Dvojité skladovacie vozíky EXD-SF 20

Dvojnásobný náklad – polovičný čas