Riadenie flotily vozíkov

FleetManager 4.x.

Naše vozíky s nami komunikujú

Kto smie používať daný typ vozíkov? Kto, kedy a na čo ich používal? Kto bol účastníkom nehody? Tieto informácie sú pri menšom počte skladových vozíkov pomerne prehľadné. Pri väčšej flotile sa situácia komplikuje a vozíky ťažšie skontrolujete.

Riešenie: FleetManager™ 4.x od STILL

Čo dokáže FleetManager™ 4.x?

 • Oprávnenie na používanie cez dátovú kartu
 • Softvér používajú rôzni operátori s rôznymi oprávneniami
 • Na dátovej karte sa ukladajú parametre vozidla (napr. rýchlosť)
 • Zaznamenávanie prevádzkových štatistík a nárazov
 • Údržba a správa technických a obchodných údajov o vozíkoch, batériách, atď.
 • Analýza podľa potrieb zákazníka (napr. hodnotenie efektívneho využívania, záznamové denníky)
 • Pripojenie k sieti
 • Dátový prenos cez dátovú kartu, káblové alebo bezdrôtové pripojenie (GPRS)

Moduly FleetManager™ 4.x

Vieme skombinovať štyri rôzne funkcionality:

 • informačný systém flotily + užívateľské oprávnenia (štandard)
 • záznamník nehôd (voliteľné)
 • rozoznanie nákladu (voliteľné)
 • zaznamenávanie prevádzkových použití a časov (voliteľné)

Prehľad funkcií

Informačný systém flotily + monitorovanie prístupu

 • dátová karta: priradí vodiča/vozíka
 • systém ich priraďuje až podľa zadaných časových úsekov
 • ochrana proti neautorizovanému použitiu vozíka
 • možnosť zadať dobu platnosti a predĺženie
 • na dátovú kartu je možné načítať parametre

Denník nehôd

 • zaznamenávanie údajov súvisiacich s nehodami (nárazy)
 • podrobné údaje o rýchlosti, riadení, brzdení, atď.
 • ďalšie informácie ako dátum, čas, typ vozíka, obsluha
 • reakcia na nehodu (napr. jazda pomalou rýchlosťou)

Rozoznávanie nákladu

 • rozpoznávania zaťaženia pomocou snímačov merania hydraulického tlaku
 • hmotnosť prepravovaného nákladu musí predstavovať minimálne 5 % menovitej nosnosti

Zaznamenáva používanie a časy

 • dlhodobá pamäť vo vozíku
 • kompresia dát chráni pamäť pred pretečením
 • správy o riadení flotily (napr. zoznam flotily, hodnotenia využitia a dostupnosti, denníky)
 • prenos dát pomocou bezdrôtového pripojenia

Kompletné vedomosti, úplná kontrola

FleetManager 4.x je ďalšou etapou v modernom riadení flotily vozíkov. Inovatívny softvér oveľa efektívnejšie riadi vlastnú flotilu. A to kedykoľvek a odkiaľkoľvek. FleetManager 4.x je webová aplikácia, preto nie je potrebná zložitá inštalácia. Online aktivácia softvéru Vám nezaberie skoro žiaden čas, k vybraným funkciám budete mať prístup bez obmedzení. Kdekoľvek na svete. Na rozdiel od minulosti už nie ste viazaní na jedno miesto. Dátový prenos (GPRS) alebo Bluetooth (bezdrôtový prenos) rýchlo a pohodlne prenesie všetky relevantné informácie od riadenia prístupových správ až po inteligentné rozpoznávanie neobvyklých podmienok okolo vozíka alebo generuje správy. Informácie sú jednoducho a automaticky odoslané zvolenej skupine príjemcov. Komplexné využívanie flotily vysokozdvižných vozíkov nebolo nikdy jednoduchšie.

Zvýšenie bezpečnosti práce:

 • rôzne typy správ sprístupnia vyhodnotenie dostupných údajov k vysokozdvižnému vozíku podľa požiadaviek
 • kedykoľvek máte prístup k stručnému prehľadu efektívnosti využívania Vašej flotily
 • vďaka automatickým správam jednoducho a pohodlne sledujete priebeh optimalizácie
 • užívateľsky príjemné rozhranie Vám dáva priestor sústrediť sa na skutočne dôležité ciele, t.j. maximálne efektívne využívanie vysokozdvižných vozíkov
 • úvodná obrazovka FleetManager zobrazí: stav flotily, upozornenia pre vysokozdvižné vozíky, systémové hlásenia, prístupové práva, otvorené úlohy
 • FleetManager Vás kompletne informuje o Vašej flotile: od počtu aktívnych vysokozdvižných vozíkov, po konkrétne využitie vozíkov a spotrebu energie.
 • výhody správ: vozíky používate vyvážene, určíte ich optimálne využitie, zvýšite bezpečnosť práce, maximálne predĺžte životnosť vozíkov, zistite možnosť úspory, naplánovať školenia vodičov a veľa ďalších výhod

Optimalizácia flotily vysokozdvižných vozíkov:

 • pre každý vysokozdvižný vozík definujte užívateľský profil podľa vodiča
 • vlastnosti vozíka ako maximálna rýchlosť jazdy, rýchlosť zdvihu sa automaticky prispôsobia vodičovi
 • pred začiatkom pracovnej zmeny  zistite, či bol skontrolovaný stav vozíka a systém vie o výsledkoch kontroly
 • rýchle, pohodlné a flexibilné uvedenie vysokozdvižného vozíka do prevádzky po kontakte s čipom, zákazníckou kartou, kartou FleetManager alebo PIN kódom
 • nezabudnite, že vďaka automatickému odhláseniu sa vozík po preddefinovanom čase automaticky uzamkne

Nižšie riziko poškodenia:

 • presné snímanie nezvyčajného bremena na vozíku (vysoko kvalitný akceleračný snímač)
 • automaticky zaznamená rýchlosť jazdy, čas nárazu, meno vodiča, označenie vysokozdvižného vozíka, údaje odošle vybraným príjemcom
 • pár klikmi myši určite, ako vozík zareaguje po náraze: znížte rýchlosť, aktivujte výstražné svetlá alebo výstražný maják
 • aj zaškolenie vodičov je spôsob, ako predísť škodám
 • v podrobnej správe bude mať po ruke všetky údaje o nárazoch a kolíziách, aby ste podnikli preventívne opatrenia
 • informácie môžete automaticky posielať emailom vybraným príjemcom