Poradenstvo v intralogistike

K jadru veci

Riešenia pre Vaše projekty zamerané na cieľ

STILL má za sebou takmer 100 rokov skúseností v oblasti skladovej techniky, intralogistiky a výroby vysokozdvižných vozíkov. Sme odborníkmi, autoritou a priekopníkmi v intralogistike a aktívni autori technológií, od cieleného poradenstva po realizáciu.
V praxi to znamená, že navrhujeme iba riešenia, ktoré sú určite možné a budú fungovať aj v budúcnosti. Preto zákazníkov navštevujeme priamo v skladových a výrobných priestoroch, hovoríme s ich zamestnancami a starostlivo skúmame všetky súvisiace procesy.
Vytvoríme si ucelenú predstavu o Vašich konkrétnych zadaniach a následne Vám vypracujeme riešenie na mieru pre Vaše maximálnu nákladovú efektivitu. Pracujeme s rozhodnosťou, dôrazom na férové a transparentné jednanie, jasné a presné informácie o práci našich poradcov. Vytvárame tak pevný základ dôveryhodnej spolupráce pre Vašu maximálnu spokojnosť.


Tajomstvo úspechu

Zhrnutie najdôležitejších faktov

Stručný prehľad najdôležitejších skutočností Transparentnosť Celkový prehľad: naši zákazníci presne chápu, čo konzultant robí a aký prístup používa na dosiahnutie spoločne stanoveného cieľa. Zameranie na riešenie Spoľahlivá implementácia: vždy hľadáme tie najlepšie riešenia, aby boli moderné a uskutočniteľné. Odbornosť Desaťročia skúseností: naši konzultanti sú odborníkmi vo svojom odbore, dokážu realizovať projekty podľa najvyšších štandardov a využívajú skúsenosti z projektov zákazníkov spoločnosti STILL. Individuálnosť Bezkonkurenčné výsledky: naši konzultanti ponúkajú jedinečný pohľad na vec, vďaka ktorému navrhnú originálne a účinné riešenia.

Náš záväzok

Jasnosť: hovoríme zrozumiteľným jazykom a jednáme transparentne

Presnosť:
vypracujeme riešenie na mieru vždy orientované na budúcnosť

Praktické využitie:
múdre slová premieňame na múdre riešenia

Skúsenosti:
už vyše 100 rokov optimalizujeme intralogistiku

Spoľahlivosť:
plníme slovo a sľuby dané zákazníkom

Záujem o informácie

 • Podrobná analýza súčasného toku materiálu a rámcových logistických podmienok
 • Plánovanie systému ťažných súprav na základe troch pilierov:
  – Kontrola trasy: definícia trasy, časový harmonogram, doplňovanie, vyprázdňovanie a manipulácia s vozíkmi.
  – Infraštruktúra trasy súpravy: vybavenie, stanica/supermarket trasy súpravy, trasy
  – Proces trasy súpravy: vyskladnenie, zásobovanie na stanici, preprava, zásobovanie vo výrobe, likvidácia prázdnych zásob vo výrobe, likvidácia prázdnych zásob a zber hotových výrobkov z výroby.
 • Vývoj prispôsobenej koncepcie ťažných súprav

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Poradenstvo v intralogistike

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Poradenstvo v intralogistike

Zhromaždenie údajov

Vynikajúca analýza vychádza z vysokokvalitných dátových súborov.

Úspech každého projektu preto vo veľkej miere závisí od kvality dostupných údajov potrebných v plánovaní. Zhromažďovanie údajov má preto rozhodujúci význam. Vaše údaje dôkladne skontrolujeme, či sú úplné a správne a pripravili ich na analýzu.

Analýza Pracujeme s postupmi ako zoskupovanie, triedenie, komprimovanie a filtrovanie údajov pre logistické výsledky na báze pripravených údajov, ktoré slúžia ako podklad k plánovaniu.

Pomocou grafiky vizualizujeme komplexné procesy ako materiálov a finančné toky. Odhalia potenciál zlepšiť sa a podľa ďalšieho plánovania definujú logistické úlohy. Naše poradenské služby zahŕňajú analýzu vozového parku, modelovanie obchodných postupov a finančnú analýzu na účely zoskupenia skladových položiek.

Optimalizácia Neustále zmeny v prevádzke si môžu žiadať úpravu existujúcich systémov a procesov.

Preto sa zameriavame na prispôsobenie existujúcich procesov v logistike prirodzeným podmienkam a ich zlepšenie, aby vyhovovali súčasným aj budúcim požiadavkám. Systematická pomoc pri optimalizácii Vašich materiálových tokov spája softvérové plánovanie materiálových tokov a naše metodické know-how. Naše poradenstvo tiež optimalizuje vozový park, procesy a sklady.

Konceptualizácia Naším cieľom je minimalizovať cenu dopravy, náklady na skladovanie a manipuláciu s tovarom.

Úzkou spoluprácou s Vami pri vývoji aplikácií a riešení zvýšime účinnosť a výkon logistických systémov a materiálových tokov. Potom skontrolujeme všetky verzie z hľadiska nákladovej efektivity, vyhodnotíme ich výhody a nevýhody. Výsledkom je optimalizovaná koncepcia na mieru. Naši konzultanti Vám pomôžu vybrať vhodný regálový systém, vypracovať plán skladu a určiť požadované parametre priemyselných vozíkov.

Naši poradcovia sú múdry a vzdelaný personál, práve preto prichádzajú s originálnymi riešeniami na mieru. Pustia sa do akejkoľvek úlohy v oblasti intralogistiky bez ohľadu na ich náročnosť, vypracujú iba zrealizovateľné a na budúcnosť zamerané riešenia.

Nespoliehajú sa na štandardné riešenie a ich zázemie v spoločnosti STILL v kombinácii s dlhodobými skúsenosťami a optimalizáciou logistiky sú pre ich prácu veľkým prínosom. Pri realizácii projektov kladieme osobitný dôraz na transparentnosť, dôveru a nadšenie. Jednoducho povedané, naši poradcovia sú „jednoducho smart“.

 • Dátový list poradenstvo v intralogistike PDF, 1 MB Stiahnuť

Optimalizácia vozového parku

Chcete z vozového parku vyťažiť maximum? Žiaden problém! Naši odborníci na intralogistiku Vám radi nezávisle a transparentne poradia, aká je najvhodnejšia možná kombinácia vozíkov a ich využitia Pomôžeme Vám nájsť riešenie, ktoré vyhovie Vašim potrebám, či už využívate vysokozdvižné vozíky od STILL alebo iného výrobcu. Najprv vypracujeme komplexnú analýzu využitia, skontrolujeme Vaše pracovné procesy a dostupný priestor priamo vo Vašom sklade či prevádzke. Podľa Vašich požiadaviek vypracujeme riešenie vozového parku, ktoré zohľadní všetky dopravné prostriedky, procesy a systémy, aby štandardizovalo a zefektívnilo technológie alebo rozšírilo flotilu vysokozdvižných vozíkov. Využijeme, že Vaše vozíky dopĺňajú, optimalizujeme využívanie zdrojov a zefektívnime prepravu tovaru.

 • Analýza využitia vozíkov

 • Stanovenie odporúčaní a opatrení k vyššej efektívnosti vozíkov

 • Kontrola a hodnotenie automatizovanej technológie

 • Analýza potenciálneho využitia ťažných súprav

 

 


Skladové plánovanie

Kto má veľké plány, mal by mať možnosť ich aj realizovať, presne v tom spočíva práca poradcov zo spoločnosti STILL. Plánovanie fungovania skladu vychádza z presnej analýzy príslušných požiadaviek. Analýza zohľadní skladové podmienky, štruktúru položiek a pracovných úloh, procesy ako vychystávanie. Následne pre Vás vypracujeme celkový koncept, ktorý zadefinuje efektívny systém logistiky vrátane regálových systémov, priemyselných vozíkov, možnej automatizácie a požadovaných softvérov. Výsledkom je optimálny systém skladovania, zaobchádzania s tovarom, vychystávania a dopravy s efektívnym materiálovým tokom a výmenou informácií. Nezávisle od využitého poradenstva spoločnosť STILL následne v prípade potreby prevezme zodpovednosť za uskutočnenie projektu.

 • Analýza skladov (ABC/XYZ, analýza obratu/zásob)

 • Projektovanie skladov (kapacita, obrat zásob/výkon)

 • Vypracovanie riešenia dopravy /materiálového toku

 • Návrh procesu a usporiadania (koncept/modelové detailné usporiadanie; 2D/3D)

Optimalizácia procesov

Zaujíma vás, ako by mali vaše interné procesy vyzerať o päť rokov? Automatizačné riešenia môžu byť účinnou odpoveďou na rastúce výzvy digitalizácie a na globálne náklady a konkurenčný tlak. Je dôležité vedieť, že nie každá úroveň automatizácie je vhodná pre každú spoločnosť a nie každá technológia pre každý profil aplikácie. Rozhodujúci je koncept. Preto naši špecialisti na automatizáciu najskôr vykonajú presnú inventúru vášho automatizačného potenciálu a vypracujú pre vás najrozumnejší a najúspešnejší variant automatizácie z dlhodobého hľadiska. Otvorene sa pritom zaoberáme existujúcimi prekážkami a možnými nedostatkami procesu a poskytujeme konkrétne odporúčania na opatrenia. Na tomto pevnom základe vytvoríme pre vás individuálnu koncepciu automatizácie a funkčné špecifikácie ako základ pre implementáciu prevádzky. Vďaka dlhoročným rozsiahlym skúsenostiam vás radi podporíme aj pri tvorbe vášho obchodného prípadu.

 • Analýza vášho potenciálu automatizácie na základe existujúcich údajov o procesoch a preprave
 • Preskúmanie rôznych variantov automatizácie z hľadiska ich technickej a ekonomickej realizovateľnosti
 • Definovanie možných výziev existujúcich procesov ako aj príprava návrhov konkrétnych riešení a vypracovanie možností optimalizácie
 • Vývoj koncepcie individuálnej automatizácie na mieru
 • Podrobné vypracovanie funkčných špecifikácií – základ pre operačnú implementáciu
 • Kompetentná podpora pri príprave vášho obchodného prípadu

Optimalizácia procesov

Optimalizácia bude natoľko dobrá, ako analýza procesov, ktorá jej predchádza. Preto sa spoliehame na presnú analýzu jednotlivých procesných krokov. Maximálnu presnosť zabezpečíme posúdením počiatočnej situácie vo Vašich priestoroch. Definujeme možnosti zlepšenia, prakticky vyhodnotíme ich realizáciu, aby sme stanovili vhodné opatrenia. Analýza stávajúceho stavu jasne a zrozumiteľne zdokumentuje logistické procesy v štandardizovanom modelovacom jazyku. Pričom platí - čo najjednoduchšie a najpodrobnejšie. Analýza je na začiatku poradenstva, úzko s Vami spolupracujeme na vypracovaní odporúčaní, ako optimalizovať analyzované procesy a postupy v logistike. Naše opatrenia sú tak úspešné a Vaša logistika funguje efektívne. Optimalizáciu procesov dokončíme vďaka reálnym situáciám, ktoré sú výstupmi počiatočnej analýzy, posudzované opatrenia pretavíme do cieľového riešenia, aby okamžite optimalizovali Vaše logistické procesy.

 • Evidencia procesov logistiky podľa reálnej situácie

 • Modelovanie a zdokumentovanie procesov

 • Analýza slabých miest v materiálovom toku a výmene informácií

Skladové plánovanie

Stručný prehľad najdôležitejších skutočností Transparentnosť Celkový prehľad: naši zákazníci presne chápu, čo konzultant robí a aký prístup používa na dosiahnutie spoločne stanoveného cieľa. Zameranie na riešenie Spoľahlivá implementácia: vždy hľadáme tie najlepšie riešenia, aby boli moderné a uskutočniteľné. Odbornosť Desaťročia skúseností: naši konzultanti sú odborníkmi vo svojom odbore, dokážu realizovať projekty podľa najvyšších štandardov a využívajú skúsenosti z projektov zákazníkov spoločnosti STILL. Individuálnosť Bezkonkurenčné výsledky: naši konzultanti ponúkajú jedinečný pohľad na vec, vďaka ktorému navrhnú originálne a účinné riešenia.

 • Podrobná analýza súčasného toku materiálu a rámcových logistických podmienok
 • Plánovanie systému ťažných súprav na základe troch pilierov:
  – Kontrola trasy: definícia trasy, časový harmonogram, doplňovanie, vyprázdňovanie a manipulácia s vozíkmi.
  – Infraštruktúra trasy súpravy: vybavenie, stanica/supermarket trasy súpravy, trasy
  – Proces trasy súpravy: vyskladnenie, zásobovanie na stanici, preprava, zásobovanie vo výrobe, likvidácia prázdnych zásob vo výrobe, likvidácia prázdnych zásob a zber hotových výrobkov z výroby.
 • Vývoj prispôsobenej koncepcie ťažných súprav

Radi Vám poradíme!

Záujem o informácie

Naši poradcovia radi zodpovedia všetky Vaše otázky. Kontaktujte nás a my radi odpovieme na Vaše otázky.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Poradenstvo v intralogistike

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.