Autonómne mobilné roboty (AMR)

Autonómna horizontálna preprava tovaru

Autonómne mobilné roboty, ako sú série AXH a ACH spoločnosti STILL, sú malé, obratné a inteligentné vozíky s podbehom, ktoré flexibilne a aktívne pracujú v zložitých skladových štruktúrach. Možno ich použiť ako samostatné riešenie alebo integrovať do existujúcich systémov riadenia a kontroly skladu podľa požiadaviek zákazníka. V porovnaní s klasickými automatizovanými skladovými riešeniami možno vozíky AMR nákladovo efektívne integrovať do existujúcich prostredí a systémov. Náklady na prevádzku a údržbu sú tiež pomerne nízke. Aby ste sa mohli rozhodnúť pre koncept vozidla, ktoré najlepšie vyhovuje vašim špecifickým potrebám, je dôležité vyhodnotiť rôzne kritériá. Patrí sem napríklad infraštruktúra, prostredie a objem dopravy v sklade, potreba vyrovnávacieho skladu a typ nákladu, nehovoriac o nákladových dôsledkoch. Skúsení odborníci spoločnosti STILL na automatizáciu vám pomôžu pri analýze vašich procesov, vyhodnotení príslušných kritérií, výbere správneho systému, ako aj pri jeho plánovaní a implementácii. Naša dokonale koordinovaná koncepcia servisu, rozsiahla servisná sieť a odborné znalosti špeciálne vyškolených servisných technikov zabezpečia dostupnosť vášho systému.


ACH 06 | 10 | 15:

 • Vysoká priechodnosť s nízkymi nárokmi na priestor
 • Obzvlášť kompaktný vďaka možnosti otáčania nosiča na mieste
 • Jednoduchá integrácia do nových, optimalizovaných procesov a do oblastí určených pre ACH
 • Flexibilná preprava rôznych nosičov v stiesnených priestoroch

AXH 10:

 • Robustné riešenie pre dynamickú zmiešanú prepravu
 • Bezpečná preprava nákladu vrátane flexibilného nakladania vďaka detekcii polohy pomocou kamery
 • Efektívne riešenie prepravy s obchádzaním prekážok na dlhé vzdialenosti
 • Inteligentné nástroje na uvedenie do prevádzky pre jednotlivé usporiadania hál


Autonómne mobilné roboty (AMR)

Porovnanie AXH 10 verzus ACH

ACH 06 | 10 | 15

 

 • Sprevádzkovanie: Sprevádzkovanie použitím technológie QR kódu
 • Navigácia: Presná navigácia pomocou QR kódu
 • Prepravná vzdialenosť: Krátke až stredne dlhé vzdialenosti
 • Použitie: Flexibilná manipulácia s nákladom pomocou plošín/stolov + preprava paliet
 • Kapacity: 0,6 t / 1 t / 1,5 t
 • Max. rýchlosť: 1,2 - 2,0 m/s
 • Časy vyzdvihnutia a odovzdania pod 90° uhlom: Min. 35 sek.
 • Okolitá oblasť pri nakladaní: Špecificky definované počas sprevádzkovania
 • 90° nakladanie (šírka pracovnej uličky Ast): Min. 1,4 m

AXH 10

 • Sprevádzkovanie: Flexibilné + inteligentné sprevádzkovanie na základe konkrétneho prostredia
 • Navigácia: SLAM navigácia a navigácia na obídenie prekážok
 • Prepravná vzdialenosť: Dlhé vzdialenosti
 • Použitie: Flexibilná manipulácia s nákladom pomocou vozíkov + preprava paliet
 • Kapacity: 0,6 t / 1 t / 1,5 t
 • Max. rýchlosť: 2,2 m/s
 • Časy vyzdvihnutia a odovzdania pod 90° uhlom: Min. 45 sek.
 • Okolitá oblasť pri nakladaní: Možno nastaviť pomocou AXH, odchýlka umiestnenia zaťaženia +/-30 cm
 • 90° nakladanie (šírka pracovnej uličky Ast): Min. 2,8 m

Máte otázky k automatizovaným riešeniam?

Naši odborníci vám radi poskytnú ďalšie informácie a odpovede na otázky k našej ponuke.

+421 376 922 411

Záujem o: STILL - Autonómne mobilné roboty (AMR)

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.
 

Scenáre použitia STILL AXH

Inovatívne AMR (autonómne mobilné roboty) sú priekopníckym doplnkom k hybridným vozíkom a DTS. Tie si čoraz častejšie nachádzajú cestu do širokého spektra priemyselných odvetví, ako je elektronický obchod, zdravotníctvo, automobilový priemysel, potravinárstvo a maloobchod, a používajú sa v skladoch, distribučných centrách a výrobných zariadeniach.

Preprava tovaru pomocou vozíkov: Inovatívna 3D kamera zabezpečuje flexibilné zdvíhanie tovaru pred jeho naložením na AXH, ako aj presné vyloženie na požadovanom mieste určenia.

Preprava tovaru pomocou paliet: Pri preprave tovaru pomocou paliet AXH vyzdvihne paletu s tovarom z určenej prekladacej stanice a prepraví ju do cieľovej stanice. Pred vyložením tovaru v konečnej stanici zariadenie AXH pomocou inovatívnej 3D kamery skontroluje, či je prekládková stanica voľná na vyloženie tovaru.

Preprava tovaru s roštovým boxom a nastaviteľným regálovým systémom: Pri preprave tovaru pomocou mriežkového boxu a individuálne nastaviteľného regálového systému sa tovar flexibilne nakladá a prepravuje na miesto určenia. V závislosti od požiadaviek zákazníka je možné poskytnúť flexibilné možnosti prepravy, ktoré zahŕňajú aj použitie vozíka.


 

Scenáre použitia STILL ACH

ACH

Preprava tovaru cez nakladaciu plošinu (stôl): Pri preprave tovaru cez nakladaciu plošinu (stôl) ACH prepravuje celú jednotku z bodu A do bodu B. ACH prejde pod prvok, zdvihne ho, prepraví na miesto určenia a tam ho uloží. Ak sa ako nosič tovaru používa dopravný vozík, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia na umiestnenie.

Tovar prepravovaný priamo na vozidle: Pri priamej preprave tovaru sa nosič tovaru prepravuje z prekladacej stanice priamo do ACH. ACH prejde pod naloženú stanicu, zdvihne paletu s adaptérom a prepraví ju na miesto určenia. Stanica sa znovu naplní.

Preprava jednotlivých nosičov: V závislosti od požiadaviek zákazníka sú možné individuálne možnosti prepravy (vrátane viacúrovňovej nakladacej plošiny, dopravníkových vozíkov alebo vozíkov), napr. pre rôzne rozmery nosičov alebo orientáciu pri preprave. Ak sa ako nosič tovaru používa dopravníkový vozík, môžu sa vyžadovať dodatočné opatrenia na polohovanie. Naši odborníci zo spoločnosti STILL na základe vašich špecifikácií zrealizujú prepravné riešenie na mieru, ktoré bude vyhovovať vašim potrebám.


Batérie pre autonómne nabíjanie

Všetky zariadenia STILL AMR sú vybavené lítiovo-iónovými batériami, ktoré vďaka jednoduchému priebežnému nabíjaniu zabezpečujú neustále vysoký výkon a dostupnosť. Viaceré zariadenia používajú na nabíjanie svojich batérií v rôznom čase tú istú pevnú nabíjaciu stanicu. Keď dosiahne stav nabitia (SOC) 30 %, vozidlo autonómne spustí nabíjanie, a keď dosiahne SOC 90 %, nabíjanie sa zastaví. Tým sa šetrí batéria a zabezpečuje sa jej optimálna životnosť.

Nabíjacie zariadenie ACH používa konektor. Vozidlo sa na nabíjaciu stanicu nacúva pomocou QR kódov a dokuje sa pomocou konektora.

Nabíjacie zariadenie AXH má nabíjacie kontakty, na ktoré sa vozidlo samo polohuje a presne vyrovnáva.


Simply Efficient – autonómni roboti STILL

Simply easy

 • Úspora miesta a mimoriadna agilita (AXH a najmä ACH) a otáčanie nosiča nákladu na mieste (ACH)
 • Podporuje automatické nabíjanie batérie (ideálne pre automatické nabíjanie s optimalizovanou životnosťou)
 • Nízke nároky na údržbu vďaka lítiovo-iónovej batérii

Simply powerful

 • Vysoký manipulačný výkon vďaka nosnosti až 1 000 kg (AXH)/1 500 kg (ACH)
 • Využíva lítiovo-iónové batérie, ktoré umožňujú vozidlu pracovať celú zmenu (až 8 hodín) na plné nabitie
 • Krátke manipulačné časy a vysoká priechodnosť, najmä v oblastiach s úzkymi uličkami a krátkymi prepravnými vzdialenosťami (ACH)/na dlhé vzdialenosti v oblastiach s uličkami štandardnej šírky (AXH)
 • Efektívne obchádzanie prekážok pri maximálnej rýchlosti jazdy 2,2 m/s (AXH)

Simply safe

 • Spĺňa najvyššie bezpečnostné normy vrátane súladu s normou ISO-3691-4
 • Maximálna rýchlosť a prejazd zákrutami s AXH vďaka dvom diagonálne umiestneným bezpečnostným skenerom
 • Maximálna rýchlosť s ACH vďaka bezpečnostným skenerom v smere jazdy a mechanickým nárazníkom pre rotačné pohyby, ako je napríklad zatáčanie v 90° uhle
 • Vždy na bezpečnej strane vďaka viacúrovňovému redundantnému bezpečnostnému systému
 • Vhodné na použitie v zmiešanom prostredí s obsluhou alebo inými vozidlami

Simply flexible

 • Možnosť škálovateľného rozšírenia podľa rastúcich požiadaviek zákazníka
 • Flexibilné použitie vďaka preprave rôznych dopravcov a tovaru
 • Vynikajúca dostupnosť vďaka lítiovo-iónovej batérii
 • Vysoká prispôsobiteľnosť usporiadaniu haly vďaka inteligentným nástrojom na uvedenie do prevádzky a robustnej navigačnej technológii (AXH)
 • Flexibilné a jednoduché riešenie problémov vďaka navigácii pomocou QR kódu pre ACH a jednoduchému uvedeniu do prevádzky pre AXH

Simply connected

 • Jednoduchá integrácia do existujúcich automatizačných riešení a existujúcich systémových prostredí prostredníctvom štandardizovaných IT rozhraní
 • Možnosť vzdialeného prístupu k vozidlu prostredníctvom riadiaceho systému
 • Jednoduchá integrácia AXH do existujúcich procesných prostredí a prekrývajúcich sa trás
 • Jednoduchá integrácia ACH do nových, optimalizovaných procesov a do samostatných oblastí

Produktové varianty vozíka ACH / AXH

ACH 06

 • Nosnosť: 600kg
 • bez adaptérovej dosky
ACH 10

ACH 10

 • Nosnosť: 1000kg
 • s adaptérovou doskou alebo bez nej
<h3>AXH</h3>

AXH 10

 • Nosnosť:: 1000kg
 • s adaptérovou doskou alebo bez nej
ACH 15

ACH 15

 • Nosnosť: 1500kg
 • s adaptérovou doskou alebo bez nej

Poradenstvo k vašim zámerom automatizácie

Na vaše otázky týkajúce sa našich riešení automatizácie v intralogistike vám odpovedia naši odborníci.

Záujem o: STILL - Autonómne mobilné roboty (AMR)

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.