Riadenie materiálového toku a prenosu dát

Informačný systém MMS

Maximálna transparentnosť

Informačný systém MMS od STILL informuje o všetkých zásadných skutočnostiach, napríklad stav aktuálnych objednávok alebo konkrétneho tovaru. Systém rýchlo generuje kľúčové logistické údaje, výstup môže zákazník použiť v správach alebo exportovať. Informačný systém MMS od STILL počas prevádzky zaznamenáva a ukladá používané údaje. Aktualizované informácie prispejú k dokonalej každodennej realizácii Vášho podnikania, informujú Vás o stave skladu a systému. Informačný systém MMS od STILL využíva uložené údaje, čím umožňuje optimalizáciu do budúcnosti. Vďaka riadiacemu systému MMS od STILL máte prehľad o údajoch.

Vaše výhody:

  • MMS na centrálnom riadiacom stanovišti zobrazuje spravovanie skladu a ako sú riadené vozíky (doprava, skladové zásoby, atď.).
  • Systém vypracuje štatistiky a hodnotenia (napr. týždenné / mesačné / ročné množstvo prijatého alebo odoslaného tovaru)
  • procesná dokumentácia generovaná v MMS (dodacie listy, nákladné listy atď.)
  • export údajov z MMS (napr. prístup do Excel databázy cez SQL-Editor)

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Záujem o: Informačný systém MMS

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.