Intralogistické systémy

Fleet Management

Optimalizácia vášho vozového parku

Čím rozsiahlejší, starší alebo rôznorodejší je vozový park, tým vyšší je jeho optimalizačný potenciál; rovnako ako túžba zveriť ho alebo jeho správu externým dodávateľom, aby ste sa mohli plne sústrediť na výzvy spojené s riadením vašej skutočnej firmy. Riešenie: FleetManager od spoločnosti STILL

Zásadné ciele:

 • Nenákladná modernizácia vozového parku
 • Výpočet potenciálu úspor
 • Vytvorenie individuálnej koncepcie riadenia flotily vozíkov
 • Optimalizácia flotiliy vozíkov
 • Optimalizácia štruktúr flotily a integrácia dopravníkov do materiálového toku

Správa vášej flotily vozíkov so STILL je rozdelená do 4 fáz:

Analýza
Prostredníctvom analýzy vašich potrieb a evidencie vozového parku

 • Vývoj užívateľsky prívetivých riešení
 • Objavte potenciál úspor
 • Štandardizované - nie jednorazové - riešenia
 • Optimalizácia využitia vysokozdvižných vozíkov
 • Zníženie počtu skupín zariadení

Vytvorenie koncepcie
Využívanie koncepcie, ktorá je špeciálne prispôsobená potrebám každého zákazníka

 • Vypracovanie individuálnej koncepcie na základe analýzy vašich potrieb
 • Špecifickej pre danú lokalitu
 • Ekonomicky rozumnej
 • Orientovanej na vyváženosť

Použitie
Využitie koncepcie

 • Realizácia optimálnej koncepcie flotily vozíkov (autorizácia používateľov)

Implementácia
Uzatváranie zmlúv a správa flotily

 • Zmluvná dohoda
 • Realizácia harmonogramu výmeny
 • Implementácia objaveného potenciálu optimalizácie
 • Prevzatie správy flotily vozíkov
 

Kontakt

Kontaktujte našich špecialistov so žiadosťou o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Záujem o: Riadenie flotily vozíkov

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.