Stratégie

Poslanie spoločnosti STILL


Našim zákazníkom sme k dispozícii. Naša činnosť sa riadi ich spokojnosťou.

Našou úlohou je aktívne prispievať k úspechu našich zákazníkov. Riadime sa ich aktuálnymi aj budúcimi potrebami.
Riešenia vypracované podľa požiadaviek zákazníka každý deň posilňujú jeho dôveru k nám. Spokojní zákazníci sú základom nášho udržateľného úspechu.

Ponúkame vynikajúce riešenie a aplikujeme intralogistické postupy, aby naši zákazníci získali konkurenčnú výhodu.

Zvyšujeme ich výkonnosť vďaka odborným znalostiam a inováciám. Aby sme zostali špičkou v odvetví, investujeme do našich zamestnancov a technológií.
Aktívne prenikáme do inovatívnych oblastí ako sú digitalizácia a automatizácia. Tak zodpovieme otázky budúcnosti. Zameriavame sa na kvalitu a dlhodobú životnosť. Naše riešenia sú jedinečné, pretože kladieme dôraz na ergonomický komfort a užívateľskú prívetivosť.

Preberáme plnú zodpovednosť.Naša sila spočíva v tímovej spolupráci.

Každý z nás nesie časť zodpovednosti za ciele spoločnosti. Vyžadujeme a podporujeme samostatnú prácu založenú na zodpovednosti jednotlivca. Spolupracujeme ako partneri zameraní na výkon.
Poskytujeme a očakávame prínosnú spätú väzbu, bez ktorej nie je možné sústavne sa zlepšovať. Podporujeme všestrannosť a potenciál našich zamestnancov a zodpovedáme za vyváženosť pracovného života.

Chránime životné prostredie a konáme v zmysle trvalej udržateľnosti

Ochrana zdravia a životného prostredia je základom nášho pôsobenia. Prírodné zdroje využívame zodpovedne. Pri vývoji nových výrobkov od začiatku posudzujeme ich ekologickú stopu. Používame recyklovateľné materiály a ekologické výrobné procesy. Navrhujeme ekologické pracovné priestory. Zaväzujeme seba, dodávateľov a partnerov, aby fungovali ekologicky.

Sme spoľahliví a dodržiavame lokálne platné predpisy, pričom rešpektujeme spoločenskú a kultúrnu rozmanitosť.

Sme medzinárodná spoločnosť, ktorá pôsobí v rôznych krajinách.
Dodržiavame právne predpisy a interné smernice. Tak prispievame k udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Chceme byť prínosom pre každého, kto je s nami v kontakte.

Konštruktívne využívame naše silné stránky a schopnosti, spolupracujeme s dôrazom na riešenie, ktoré bude prínosné pre všetky zúčastnené strany.
Iba ziskový podnik môže aj v budúcnosti zaistiť pracovné miesta. Naše firemné ciele dosahujeme vďaka odborným znalostiam a spoľahlivosti. Z toho profitujú naši zákazníci, zamestnanci, dodávatelia aj akcionári.

Značka STILL

Chcete vedieť viac o našej filozofii a značke? Nahliadnite do našej príručky:

alebo si príručku objednajte v našom obchode: Obchod STILL