Sadíme tisíce stromov pre milióny nás

Sadíme tisíce stromov pre milióny nás

Výsadbová kampaň STILL Slovensko

Enviromentálna iniciatíva STILL SR pre rok 2022/23

Hoci environmentálne povedomie podnikov a spotrebiteľov dynamicky rastie už niekoľko rokov, v dôsledku ľudskej činnosti sa stále ročne uvoľní do ovzdušia 30 až 40 miliárd ton CO2. Ako jeden zo skleníkových plynov prispieva k systematickému zvyšovaniu teploty planéty, čo má za následok zmenu klímy. Dnes zažívame extrémne výkyvy počasia častejšie ako predtým. Z dlhodobého hľadiska však môžu mať dôsledky tohto stavu drastický dopad na naše životy v oveľa väčšom rozsahu ako lokálne povodne a búrky. Základom boja proti klimatickým zmenám musia byť systémové zmeny v energetickom sektore a znižovanie individuálnej uhlíkovej stopy každého z nás. Dôležitú úlohu pri stabilizácii klímy zohráva aj ochrana a obnova lesného porastu. Odhaduje sa, že zodpovedné obhospodarovanie lesov môže prispieť k zníženiu obsahu CO2 v atmosfére až o 10 % , ktoré v súčasnosti ľudstvo ročne vypustí.

V STILL vieme, že na zastavenie klimatickej katastrofy je potrebná rozsiahla zmena v mnohých aspektoch fungovania dnešnej ekonomiky a systematické znižovanie uhlíkovej stopy v celom dodávateľskom reťazci. Základom politiky trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti STILL sú preto: hospodárne nakladanie s materiálmi, využívanie energeticky efektívnych riešení a vývoj technológií potrebných na popularizáciu bezemisných prostriedkov vnútropodnikovej prepravy a budovanie povedomia zákazníkov o výhodách ich implementácie. Chceme však príjmať aj ďalšie opatrenia na zníženie emisií CO2, ako je napríklad projekt výsadby stromov plánovaná na rok 2022, ktorá sa uskutoční v spolupráci s LESMI SR š.p. ako súčasť projektu Milión stromov pre Slovensko.

Posadzimy tysiące

Podpora projektu milión stromov pre Slovensko

 

Kúpou vysokozdvižných vozíkov STILL zároveň podporujete náš projekt výsadby stromov na Slovensku. Na požiadanie zákazníkov, ktorí nakupujú, pripravíme a doručíme certifikát potvrdzujúci, že vďaka kúpe vozíkov STILL ich spoločnosť prispela k zvýšeniu počtu výsadieb stromov na Slovensku. Vozíky budú označené nálepkou, zobrazenou na obrázku.

Údaje o výmere lesa, ktorá vznikne spoločným úsilím, a jeho cieľovom vplyve na životné prostredie budú priebežne zbierané a zverejňované na tejto webovej stránke. Výsadbové akcie boli naplánované v súlade s odporúčaným cyklom - tak, aby sa maximalizovala šanca, že sa sadenice zakorenia a po mnohých rokoch sa z nich vyvinú zdravé stromy, čo prispieva k zníženiu CO2 v atmosfére. Výsadba sa uskutoční v 2 kolách: prvé - na jar 2022, druhé - na jeseň 2022.

Sadíme tisíce strom

 

Sadenie stromčekov v lesoch pohoria Tribeč

Spolu s kolegami sme na jeseň 2022 vysádzali stromčeky v lesoch okolo Hrušova. Projekt s názvom „Sadíme tisíce stromov pre milióny nás“, na ktorý prispievajú aj zákazníci kúpou vysokozdvižných vozíkov značky STILL, beží už od jari tohto roka. Každý zákazník, ktorý si kúpi nový vozík, v prípade záujmu dostane certifikát, že prispel k zvýšeniu výsadby stromov v krajine. Vysadili sme stovky mladých stromčekov v lesoch pohoria Tribeč v okrese Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji, a to na ploche 0,40 hektára. Konkrétne to boli krytokorenné sadenice lesných drevín duba. Práve lesy majú nenahraditeľnú a kľúčovú úlohu pri zastabilizovaní zhoršujúcej sa klimatickej situácie. Ich ochrana, obnova a celkovo zodpovedné obhospodarovanie môže prispieť k zníženiu oxidu uhličitého v atmosfére až o 10 %

POMÁHAME PRÍRODE VITAITE V NASOM LESE
SADÍME STROMÖEKY ENVIROMENTÁLNAINICIATÍVA
PODPORA PROJEKTU MILIÓN STROMOV PRE SLOVENSKO
ZAKÚPENÍM NOVŸCH VOZÍKOV PODPORUIETE PROIEKT VŸSADBY

Efekty projektu

 

Naša kampaň „Sadíme tisíce stromov pre milióny nás“ vychádza z predpokladu, že sadenice sa časom vyvinú do dospelých porastov, ktoré majú pozitívny vplyv na zníženie obsahu CO2 v atmosfére.

 

Lesná oblasť

Hoci stromy sú nenahraditeľnou súčasťou lesa, predstavujú oveľa viac ako ich pomyselný súčet. Nie je to len samostatný ekosystém a ekologická nika pre množstvo zvierat a rekreačné miesto pre ľudí, ale aj nezvyčajná, prirodzená klimatizácia a vzduchový filter. Odhaduje sa, že ak vezmeme do úvahy okrem stromov aj vegetáciu a pôdu, na jeden hektár lesa sa viaže cca 43 000 až 250 000 kg CO2 za rok. Niektoré z nich sa vracajú do atmosféry, ale stabilizačnú úlohu lesov pre klímu nemožno preceňovať.

Absorbcia CO2 lesmi v SR

Lesy sú významným absorbentom hlavného skleníkového plynu, oxidu uhličitého. Ich celkovú absorpčnú schopnosť však ovplyvňuje zloženie, zdravie, či vek lesa. Aj kvôli tomu, zatiaľ čo celková rozloha európskych lesov rastie, ich schopnosť absorbovať CO2 v EÚ od 90. rokov mierne klesla. Podľa OECD Slovensko ťaží viac dreva, s väčšou intenzitou a nižšou pridanou hodnotou, než krajiny OECD, ale aj v porovnaní s ďalšími troma vyšehradskými krajinami. Schopnosť slovenských lesov absorbovať oxid uhličitý od začiatku 90. rokov rástla, no po roku 2010 stagnuje. Schopnosť slovenských lesov absorbovať uhlíkové emisie od 90. rokov výrazne klesala z 9 na asi 4 milióny ton CO2. (zdroj DATA EU)

Množstvo kyslíka vyrobeného pre ľudskú potrebu

60-ročná borovica vydá za deň približne toľko kyslíka, koľko spotrebujú 3 ľudia. Veľký buk vo veku 80 až 100 rokov je schopný vyprodukovať množstvo kyslíka potrebné na dýchanie 14 ľudí. Na nahradenie jedného takéhoto dobrého listnatého stromu by ste potrebovali až 2700 mladých stromčekov. Blahodarné účinky výsadby prichádzajú časom. Preto sa oplatí stromy nielen vysádzať, ale aj tlačiť na starostlivosť o existujúce porasty.

Množstvo recyklovaného papiera

Jedným z pozítívnych dopadov podobných inciatív ako naša vysadba stromov je množstvo papiera, ktoré sa teoreticky recykluje vďaka vysadeným stromom. Z ekologického hľadiska by však bolo najlepšie, keby sa čoraz menej stromov muselo vyrúbať a meniť na papier. Preto je našou snahou, aby čo naviac našich zákazníkov prešlo na elektronickú fakturáciu.

Sila v prírode.

 

Produkty podporujúce projekt

Zakúpením nových vozíkov STILL podporujete projekt výsadby stromov STILL „Sadíme tisíce stromov pre milióny nás“: Od elektrických vysokozdvižných vozíkov veľkosťou pripomínajúce sadenice až po vysoké nádherné duby regálové systémové vozíky.

Rôzne spôsoby. Jeden cieľ.

 

Iné iniciatívy

EcoVadis

Misia: nulové emisie

Iniciatíva STILL, ktorej cieľom je vybudovať povedomie o výhodách používania vysokozdvižných vozíkov s nulovými emisiami.

Misja: Zerowa emisja

Plant-My-Three

Pri príležitosti 100. výročia STILL, kampaň výsadby 1000 stromov realizovaná v spolupráci s Plant-My-Tree

Plant-My-Tree

EcoVadis

V roku 2021 STILL získala certifikát udržateľného rozvoja EcoVadis na úrovni Gold


Kontakt

Vyplňte formulár

Zistite, ako môžete podporiť projekt výsadby stromov
„Sadíme tisíce stromov pre milióny nás“

Nájdite svojho špecialistu

Kontaktujte odborného poradcu pre váš región a zistite, ako môžete podporiť projekt

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Garantom je projekt „Milión stromov pre Slovensko“

https://www.mojles.sk