Individualizácia

Vyhovieme každej Vašej požiadavke

Voľba zákazníka & Individualizácia

Od založenia v roku 1920 má STILL na srdci jediné: hlboké porozumenie potrebám svojich zákazníkov. Iba tak môžu vznikať riešenia na mieru a vysoko personalizované produkty, ktoré zabezpečia bezproblémový chod celej intralogistiky firmy.

Henry Ford, výrobca automobilov a priekopník výroby pri páse, pred sto rokmi uisťoval zákazníkov, že môžu mať auto akejkoľvek farby, pokiaľ bude čierne. Hans Still sa s podobným postojom rozhodne nestotožnil.

100 Jahre maßgeschneiderte Produkte & Dienstleistungen

Hoci spoločnosť po svojom založení v roku 1920 naďalej opravovala elektrické generátory, Hans Still prenikol do podstaty rôznych problémov, s ktorými prichádzali jeho zákazníci. Každej oprave tak mohol venovať osobitnú starostlivosť. Výrobky a služby na mieru pre Hansa Stilla predstavovali základ prozákazníckeho prístupu, ktorý sa snažil udržať za každých okolností. Práve tento prístup mu vyniesol kľúčovú konkurenčnú výhodu a hlavné motto spoločnosti STILL.

Riešenie na mieru: eso v rukáve firmy STILL

Schopnosť a ochota prispôsobiť systémové riešenia individuálnym potrebám zákazníka sú pevne zakódované v DNA firmy. Ani prechod od generátorov k vysokozdvižným vozíkom nič nezmenil na filozofii hamburskej spoločnosti: či šlo o náter vo firemných farbách, dizajn alebo doplnky na špecifické účely alebo produkty na mieru podľa zákazky a jej špecifických požiadaviek, firma STILL vždy ponúkala širokú škálu individuálnych prepravných riešení. Prispela k tomu veľká výrobná kapacita a výroba vlastných vozíkov. Vďaka tomu firma v roku 1947 získala zákazku na veľké množstvo elektrických vozíkov EK 2000 pre Nemeckú spolkovú železničnú spoločnosť. Vozíky boli na sklade, jednoducho ovládateľné a prispôsobivé, plne zodpovedali obmedzenému priestoru na nástupištiach a v miestach nakládky a vykládky. Nástupcovia týchto vozíkov dodnes fungujú na nemeckých aj európskych vlakových staniciach.

Nemecká spolková železničná spoločnosť si v roku 1947 napríklad objednala veľké množstvo elektrických vozíkov EK 2000. Vďaka ich konštrukčnému riešeniu, jednoduchému ovládaniu a prispôsobivosti dokonale pasovali do úzkych priestorov nástupišťa a nákladných koľajníc. Nástupcovia týchto klasických vozíkov dodnes zosobňujú prepravu tovaru na nemeckých aj európskych vlakových staniciach.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Customer_Options/Bild_03.png

Nárast dopytu po práci na zákazku

V nasledujúcich desaťročiach neustále rástol dopyt po práci na zákazku. Impulzom pre ďalší vývoj boli roky nemeckého „hospodárskeho zázraku“ a s ním súvisiaci nárast prosperity veľkej časti obyvateľstva. Práca na zákazku vo veľkom meradle a priemyselná výroba na zákazku sa zapísali medzi trendy 21. storočia k snahe splniť zákazníkovu túžbu po autonómii, individualite a sebaurčení. Cieľovou skupinou personalizovaného produktu je nakoniec jedinec.

V podstate ide o logickú triádu, individuálne potreby si vyžadujú riešenie na mieru, ich realizácia si vyžaduje upravené výrobné postupy, čo sa týka aj riešení v oblasti intralogistiky. Prechod od štandardizovanej výroby k výrobe na zákazku ide ruka v ruke s potrebným flexibilným a zároveň účinným výrobným a dodávateľským reťazcom. Výrobné spoločnosti by mali do výrobného procesu začať zahŕňať nákupcu, t.j. zladiť výrobu a logistiku tak, aby výsledný produkt zodpovedal profilu zákazníka. Iba tak zabezpečia životaschopnosť rady produktov a riešení a udržia si vernosť zákazníkov.

Am Ende steht das personalisierte Produkt

Skutočný odborník na preferencie zákazníka

Ako sa firma STILL na tento vývoj pripravila? Predovšetkým zaviedla koncept modulárnych vozíkov vrátane príslušných výrobných postupov, vďaka ktorým vyrába vysoko personalizované vozíky, ktoré ďaleko presahujú konfiguračné možnosti všeobecne známych sériových vozíkov. Tiež poskytuje priestor na tzv. zákaznícky výber (ZV). Ak požiadavka zákazníka nefiguruje v rozsiahlej ponuke produktov, STILL sa daný dizajn posnaží zaradiť do ponuky výroby na zákazku, pričom na ňom začína pracovať hneď po zadaní objednávky. Ak sa dané riešenie prejaví ako užitočné aj pre iných zákazníkov a častejšie si ho vyžiadajú, bude zaradené do ponuky.

Odvážne vpred

Hnacou silou výroby na zákazku je aj rozvoj technológií, teda aj sociálnych sietí, ktoré priniesla digitalizácia. Vďaka novým možnostiam technologického networkingu, napríklad crowdsourcing-u, sa zákazníci podieľajú na výrobe a konečných úpravách. Neobmedzujú sa iba na medziľudskú komunikáciu, zúčastňujú sa aj interakcie stroj-človek alebo stroj-stroj. Digitalizácia a prepojenie tak významne ovplyvňujú zákaznícky výber v intralogistike.

V čoraz špecializovanejšom svete obchodu bude zákaznícky výber veľmi pravdepodobne nadobúdať na dôležitosti. Jeden z predpokladov úspechu spočíva v čo najhospodárnejších riešeniach na mieru tak, aby pridaná hodnota kompenzovala obstarávaciu cenu a dané riešenie sa zákazníkovi vyplatilo. V tomto smere je rozhodujúca zvýšená modularita montážnej linky. Zároveň bude potrebné, aby spoločnosti v zvýšenej miere využívali napredujúci trh automatizácie. Ak teda riešenie na mieru zavádza kombináciu rôznych modulov, firmy zefektívnia v porovnaní s výrobou nad rámec plánu náklady zákazníka. Zároveň je potrebné oslobodiť sa od strachu z výziev, ktoré sa môžu na začiatku javiť ako znepokojivé.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Customer_Options/Bild_07.png
2016 präsentiert STILL das autonome Kommossionierfahrzeug vGo neo CX20

Poskytovanie podpory

Keby niekto pred dvadsiatimi rokmi žiadal o vychystávací vozík, ktorý by sa sám orientoval v priestore, plánoval si trasu v sklade, bol by vždy dokonale pripravený pre vodiča a rozlišoval by zamestnancov skladu, mnohí by si ťukali na čelo. Inžinieri a produktoví špecialisti z firmy STILL však natoľko verili vo svoje schopnosti, že takýto vozík vytvorili.

V roku 2016 firma STILL predstavila autonómny vychystávací vozík iGo neo CX 20 navrhnutý, aby spĺňal nároky spoločností, pre ktoré je častý a efektívny výdaj tovaru alfou a omegou. Uveďme si príklad z potravinárskeho priemyslu, kým sa na trhu objavil iGo neo, ktorý samostatne sleduje pracovníka obsluhy, museli pracovníci z často zoskakovať a zasa nastupovať, aby sa posunuli iba o pár metrov či dokonca centimetrov. Počas osemhodinovej pracovnej doby aj 1500 krát. Keby sme to prepočítali na schody, akoby denne vyšli na Empire State Building a dolu. Naše produkty vznikajú z hlbokého porozumenia zamestnancom, preto už existujú riešenia, ktoré rôzne konfigurujeme a prispôsobujeme zákazníkovým preferenciám.


Čo o nás hovoria obchodní partneri


Perfektný partner pre Vaše podnikanie

Pre podrobnejšie informácie a odpovede na prípadné otázky o individualizácii kontaktujte našich odborných konzultantov.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.