Oslavujeme 20. výročie založenia STILL Slovensko

Už 20 rokov značka STILL formuje intralogistiku na Slovensku. Jej hlavnou filozofiou je individuálny prístup k zákazníkom
Známa nemecká značka STILL, špičkový výrobca manipulačnej techniky a intralogistických riešení, expandovala na východoeurópsky trh v 90. rokoch. Históriu svojho pôsobenia na Slovensku začala písať začiatkom nového milénia s 13 zamestnancami. Tento rok oslavuje STILL SR svoje 20. výročie už ako korporátna stabilná spoločnosť s 90 zamestnancami, ktorá sa dokáže prispôsobiť zmenám na trhu a je priekopníkom nových trendov v intralogistike.

Inovácia technológií a zefektívňovanie výroby naprieč dekádami

V prvých rokoch rozbehu značky STILL na Slovensku začala pracovať na pozícii asistentky servisu Katarína Tabiová, ktorá je dnes jej súčasťou už viac ako 18 rokov. Hovorí, že zmeny sú za uplynulé obdobie takmer dvadsiatich rokov v porovnaní so začiatkami obrovské a vníma to nielen cez vývoj manipulačnej techniky. „Dnes máme neporovnateľné výhody – sme v dennom online spojení fakticky s celým svetom, dokážeme informácie veľmi rýchlo zdieľať a aj rýchlo na ne reagovať. To v roku 2004 nebolo možné, využívali sme pre prácu telefón, telefónne zoznamy a fax,“ spomína s úsmevom. Mala možnosť zblízka sledovať, ako sa rokmi vyvíjajú špičkové technológie značky STILL. „Každá firma, ktorá chce rásť, sa musí vyvíjať, napredovať a prispôsobovať trendom. Na to má najväčší vplyv automatizácia, ekológia i konkurencia. STILL nikdy v ničom nezaostával – inovuje technológie, zefektívňuje výrobný proces – čo sa, samozrejme, premieta aj do kvality produktov STILL.“
Pôsobenie značky STILL na Slovensku sa od svojich začiatkov riadi filozofiou materskej spoločnosti – ekonomické správanie má byť v súlade s ekologickými a sociálnymi štandardmi, čo tvorí základ všetkých strategických rozhodnutí firmy. Maximálna transparentnosť v rámci celého reťazca tvorby hodnôt, zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi od výroby produktov až po ich likvidáciu, sociálne a bezpečnostné štandardy, ktoré STILL vyžaduje aj od svojich dodávateľov a partnerov – všetky tieto štandardy sú zakotvené vo firemných zásadách.

Nízka fluktuácia a medzinárodná spolupráca v dynamickom prostredí

Práca pre STILL predstavuje príležitosť byť súčasťou skvelého tímu na miestnej aj medzinárodnej úrovni a každému dáva šancu podieľať sa na formovaní úspešnej nadnárodnej značky. Tento rok nastúpila do STILL Slovensko na pozíciu HR špecialistky Eva Richtáriková. Je teda zamestnankyňou s najkratším pôsobením vo firme. Značku však vnímala už predtým ako jednu z najznámejších dodávateľov vysokozdvižných vozíkov a o profesionalite slovenskej dcéry nemeckého STILL-u ju presvedčila tiež nízka fluktuácia zamestnancov. „Pre mňa ako personalistku je znakom profesionality nízka fluktuácia zamestnancov a dlhoročné zotrvanie zamestnancov vo firme. Ako veľké pozitívum vnímam možnosť kariérneho rastu zamestnancov nielen v rámci Slovenska, ale aj celej Európy. Som veľmi milo prekvapená, koľko kolegov sa úspešne ujalo na globálnych pozíciách,“ hovorí Eva Richtáriková. A ako sa jej prvé mesiace v STILL Slovensko pracuje? „Kolektív je skvelý, už po pár týždňoch som sa cítila ako plnohodnotný člen tímu. Veľmi oceňujem fakt, že oddelenia medzi sebou spolupracujú a ťahajú za jeden povraz, uvedomujú si, že majú rovnaký cieľ a je vidieť, že sa nám to darí.“

Stanislav Krátky: Budúcnosť je v intralogistických riešeniach

Nemecká značka STILL vznikla už pred 100 rokmi, slovenská dcéra pred dvadsiatimi. Jej konateľ Stanislav Krátky vidí za úspechom oboch spoločností najmä schopnosť skutočne porozumieť výzvam, ktorým čelia ich zákazníci. Korporátna stratégia spočíva hlavne v individuálnom prístupe k zákazníkom, ktorým STILL prináša perfektné intralogistické riešenia na mieru.
Stanislav Krátky prišiel do spoločnosti STILL Slovensko pred ôsmimi rokmi. Všímal si, že čoraz viac zákazníkov žiada komplexné riešenia od jedného spoľahlivého a profesionálneho dodávateľa. Tomuto trendu prispôsobil celý chod firmy. „Značka STILL sa ako výrobca manipulačnej techniky dokázala transformovať na inovátora intralogistických riešení a STILL Slovensko sa tomu dokázal prispôsobiť. Aj do budúcna sa chceme sústrediť na intralogistiku ako celok s podporou skupiny KION ITS Slovakia.“ Dodáva, že jeho cieľom je, aby bola KION ITS Slovakia lídrom na slovenskom trhu a značka STILL silnou súčasťou jej úspechu. „V STILL plánujeme rozšíriť aktivity vo všetkých oblastiach služieb a spustiť aj niektoré nové, ktoré zlepšia našu výkonnosť a zabezpečia našim zákazníkom najnovšie technológie a servis,“ hovorí konateľ STILL Slovakia a na záver dopĺňa motto, ktoré zaznelo počas osláv storočnice nemeckej značky. „Sila značky STILL nespočíva v tom, že dokázala prežiť 100 rokov. Storočnicu oslávila vďaka tomu, že je taká silná.“