Životné prostredie

V zmysle § 71 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sme ako distribútor pneumatík zriadili na adrese sídla firmy (Dlhá 91, Nitra 949 07) bezplatný spätný zber odpadových pneumatík určených na NEkomerčné použitie. Pneumatiky je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 8:00 – do 16:00 hod.

V zmysle § 48 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sme ako distribútor prenosných batérií a akumulátorov zriadili na adrese sídla firmy (Dlhá 91, Nitra 949 07) bezplatný spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov* a použitých automobilových batérií a akumulátorov. Použité prenosné batérie a akumulátory a použité automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať v pracovných dňoch v čase od 8:00 – do 16:00 hod.

*) Tuškové a gombíkové batérie.