Často kladené otázky

Ponuka prenájmu, čo všetko ponúkame v STILL flotile na prenájom?

STILL ponúka v Nemecku široký výber zo 60 typov vozidiel. Máte k dispozícii viac ako 7400 položiek na prenájom! Trúfame si tvrdiť, že dokážeme ponúknuť správne zariadenie pre akúkoľvek úlohu. Máme všetko, čo potrebujete, klasické vysokozdvižné vozíky s elektrickým pohonom, dieselovým alebo LPG motorom, skladové vozíky (ručné alebo prípojné zariadenia), vozíky s výsuvným stožiarom alebo vychystávacie vozíky a ťahače! Prenajmeme Vám aj špeciálne príslušenstvo a pomocné prvky, ako zariadenie na nastavenie rozostupu vidlíc, špeciálne vidlice, zveráky na uchopenie balíkových kotúčov alebo dvojité paletové zveráky. Výhodou pre Vás je, že všetko získate pod jednou strechou!

Prenajímané technológie, kde si ich môžem prenajať?

STILL je Vám všade a vždy k dispozícii! 36 požičovní v Nemecku Vám zaručí maximálnu dostupnosť. Naši skúsení odborníci na prenájom sú Vám k dispozícii a radi Vám poradia. So zákazníkmi jednáme osobne a nájdeme správne riešenie podľa všetkých požiadaviek. Vyberte si kontaktnú osobu na individuálnu konzultáciu.

Prenajímaná technológia, nakoľko môže byť prenájom flexibilný?

V STILL Vám ponúkame flexibilný prenájom techniky na pár dní, týždňov alebo mesiacov. Či si vyberiete krátkodobé riešenie alebo dlhodobé plány, na náš prenájom sa môžete vždy spoľahnúť! Tak sa vždy optimálne pripravíte aj na obdobia mimoriadne zvýšenej produkcie, aj v prípade, že sa niektorý z Vašich strojov poškodí.

Prenájom - čo je „STILL Rental Plus“?

Ak si zákazník objedná službu STILL Rental Plus, nemusí uzatvoriť poistenie škôd na stroji. STILL Rental Plus obmedzí zodpovednosť zákazníka za škody na prenajatom stroji, ktoré zákazník spôsobí, až do výšky variabilnej spoluúčasti. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach k nájomnej zmluve.

Prenájom - musí byť predmet nájmu poistený?

Nájomca je v zásade povinný dostatočne poistiť zodpovednosť za škodu na jednotlivých vozidlách. Nájomca musí prenajaté vozík poistiť proti požiaru a krádeži. Zákazník môže uzatvoriť poistenie škôd na stroji u poisťovne podľa vlastného výberu alebo využiť službu STILL Rental Plus. V oboch prípadoch tak predmet nájmu poistí. Podrobnejšie informácie o poistení nájdete v podmienkach k prenájmu.

Prenájom - kedy dostanem faktúru?

(Prvú) faktúru za prenájom Vám doručíme hneď po začatí doby prenájmu. Ak bude prenájom trvať viac mesiacov, každý mesiac Vám automaticky pošleme faktúru. Po vrátení predmetu nájmu STILL spíše potvrdenie o vrátení a vyúčtuje prípadné škody na nájomnom vozidle.

Prenájom - kto zodpovie prípadné otázky počas doby prenájmu?

STILL Vám je k dispozícii počas celej doby prenájmu. Akékoľvek nejasnosti alebo otázky o údržbe a servise Vám STILL rád zodpovie. Dobu prenájmu si po jej začatí môžete predĺžiť. Upozorňujeme, že na ten účel musíte plniť povinnosti užívateľa stanovené v podmienkach prenájmu. Kontaktujte zástupcu STILL vo Vašom regióne.

Prenájom - dodajú nám vozík alebo ho musíme vyzdvihnúť?

STILL môže vozík dopraviť priamo na aj z miesta použitia. Táto služba je spoplatnená. Predmet nájmu si môžete vyzdvihnúť aj sami alebo požiadať o jeho vyzdvihnutie.

Prenájom - ako mi doručia nájomnú zmluvu?

Po ujasnení Vašich presných požiadaviek Vám doručíme konkrétnu ponuku, ktorú podpíšete a pošlete spoločnosti STILL. Podpísaná ponuka a Všeobecné podmienky k nájomnej zmluve tvoria Vašu nájomnú zmluvu.

Čo sa stane, ak bude predmet nájmu poškodený?

Zákazník nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré „neboli spôsobené opotrebením“. Akékoľvek škody musí bezodkladne oznámiť STILL-u. STILL takú škodu naúčtuje zákazníkovi v rozsahu stanovenom vo Všeobecných podmienkach k nájomným zmluvám. V prípade poškodenia STILL škodu rýchlo a odborne opraví, trvale zabezpečí pripravenosť predmetu nájmu do prevádzky. V prípade dlhšej opravy zákazníkovi hneď doručíme náhradnú techniku!

Príslušenstvo - môžeme si prenajať jednotlivé súčasti ťažných sústav?

OD STILL si môžete prenajať aj E-rámy, C-rámy a vozíky k ťažnej súprave CX-T.

Príslušenstvo - môžeme si prenajať aj príslušenstvo na špeciálne účely?

STILL prenajíma aj príslušenstvo ku všetkým vysokozdvižným vozíkom. STILL ponúka široké spektrum príslušenstva od vozíkov na posun do strán, špeciálne vidlice až po nastavenie rozostupu vidlíc či dvojité zveráky. STILL má pre Vás správne príslušenstvo, nech už sú Vaše požiadavky alebo činností, na ktoré je prenajímaná technológia určená, akékoľvek!

Príslušenstvo - kde zoženiem náhradné batérie, napr. na prevádzku na viaceré zmeny?

Pri normálnom používaní batérie  vydrží nabitá celú pracovnú zmenu, až potom ju potrebujete dobiť. STILL ponúka k väčšine prenajímaných vozidiel aj náhradné batérie k prevádzke na viaceré zmeny.  Jedna batéria sa nabíja , kým sa druhá  používa, vozík alebo ťahač je celý deň bez problémov v prevádzke. Ak zákazník požiada o náhradné batérie , STILL samozrejme dodá aj potrebné príslušenstvo a napájací kábel.

Servis a poistenie, čo by mal zákazník vedieť?

Prenájom modernej flotily od STILL zefektívni prácu vďaka najvhodnejším technológiám. Prenájom od STILL samozrejme zahŕňa kompletný servis, t.j. bez dodatočných nákladov na údržbu a opravy. Balíček služieb STILL Rental Plus Vám ponúka aj poistenie rizika poškodenia stroja za fixné ceny.