mieste predaja

Najčastejšie používaná manipulačná technika