Riešenia pre odvetvia

Chemický priemysel

Keď všetko rýchlo a bezpečne sedí

Dodávateľské reťazce v chemickom priemysle sú vzhľadom na rozmanitosť produktov, požiadavky na skladovanie, transport a tiež prísne bezpečnostné opatrenia veľmi komplexné. Trh sa čoraz viac globalizuje. Požaduje sa pružné a rýchle zásobovanie, presné dodržanie termínov pri neustále rastúcej rýchlosti a stupňovaní nárokov na kvalitu.

Veľmi dôležitá je profesionálna manipulácia s tovarom. Vo všetkých fázach prepravy musí byť zaručená bezpečnosť človeka a ochrana životného prostredia. Pri preprave a skladovaní chemických produktov je okrem dokonalého logistického know-how nutná aj perfektná znalosť odvetvia.

Požiadavky chemického odvetvia

  • Bezpečnosť: výroba, transport a skladovanie nebezpečného tovaru
  • Presnosť: bezpečná preprava látok s vysokou hodnotou
  • Všetko od jedného dodávateľa: komplexná firemná štruktúra vyžaduje priamych kontaktných partnerov
  • Ochrana proti výbuchu: horľavé plyny a prach na pracovisku

Bohužiaľ, pre toto odvetvie zatiaľ neexistujú žiadne vzorové aplikácie.