Intralogistické systémy

Riadenie flotily vozíkov

Optimalizácia vozového parku

Čím je flotila rozsiahlejšia, staršia alebo rôznorodejšia, tým vyššiu potenciál má k optimalizácii aj ochota zabezpečiť si flotilu alebo jej spravovanie od dodávateľa, aby ste mohli plnú pozornosť venovať Vášmu podnikaniu. Riešenie: FleetManager od STILL

Základné ciele:

 • Úsporná modernizácia flotily
 • Výpočet potenciálnych úspor
 • Vypracovanie individuálnych riešení spravovania flotily
 • Optimalizácia flotily
 • Optimalizácia štruktúry flotily a zapojenie pozemných dopravníkov na presun materiálu

STILL rozdelí riadenie Vašej flotily vozíkov do 4 fáz:

Analýza
Vašich potrieb a záznamov o flotile

 • vývoj užívateľsky príjemných riešení
 • zistenie, kde sa dá prípadne usporiť
 • štandardné dlhodobé riešenia
 • optimalizované využitie vysokozdvižných vozíkov
 • obmedzenie ich zhlukovania

Vypracovanie riešenia
Použitie riešenia vypracovaného na mieru na flotilu zákazníka

 • vypracovanie individuálneho riešenia podľa analýzy Vašich potrieb
 • Riešenie pre konkrétne zariadenie
 • ekonomicky výhodné
 • vzhľadom na finančnú bilanciu

Používanie
Spustenie riešenia flotily

 • zavedenie flotily (po schválení užívateľa)

Realizácia
Zmluvná dohoda a správa flotily

 • zmluva
 • vypracovanie harmonogramu výmeny
 • realizácia určených optimalizácií
 • prevzatie flotily do správy
 

Kontakt

Kontaktujte našich špecialistov so žiadosťou o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Žiadosť na: Riadenie flotily vozíkov

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.