Riešenia pre odvetvia

Potravinársky priemysel

Keď logistiku určuje čerstvosť

Potravinársky priemysel znamená dokonale ovládať celý komplex internej, externej a špecifickej logistiky v závislosti od produktu. Systém musí fungovať hygienicky, rýchlo a prehľadne od efektívneho skladovania, cez distribúciu, až po manipuláciu na predajnom mieste. Nič nie je dôležitejšie ako dobrá kvalita. Potravinársky priemysel má ako jedno z odvetví s najrozmanitejším sortimentom nanajvýš rôznorodé požiadavky. Zvýšený tlak konkurencie, prísne zákonné požiadavky, zvyšujúce sa ceny surovín a energie a spotrebitelia, ich preferencie sa menia čoraz rýchlejšie, výrobcovia potravín musia byť v súčasnosti stále flexibilnejší pri maximálnej hospodárnosti. Logistika je pritom rozhodujúcim faktorom.

Ako pre firmy v potravinárskom odvetví, tak aj pre firmu STILL je prioritou produkt. Urobíme všetko pre to, aby sme splnili Vaše požiadavky.

Požiadavky v potravinárskom priemysle

Aktuálne zmeny trhu a rastúca komplexnosť procesov kladú nové požiadavky na dodávateľské reťazce v potravinárskom priemysle. Pre priemysel a obchod v tomto odvetví to znamená neustále prispôsobovanie a vývoj logistických služieb z hľadiska kvality a flexibility. Prehľad aktuálnych požiadaviek:

  • spätné odsledovanie tovaru a produktov
  • oddelené skladovanie zmrazených a chladených produktov bez prerušenia chladiaceho reťazca
  • starostlivosť venovaná transportu ovocia a zeleniny citlivých na prostredie
  • flexibilita získaná zásobovaním cez niekoľko odbytových kanálov
  • zaistená hygiena a bezpečnosť