Na každej kilowatthodine záleží

Inteligentné energetické riešenia spoločnosti STILL

Využite každú kilowatthodinu na maximum

Energetická efektivita je dôležitejšia než kedykoľvek predtým - najmä v intralogistike. Optimalizácia nákladov a efektívne využívanie zdrojov patria medzi kľúčové aspekty pri rozširovaní prevádzky. V spoločnosti STILL týmto výzvam rozumieme. Vieme však aj to, že podmienky sa líšia. Preto veríme, že neexistuje žiadne riešenie "one size fits all". Vďaka všetkým našim odborným znalostiam vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vaše požiadavky - a podporíme vás celým balíkom inteligentných produktov a služieb, ktoré vám umožnia inteligentne znížiť a riadiť spotrebu a prevádzkové náklady vašej intralogistiky. Od širokej škály moderných a efektívnych energetických systémov, cez hardvérové a softvérové riešenia na inteligentné riadenie spotreby energie až po komplexné energetické poradenstvo. Aby ste každú kilowatthodinu využili naplno.Energetické poradenstvo, ktoré vás posunie ďalej

Spoločne sa pozrieme na celkovú spotrebu energie v rámci vašich procesov a identifikujeme potenciálne úspory. Naši odborníci poskytujú komplexné poradenstvo. A poradenstvo pre nás znamená z 80 % počúvanie: Čo sa od vás očakáva a kam sa chcete dostať? Aké sú vaše existujúce podmienky a aké sú vaše skúsenosti? S akými prekážkami sa stretávate? To nám umožňuje lepšie pochopiť vaše potreby a ponúknuť optimálne riešenia pre váš intralogistický vozový park - vrátane kompletných konceptov intralogistickej energetickej infraštruktúry.

Pri rozhodovaní možno uviesť týchto päť kritérií:

 • Dostupnosť vozíkov: Koľko energie môže energetický systém poskytnúť a na ako dlho?
  Do akej miery je prevádzková dostupnosť vozíkov obmedzená, napr. časom odstávky z dôvodu výmeny batérií, procesov nabíjania alebo údržbárskych prác?
 • Infraštruktúra: Každý energetický systém si vyžaduje špecifickú infraštruktúru, napr. priestor pre nabíjacie stanice, skladovanie, údržbu a úsilie potrebné na nastavenie dodávok energie.
 • Investičné náklady: Náklady na uvedenie do prevádzky, napr. na batérie a zriadenie potrebnej infraštruktúry.
 • Prevádzkové náklady: Priebežné náklady, napr. na údržbu a opravy, ale aj náklady na energiu a spotrebu energie.
 • Udržateľnosť: Aký potenciál má ten ktorý energetický systém, ako dlho sa dá používať a do akej miery sa dá úplne vyhnúť emisiám CO2.

Poradenstvo v oblasti energetických systémov v intralogistike

Poradenstvo v oblasti pohonných systémov od odborníkov na energiu zo spoločnosti STILL
Využite naše odborné znalosti v oblasti udržateľnej intralogistiky. Radi Vám pomôžeme pri rozhodovaní o energetickom systéme Vašej budúcnosti.

Kontakt

Kontaktujte našich špecialistov so žiadosťou o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Záujem o: energetické poradenstvo

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Optimálne energetické systémy pre vaše úlohy

Pracujte s najlepším energetickým systémom pre vaše požiadavky. V závislosti od vašich úloh, manipulačného výkonu a ďalších kritérií vám ponúkame optimálnu technológiu. Od osvedčenej olovenej technológie až po vysoko účinnú Li-Ion technológiu a priekopnícke palivové články. Inovatívne systémy nabíjania batérií sú neoddeliteľnou súčasťou našich energetických riešení.

Olovené

Olovené batérie sú užitočné na používanie v niekoľkých vozíkoch s malým počtom pracovných hodín. Celkovo ide o osvedčený, spoľahlivý a dobre využiteľný energetický systém.

Li-Ion Teaser

Li-Ion

Používanie lítiovo-iónových batérií sa odporúča pri trvalo vysokých a konštantných energetických požiadavkách vo viaczmennej prevádzke. S technológiou STILL Li-Ion možno dosiahnuť o 30 % lepšie využitie energie. Tým sa nielen chráni životné prostredie, ale sa aj výrazne znižujú náklady spoločnosti na energiu.

Palivové články

Tento energetický systém je ideálny na nepretržité, intenzívne používanie vo viaczmennej prevádzke s viac ako 1000 prevádzkovými hodinami ročne. Ako najčistejší energetický systém na pohon priemyselných vozíkov je palivový článok zatiaľ málo zavedený, ale považuje sa za systém budúcnosti pre zelenú intralogistiku.

Porovnanie energetických systémov v intralogistike


Dostupnosť vozíka

Olovená batéria

 • približne 1 smena v závislosti od typu vozíka a použitia
 • pri vyššej spotrebe max. 5 hodín
 • 8 hodín nabíjania predstavuje približne 6 hodín jazdenia
 • žiadne priebežné dobíjanie > výmena batérie (5-15 min)
 • vysoká náročnosť údržby
 • klesajúci výkon počas prevádzky

Li-Ion batéria

 • 1 hodina nabíjania predstavuje približne 3 hodiny jazdenia
 • možné priebežné dobíjanie
 • bez potreby údržby
 • konštantný výkon počas prevádzky

Palivový článok

 • 1 naplnenie nádrže predstavuje približne 8 hodín používania
 • žiadne prestoje/čas nabíjania > plnenie trvá len 2-3 min
 • Pravidelná údržba
 • konštantný výkon počas prevádzky

Infraštruktúra

Olovená batéria

 • Nabíjacie stanice
 • Nabíjačky
 • Vymeniteľné batérie
 • Zariadenie na výmenu batérie
 • Zásobníky na vodu
 • Systém odsávania vzduchu
 • Značné priestorové požiadavky

Li-Ion batéria

 • Nízke nároky
 • Nabíjacia infraštruktúra + len 1 batéria + palubná nabíjačka
 • Nízke priestorové požiadavky

Palivový článok

 • Palivový článok (Výmenný modul batérie)
 • Plniace stanice
 • Skladovanie vodíka
 • Dodávka alebo produkcia vodíka (elektrolyzér)
 • Možnosť využívania priestoru mimo skladu

Investičné náklady

Olovená batéria

 • Nízke obstarávacie náklady

Li-Ion batéria

 • vysoké obstarávacie náklady, klesajúca tendencia
 • Dlhšia životnosť batérie

Palivový článok

 • Vysoké investičné náklady (faktor 4 až 5 v porovnaní s olovenými batériami)
 • Možnosti financovania

Prevádzkové náklady

Olovená batéria

 • Energetické náklady
 • Náklady na údržbu
 • Náklady na výmenu batérie (čas)
 • Priestorové náklady

Li-Ion batéria

 • 30 % zníženie nákladov na energiu
 • žiadne náklady na údržbu
 • nízke priestorové náklady
 • Inteligentný energetický manažment / možnosť riadenia nakládky

Palivový článok

 • V súčasnosti vysoké náklady na vodík2 (10-12€/kg vodíka, od septembra 2021) > Najmä náklady na prepravu

Udržateľnosť

Olovená batéria

 • Využívaná technológia
 • látky škodlivé pre životné prostredie
 • náročná recyklácia s vysokými nákladmi na energiu

Li-Ion batéria

 • Nepretržitý ďalší rozvoj
 • Očakáva sa zvýšenie efektivity a zníženie obstarávacích nákladov
 • Problematické suroviny > nové zloženie v procese vývoja
 • Osvedčené a testované štruktúry

Palivový článok

 • Nasaditeľná technológia, ale zatiaľ žiadna zavedená infraštruktúra
 • žiadne vzácne zeminy
 • skutočne zelená, cez zelený vodík2
 • Stále nejasný politický vývoj


 

Video záznam z webinára

Energetické systémy pre nákladovo efektívnu a udržateľnú intralogistikuOptimálne energetické systémy pre vaše úlohy

Využite značný potenciál úspor vo svojich každodenných úlohách. Radi vám pomôžeme vďaka našim inteligentným hardvérovým a softvérovým riešeniam pre správu energie. Naša jednotka Smart Energy Unit zaisťuje najefektívnejšie procesy nabíjania. Okrem toho autopilot Blue-Q dosahuje úsporu energie až 20 % v kombinácii s dokonale vyváženým výkonom. Pomôžeme vám predpovedať a integrovať vaše energetické požiadavky, vyhnúť sa nákladovo náročným špičkám zaťaženia a dodávať energiu vyrobenú napríklad z fotovoltaického systému.

Optimalizácia nákladov: Vďaka inteligentnej distribúcii energie a definovaniu časových intervalov nabíjania sa predchádza nákladovo náročným energetickým špičkám.

Transparentnosť: Prehľadná vizualizácia všetkých relevantných údajov o spoplatnení v jednom "user friendly" informačnom paneli.

Energetická efektivita: Optimalizované využitie zdrojov vďaka inteligentnému algoritmu riadenia nabíjania.

Viac informácií →


Energetické systémy v kontexte zelenej intralogistiky

Riešenie prepravných úloh s čo najnižšou spotrebou cenných zdrojov je jednou z veľkých výziev pre intralogistické riešenia orientované na budúcnosť. Cieľom je čo najvýhodnejšie využitie kapitálu, energie, práce a času. Základným predpokladom udržateľného riadenia je cirkulácia - inými slovami, kolobeh surovín. Prístup udržateľného obehového hospodárstva - okrem iného aj prostredníctvom renovácie použitých vozíkov - je v DNA spoločnosti STILL zakotvený rovnako ako misia NULOVÝCH emisií, ktorou už mnoho rokov citeľne znižujeme emisie CO2 v intralogistike.


Informácie na stiahnutie

 • Technické dáta Energetické riešenia PDF, 2 MB Stiahnuť

Poradenstvo v oblasti energetických systémov v intralogistike

Poradenstvo v oblasti pohonných systémov od odborníkov na energiu zo spoločnosti STILL
Využite naše odborné znalosti v oblasti udržateľnej intralogistiky. Radi Vám pomôžeme pri rozhodovaní o energetickom systéme Vašej budúcnosti.

Kontakt

Kontaktujte našich špecialistov so žiadosťou o podrobnejšie informácie.

+421 376 922 411

Záujem o: energetické poradenstvo

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.