Riadenie flotily vozíkov

Konzultácie k flotile

Hlavný plán k manipulačnej technike

Vždy majte podrobný prehľad, najmä o väčších flotilách. OM STILL Vám pomôže monitorovať flotilu a dlhodobo ju spravovať. Presná analýza slúži ako podklad k výpočtom možných úspor, navrhneme individuálne riešenie, ako Vašu flotilu optimalizovať a sprístupniť.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Konzultácie k flotile

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*