Riešenia pre odvetvia

Elektropriemysel

Spoľahlivé inovácie

Spektrum produktov od výroby elektrických prístrojov pre domácnosti, až po nanotechnológie je veľmi široké a predovšetkým nesmierne dynamické. Vďaka neustálemu vývoju toto odvetvie charakterizuje krátky životný cyklus produktov, vysoká potreba inovácií, výrazný tlak na finančné náklady a globálne prepojené dodávateľské reťazce.

Tým viac potrebujú firmy spojené s elektronikou spoľahlivé logistické riešenia, ktoré zaistia rýchly a cielený pohyb materiálu a ochranu flexibilných dodávateľských reťazcov pred výpadkami. Dôležitou témou je Priemysel 4.0, ktorého cieľom je prispieť k automatizovanému priemyselnému zhodnoteniu pomocou digitálnych procesov.

Požiadavky v elektro odvetví

  • Dostupnosť: dodávateľský reťazec musí byť vysoko spoľahlivý
  • Presnosť: bezpečný transport citlivých súčiastok
  • Automatizácia: vysoký počet kusov produktu rovnakého druhu
  • Antistatické prostredie: ochrana citlivých súčiastok

Najčastejšie používaná manipulačná technika


Čo potrebujete vyriešiť?

Pred akou naliehavou úlohou stojí Vaša firma? Potrebujete k jej zvládnutiu spoľahlivého partnera? Obráťte sa na nás.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Riešenia pre elektropriemysel

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.