Poradenstvo v intralogistike

K jadru veci

 

 

Riešenia pre Vaše projekty zamerané na cieľ

STILL má za sebou takmer 100 rokov skúseností v oblasti skladovej techniky, intralogistiky a výroby vysokozdvižných vozíkov. Sme odborníkmi, autoritou a priekopníkmi v intralogistike a aktívni autori technológií, od cieleného poradenstva po realizáciu.
V praxi to znamená, že navrhujeme iba riešenia, ktoré sú určite možné a budú fungovať aj v budúcnosti. Preto zákazníkov navštevujeme priamo v skladových a výrobných priestoroch, hovoríme s ich zamestnancami a starostlivo skúmame všetky súvisiace procesy.
Vytvoríme si ucelenú predstavu o Vašich konkrétnych zadaniach a následne Vám vypracujeme riešenie na mieru pre Vaše maximálnu nákladovú efektivitu. Pracujeme s rozhodnosťou, dôrazom na férové a transparentné jednanie, jasné a presné informácie o práci našich poradcov. Vytvárame tak pevný základ dôveryhodnej spolupráce pre Vašu maximálnu spokojnosť.


Tajomstvo úspechu

Zhrnutie najdôležitejších faktov

Transparentnosť
Celkový prehľad: Naši zákazníci presne chápu, čo konzultant robí a aký prístup používa na dosiahnutie spoločne stanoveného cieľa.

Zameranie na riešenie
Spoľahlivá implementácia: Vždy hľadáme tie najlepšie riešenia, aby boli moderné a uskutočniteľné.

Odbornosť
Desaťročia skúseností: Naši konzultanti sú odborníkmi vo svojom odbore, dokážu realizovať projekty podľa najvyšších štandardov a využívajú skúsenosti z projektov zákazníkov spoločnosti STILL.

Individuálnosť
Bezkonkurenčné výsledky: Naši konzultanti ponúkajú jedinečný pohľad na vec, vďaka ktorému navrhnú originálne a účinné riešenia.

Náš záväzok

Jasnosť: hovoríme zrozumiteľným jazykom a jednáme transparentne

Presnosť:
vypracujeme riešenie na mieru vždy orientované na budúcnosť

Praktické využitie:
múdre slová premieňame na múdre riešenia

Skúsenosti:
už vyše 100 rokov optimalizujeme intralogistiku

Spoľahlivosť:
plníme slovo a sľuby dané zákazníkom

Poskytovanie relevantných informácií

Naši poradcovia radi zodpovedia všetky Vaše otázky. Kontaktujte nás a my radi odpovieme na Vaše otázky.

Kontakt

+421 376 922 411

Žiadosť na: Poradenstvo v intralogistike

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Poradenstvo v intralogistike

Zber dát

Vynikajúca analýza je založená na vysokokvalitných súboroch údajov.

Úspech každého projektu preto vo veľkej miere závisí od kvality dostupných údajov potrebných pre plánovanie. Získavanie údajov preto nadobúda rozhodujúci význam. Vaše údaje dôkladne skontrolujeme, aby sme sa uistili, že sú úplné a konzistentné, a pripravíme ich na následnú analýzu.

Analýza

Pracujeme s postupmi ako zoskupovanie, triedenie, komprimovanie a filtrovanie údajov pre logistické výsledky na báze pripravených údajov, ktoré slúžia ako podklad k plánovaniu.

Pomocou grafických metód sme schopní vizualizovať zložité procesy, ako sú materiálové a informačné toky. To pomáha odhaliť potenciál na zlepšenie a definovať logistické výzvy týkajúce sa ďalšieho plánovania. Naše poradenské služby zahŕňajú analýzu vozového parku, modelovanie obchodných procesov a procesy ekonomickej analýzy pre zoskupovanie skladových položiek.

Optimalizácia

Neustále zmeny v prevádzke si môžu žiadať úpravu existujúcich systémov a procesov.

Preto sa zameriavame na prispôsobenie existujúcich procesov v logistike prirodzeným podmienkam a ich zlepšenie, aby vyhovovali súčasným aj budúcim požiadavkám. Systematická pomoc pri optimalizácii Vašich materiálových tokov spája softvérové plánovanie materiálových tokov a naše metodické know-how. Naše poradenstvo tiež optimalizuje vozový park, procesy a sklady.

Konceptualizácia
Naším cieľom je minimalizovať cenu dopravy, náklady na skladovanie a manipuláciu s tovarom.

Úzkou spoluprácou s Vami pri vývoji aplikácií a riešení zvýšime účinnosť a výkon logistických systémov a materiálových tokov. Potom skontrolujeme všetky verzie z hľadiska nákladovej efektivity, vyhodnotíme ich výhody a nevýhody. Výsledkom je optimalizovaná koncepcia na mieru. Naši konzultanti Vám pomôžu vybrať vhodný regálový systém, vypracovať plán skladu a určiť požadované parametre priemyselných vozíkov.

Naši konzultanti sú skúsení profesionáli; práve preto prichádzajú s originálnymi individuálnymi riešeniami každý deň. Poradia si s akoukoľvek intralogistickou výzvou, bez ohľadu na to, aká je skľučujúca, a vytvoria iba realizovateľné a na budúcnosť orientované koncepty.

Nespoliehajú sa na štandardné riešenie a ich zázemie v spoločnosti STILL v kombinácii s dlhodobými skúsenosťami a optimalizáciou logistiky sú pre ich prácu veľkým prínosom. Pri realizácii projektov kladieme osobitný dôraz na transparentnosť, dôveru a nadšenie. Jednoducho povedané, naši poradcovia sú „jednoducho smart“.

 • Technické dáta k poradenstvu v intralogistike PDF, 1 MB Stiahnuť

Podrobné informácie o intralogistickom poradenstve spoločnosti STILL

Optimalizácia vozového parku

Chcete zo svojho vozového parku dostať to najlepšie? Žiaden problém! Naši odborníci na intralogistiku vám radi poskytnú nezávislé a transparentné poradenstvo o najlepšej možnej kombinácii vozíkov a vyťažení vozového parku. Bez ohľadu na to, či vaše vysokozdvižné vozíky poskytuje STILL alebo iný výrobca, pomôžeme vám nájsť riešenia podľa vašich potrieb.
Najprv pripravíme komplexnú analýzu využitia a skontrolujeme vaše pracovné procesy a priestorové podmienky priamo na mieste. Následne vypracujeme koncept vozového parku šitý na mieru vašim požiadavkám, ktorý zohľadní všetok prepravný tovar, procesy a systémy a môže zahŕňať aj štandardizáciu a zefektívnenie vybavenia, či rozšírenie portfólia vysokozdvižných vozíkov. To nám umožňuje využiť synergie medzi vašimi vozíkmi a zabezpečiť optimálne využitie kapacity a efektívnu prepravu tovaru.

 • Analýza využitia naprieč celým vozovým parkom priemyselných vozíkov

 • Vypracovanie odporúčaných opatrení na zvýšenie efektívnosti flotily

 • Kontrola a hodnotenie automatizačných riešení

 • Realizácia potenciálnych analýz pre použitie ťažných súprav

 

Skladové plánovanie

Kto má veľké plány, mal by mať možnosť ich aj realizovať, a presne to robia intralogistickí konzultanti STILL. Naše plánovanie skladu začína presnou analýzou relevantných požiadaviek. Tu sa berú do úvahy skladové podmienky, štruktúra materiálu a zákazky a procesy, ako je vychystávanie. Potom pre vás vyvinieme holistický koncept, ktorý zmapuje efektívny logistický systém vrátane regálových systémov, priemyselných vozíkov a automatizačných možností, ako aj softvérových požiadaviek.

Výsledkom je optimálny systém pre skladovanie, manipuláciu, vychystávanie a prepravu s efektívnymi procesmi pre váš materiálový a informačný tok. Bez ohľadu na použitú poradenskú službu potom STILL v prípade potreby prevezme aj zodpovednosť za realizáciu projektu.

Správnu montáž regálov zabezpečujú špeciálne vyškolené montážne tímy.
Koordinácia s ostatnými komponentmi skladových zariadení je pre nás rovnako dôležitá ako preberacia kontrola regálu STILL na konci.
V prípade potreby vykonáme aj ročnú kontrolu regálu. STILL je: všetko z jedného zdroja.

 • Analýza skladu (ABC/XYZ, analýza obratu/zásob)
 • Dimenzovanie skladu (kapacita, obrat zásob/výkon)
 • Návrh koncepcie prepravy/toku materiálu
 • Návrh procesu a rozloženia (hrubé/podrobné rozloženie; 2D/3D)

Cieľovo orientované riešenia pre vaše výzvy

Zaujíma vás, ako by mali vaše interné procesy vyzerať o päť rokov? Automatizačné riešenia môžu byť účinnou odpoveďou na rastúce výzvy digitalizácie a na globálne náklady a konkurenčný tlak. Je dôležité vedieť, že nie každá úroveň automatizácie je vhodná pre každú spoločnosť a nie každá technológia pre každý profil aplikácie. Rozhodujúci je koncept. Preto naši špecialisti na automatizáciu najskôr vykonajú presnú inventúru vášho automatizačného potenciálu a vypracujú pre vás najrozumnejší a najúspešnejší variant automatizácie z dlhodobého hľadiska. Otvorene sa pritom zaoberáme existujúcimi prekážkami a možnými nedostatkami procesu a poskytujeme konkrétne odporúčania na opatrenia. Na tomto pevnom základe vytvoríme pre vás individuálnu koncepciu automatizácie a funkčné špecifikácie ako základ pre implementáciu prevádzky. Vďaka dlhoročným rozsiahlym skúsenostiam vás radi podporíme aj pri tvorbe vášho obchodného prípadu.

Preto sa zameriavame na prispôsobenie existujúcich procesov v logistike prirodzeným podmienkam a ich zlepšenie, aby vyhovovali súčasným aj budúcim požiadavkám. Systematická pomoc pri optimalizácii Vašich materiálových tokov spája softvérové plánovanie materiálových tokov a naše metodické know-how. Naše poradenstvo tiež optimalizuje vozový park, procesy a sklady.

Cieľovo orientované riešenia pre vaše výzvy

Optimalizácia bude natoľko dobrá, ako analýza procesov, ktorá jej predchádza. Preto sa spoliehame na presnú analýzu jednotlivých procesných krokov. Maximálnu presnosť zabezpečíme posúdením počiatočnej situácie vo Vašich priestoroch. Definujeme možnosti zlepšenia, prakticky vyhodnotíme ich realizáciu, aby sme stanovili vhodné opatrenia. Analýza stávajúceho stavu jasne a zrozumiteľne zdokumentuje logistické procesy v štandardizovanom modelovacom jazyku. Pričom platí - čo najjednoduchšie a najpodrobnejšie. Analýza je na začiatku poradenstva, úzko s Vami spolupracujeme na vypracovaní odporúčaní, ako optimalizovať analyzované procesy a postupy v logistike. Naše opatrenia sú tak úspešné a Vaša logistika funguje efektívne. Optimalizáciu procesov dokončíme vďaka reálnym situáciám, ktoré sú výstupmi počiatočnej analýzy, posudzované opatrenia pretavíme do cieľového riešenia, aby okamžite optimalizovali Vaše logistické procesy.

 • Evidencia procesov logistiky podľa reálnej situácie

 • Modelovanie a zdokumentovanie procesov

 • Analýza slabých miest v materiálovom toku a výmene informácií

Skladové plánovanie

Úzkou spoluprácou s Vami pri vývoji aplikácií a riešení zvýšime účinnosť a výkon logistických systémov a materiálových tokov. Potom skontrolujeme všetky verzie z hľadiska nákladovej efektivity, vyhodnotíme ich výhody a nevýhody. Výsledkom je optimalizovaná koncepcia na mieru. Naši konzultanti Vám pomôžu vybrať vhodný regálový systém, vypracovať plán skladu a určiť požadované parametre priemyselných vozíkov.

 • Podrobná analýza súčasného toku materiálu a rámcových logistických podmienok
 • Plánovanie systému ťažných súprav na základe troch pilierov:
  – Kontrola trasy: definícia trasy, časový harmonogram, doplňovanie, vyprázdňovanie a manipulácia s vozíkmi.
  – Infraštruktúra trasy súpravy: vybavenie, stanica/supermarket trasy súpravy, trasy
  – Proces trasy súpravy: vyskladnenie, zásobovanie na stanici, preprava, zásobovanie vo výrobe, likvidácia prázdnych zásob vo výrobe, likvidácia prázdnych zásob a zber hotových výrobkov z výroby.
 • Vývoj prispôsobenej koncepcie ťažných súprav

Poskytovanie relevantných informácií

Naši poradcovia radi zodpovedia všetky Vaše otázky. Kontaktujte nás a my radi odpovieme na Vaše otázky.

Kontakt

+421 376 922 411

Žiadosť na: Poradenstvo v intralogistike

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.