Energetické systémy pre intralogistiku

Pohonné systémy v intralogistike

Aký energetický systém je správny pre moju intralogistiku?

Energetické systémy pre intralogistiku pozostávajú z vozidla, nosiča energie a energetickej infraštruktúry - napr. vysokozdvižný vozík + Li-Ion batéria + nabíjačka / nabíjacia stanica.

Rozhodnutie o správnom energetickom systéme je predovšetkým o stratégii. Týka sa konkrétneho použitia, nákladov, ale aj potrebných rámcových podmienok, ako aj trvalej udržateľnosti a perspektívy klimaticky neutrálnej práce.

Pri rozhodovaní možno vymenovať päť nasledujúcich kritérií:

 • Dostupnosť vozíkov: Koľko energie môže energetický systém poskytnúť a na ako dlho?
  Do akej miery je prevádzková dostupnosť vozíkov obmedzená, napr. časom odstávky z dôvodu výmeny batérií, procesov nabíjania alebo údržbárskych prác?
 • Infraštruktúra: Každý energetický systém si vyžaduje špecifickú infraštruktúru, napr. priestor pre nabíjacie stanice, skladovanie, údržbu a úsilie potrebné na nastavenie dodávok energie.
 • Investičné náklady: Náklady na uvedenie do prevádzky, napr. na batérie a zriadenie potrebnej infraštruktúry.
 • Prevádzkové náklady: Priebežné náklady, napr. na údržbu a opravy, ale aj náklady na energiu a spotrebu energie.
 • Udržateľnosť: Aký potenciál má ten ktorý energetický systém, ako dlho sa dá používať a do akej miery sa dá úplne vyhnúť emisiám CO2.

Porovnanie energetických systémov v intralogistike


Dostupnosť vozíka

Olovená batéria

 • približne 1 vrstva v závislosti od typu vozíka a použitia
 • pri vyššej spotrebe max. 5 hodín
 • 8 hodín nabíjania predstavuje približne 6 hodín jazdenia
 • žiadne priebežné dobíjanie > výmena batérie (5-15 min)
 • vysoká náročnosť údržby
 • klesajúci výkon počas prevádzky

Li-Ion batéria

 • 1 hodina nabíjania predstavuje približne 3 hodiny jazdenia
 • možné priebežné dobíjanie
 • bez potreby údržby
 • konštantný výkon počas prevádzky

Palivový článok

 • 1 naplnenie nádrže predstavuje približne 8 hodín používania
 • žiadne prestoje/čas nabíjania > plnenie trvá len 2-3 min
 • Pravidelná údržba
 • konštantný výkon počas prevádzky

Infraštruktúra

Olovená batéria

 • Nabíjacie stanice
 • Nabíjačky
 • Vymeniteľné batérie
 • Zariadenie na výmenu batérie
 • Zásobníky na vodu
 • Systém odsávania vzduchu
 • Značné priestorové požiadavky

Li-Ion batéria

 • Nízke nároky
 • Nabíjacia infraštruktúra + len 1 batéria + palubná nabíjačka
 • Nízke priestorové požiadavky

Palivový článok

 • Palivový článok (Výmenný modul batérie)
 • Plniace stanice
 • Skladovanie vodíka
 • Dodávka alebo produkcia vodíka (elektrolyzér)
 • Možnosť využívania priestoru mimo skladu

Investičné náklady

Olovená batéria

 • Nízke obstarávacie náklady

Li-Ion batéria

 • vysoké obstarávacie náklady, klesajúca tendencia
 • Dlhšia životnosť batérie

Palivový článok

 • Vysoké investičné náklady (faktor 4 až 5 v porovnaní s olovenými batériami)
 • Možnosti financovania

Prevádzkové náklady

Olovená batéria

 • Energetické náklady
 • Náklady na údržbu
 • Náklady na výmenu batérie (čas)
 • Priestorové náklady

Li-Ion batéria

 • 30 % zníženie nákladov na energiu
 • žiadne náklady na údržbu
 • nízke priestorové náklady
 • Inteligentný energetický manažment / možnosť riadenia nakládky

Palivový článok

 • V súčasnosti vysoké náklady na vodík2 (10-12€/kg vodíka, od septembra 2021) > Najmä náklady na prepravu

Udržateľnosť

Olovená batéria

 • Využívaná technológia
 • látky škodlivé pre životné prostredie
 • náročná recyklácia s vysokými nákladmi na energiu

Li-Ion batéria

 • Nepretržitý ďalší rozvoj
 • Očakáva sa zvýšenie efektivity a zníženie obstarávacích nákladov
 • Problematické suroviny > nové zloženie v procese vývoja
 • Osvedčené a testované štruktúry

Palivový článok

 • Nasaditeľná technológia, ale zatiaľ žiadna zavedená infraštruktúra
 • žiadne vzácne zeminy
 • skutočne zelená, cez zelený vodík2
 • Stále nejasný politický vývoj

Použitie a záver

Olovené batérie
Olovené batérie sú užitočné na použitie v niekoľkých vozíkoch s malým počtom pracovných hodín.
Celkovo ide o zavedený, spoľahlivý a dobre využiteľný energetický systém.

Li-Ion
Použitie Li-Ion batérií sa odporúča pri trvalo vysokých a konštantných energetických požiadavkách pri viaczmennej prevádzke.
Pri vhodnom profile použitia je tento energetický systém najvhodnejší pre životnosť Li-Ion batérie (10 rokov).

Palivový článok
Tento energetický systém je ideálny pre nepretržité, intenzívne používanie vo viaczmennej prevádzke s viac ako 1 000 prevádzkovými hodinami ročne.
Palivový článok ako najčistejší energetický systém pre pohon priemyselných vozíkov je zatiaľ málo zavedený, ale považuje sa za systém budúcnosti pre ekologickú intralogistiku.