Ťažné súpravy

Automatizované ťažné súpravy

Najmladší člen rodiny STILL iGo

Spoločnosť STILL sa zameriava na zefektívnenie logistiky pomocou automatizácie, preto zaviedla automatizované ťažné súpravy. Tieto riešenia plne automatizujú presun materiálu až na výrobnú linku a načasujú dodávky do výroby ešte rozumnejšie a úspornejšie.

Výhody úplne alebo čiastočne automatizovaných systémov:

  • Náklad môže byť ergonomicky prepravený vo výrobnej prevádzke bez fyzickej záťaže personálu
  • V automatizovaných ťažných súpravách je možné vykladať aj nakladať zároveň
  • Prevádzka je v porovnaní s dodávkou materiálu na vysokozdvižných vozíkoch podstatne kľudnejšia
  • Nižšie požiadavky na priestor a väčšia bezpečnosť pri manipulácii s prepravnými prostriedkami alebo vozíkmi.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Záujem o: Automatizované ťažné súpravy

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Automatizovaný LiftRunner

S najnovšími riešeniami ťažnej súpravy je každý krok v materiálovom toku plne automatizovaný, od naloženia ťažnej súpravy, cez zastavenia na výrobnej linke, po vykladaciu stanicu. Súčasťou riešenia je aj automatický vysokozdvižný vozík EXV STILL, automatizovaný ťahač ťažnej súpravy a automatizované E rámy LiftRunner a prekladacie stanice. Spolu tvoria základy ťažnej súpravy STILL.

Okrem štandardného vozíka je E rám vybavený dvomi elektricky poháňanými valčekovými dráhami, ktoré zjednodušujú nakládku a vykládku rámu. Automatizovaný E rám je pri nakládke alebo vykládke nákladu pred nákladnou stanicou. Jeho správnu polohu pred nákladnou stanicou snímajú dva senzory. Spustí sa automatická nakládka alebo vykládka, ktorú kontrolujú snímače. Palety najprv z regálu vytiahne automatizovaný vysokozdvižný vozík STILL EXV. Po naložení všetkých E rámov sa ťažná súprava dá do pohybu, aby materiál dodala na výrobnú linku. Na prvej prekládkovej stanici sa na stanicu automaticky presunie celá paleta. Na ďalšej prekládkovej stanici už prázdny E rám rovnako odoberie prázdnu paletu. Keď ťažná súprava prejde všetky stanice výrobnej linky, kde dodáva plné palety a vyberá prázdne, premiestni sa do stanice, kde prázdne palety vyloží a vyzdvihne palety na ďalšiu jazdu.


Budúcnosť ťažných súprav

Toto vizionárske riešenie, ktoré spája automatizáciu a autonómnu prevádzku, je jasným príkladom veľmi konkrétnej predstavy, ktorú má STILL o budúcnosti ťažných súprav. Autonómne prepojené automatizované vozíky a ťažné súpravy sú optimálnou kombináciou, ktorá zásadne zlepšuje dodávky do výroby, zrýchľuje ich, zvyšuje bezpečnosť aj úsporu nákladov.