iGo systems

Riadime automatizované vozíky

Individuálne automatizované riešenia podľa Vašich potrieb

iGo systémy automatizovane zosúladia jeden a viac vozíkov, ktoré pracujú aj bez vodiča.

Rozdielne situácie v skladoch vyžadujú individuálne riešenia. iGo systémy Vám ponúkajú dokonale zladenú kombináciu automatizovaných sériovo vyrábaných vozíkov STILL a príslušnej techniky, vrátane inštalácie všetkých súčiastok.

Analýza, plánovanie, realizácia - spoľahnite sa na automatizáciu podľa Vašich potrieb a maximálnu účinnosť zaistenú výberom optimálne vyhovujúcich technológií. Rôzne druhy navigácie umožnili samostatný pohyb vozíkov po sklade. Pritom ostáva vždy zachovaná flexibilita procesov, pretože všetky automatizované sériové vozíky STILL je v prípade potreby možné ovládať aj manuálne.

Kvalita sériovo vyrábanej technológie iGo systems sa už výborne osvedčila v mnohých automatizovaných projektoch. Po zavedení automatizovaného riešenia podľa Vašich potrieb je Vaše zariadenie stále dostupné vďaka odbornému servisu.

 • Kompletne. Plne automatizovaný tok materiálov od príjmu až po expedovanie tovaru s kompletnou radou automatizovaných sériových vozíkov STILL.

 • Inteligentne. Softvér iGo riadi vozíky, prevádzku, sleduje stav batérií a efektívne vyťaženie vozového parku.

 • Organizovane. Efektívna spolupráca manuálne vedených vozíkov s polo a plne automatizovanými prepravnými systémami. 

 • Zameranie na cieľ. Moderné navigačné technológie umožnili bezpečný a samostatný pohyb vozíkov v sklade.

 • Bezpečne. Systémy zamerané na ochranu osôb zabezpečia maximálnu bezpečnosť. Zodpovedajúce snímače presne identifikujú palety. 

 • Flexibilne. Automatizované sériovo vyrábané vozíky, ktoré je v špeciálnych prípadoch možné ovládať aj manuálne.

 • Podľa potreby. Štandardizované a rozšíriteľné riešenia pre všetky požiadavky na automatizáciu.

 • Plánovateľne. Krátky reakčný čas pri tvorbe riešenia a ponuky aj pri realizácii projektov.

Poskytneme Vám poradenstvo k riešeniu iGo systems

Naši odborníci sú vždy pripravení odpovedať na Vaše otázky o našich produktoch.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Produkty iGo systems

Plne automatizované sériové vozíky

LTX 50 iGo systems

Automatizované riešenia s ťažnými súpravami STILL LiftRunner s ťahačom LTX 50 ponúkajú plne automatizované dopravenie materiálu až k výrobnému pásu a zaistia odstupňovanie zásobovania výrobných liniek ešte šikovnejšie a úspornejšie.

 • V automatickej horizontálnej preprave 
 • Preprava po trasách
 • Zásobovanie výroby a odvoz hotových produktov
 • Ťahače s nosnosťou až 5 t
 • Maximálna štandardná rýchlosť: 1,7 m/s
 • Zásobovanie výroby a odvoz hotových produktov
 • Rôzne pomocné nákladové riešenia
 • V prípade potreby umožní duálnu prevádzku
 • Ochrana osôb v okruhu 360°

EXV iGo systems

Nezáleží na spôsobe použitia: v zásobovaní výroby alebo pri preberaní tovaru, automatizované vysokozdvižné vozíky EXV poskytujú všade skvelé služby:

 • Slúžia na automatické zaskladnenie a vyskladňovanie v skladoch so širokými uličkami a na zdvíhanie bremien
 • Využitie v skladoch so širokými uličkami a v blokových skladoch
 • Preprava po trasách
 • Zásobovanie výroby a odvoz hotových produktov
 • Zaskladnenie až do výšky 3 m (podľa zadania)
 • Maximálna štandardná rýchlosť: 1,7 m/s
 • Rôzne pomocné nákladové riešenia
 • V prípade potreby umožní duálnu prevádzku
 • Ochrana osôb v okruhu 360°

FM-X iGo systems

Automatizované vysokozdvižné vozíky FM-X s výsuvným stožiaromi majú rozmanité využitie:

 • Slúžia na automatické zaskladnenie a vyskladňovanie v skladoch so širokými uličkami a na zdvíhanie bremien
 • Využitie v skladoch so širokými uličkami a v blokových skladoch
 • Vkladanie tovaru do regálov až plne automatizované kyvadlové (shuttle) regálové systémy
 • Preprava po trasách
 • Zaskladnenie až do výšky 10 m
 • Maximálna štandardná rýchlosť: 1,7 m/s
 • Rôzne pomocné nákladové riešenia
 • V prípade potreby umožní duálnu prevádzku
 • Ochrana osôb v okruhu 360°

MX-X iGo systems

Automatizované regálové vozíky MX-X naplno využijú svoj potenciál v úzkych uličkách:

 • Slúžia na automatické zaskladnenie a vyskladňovanie v skladoch s vysokými regálmi a úzkymi uličkami
 • V skladoch s úzkymi uličkami
 • Indukčný chod alebo štandardný strojový pohon
 • Otočná-výsuvná alebo teleskopická vidlica
 • Zaskladnenie až do výšky 14 metrov
 • Maximálna štandardná rýchlosť: indukčný chod 2 m/s, štandardný pohon 3 m/s
 • Rôzne pomocné nákladové riešenia
 • V prípade potreby umožní duálnu prevádzku
 • Ochrana osôb v okruhu 360°

Sada pre automatizáciu iGo systems

Sada pre automatizáciu s identickými súčasťami, riadiacimi jednotkami a rozhraním umožní rýchle prestavenie sériového vozíka na autonómne vozidlo (AGV).

1. Laserový skener
Navigácia vozíka

2. Automatizovaná jednotka
Riadiaci jednotka preberá prepravné úlohy od systému správy skladu

3. Kontrolky
Indikácia pohybu vozíka

4. Bezpečnostný laserový skener
360° sledovanie vozíka a ochrana osôb

5. Užívateľské rozhranie
S displejom (prípadne dotykovým)

6. Núdzové vypnutie (tlačidlo)
Riadiaci stĺpik a displej

Poskytneme Vám poradenstvo k Vášmu automatizovanému riešeniu iGo systems