Das Team STILL

Tím STILL

Spolupráca je našou špecialitou

Vysoká firemná kultúra je našou jednoznačnou konkurenčnou výhodou, náš tímový duch je rozhodujúcim faktorom úspechu.

Firemná kultúra vychádza z toho, že predajca sa po nákupe venuje zákazníkovi rovnako starostlivo a pozorne ako dovtedy. Zamestnanci sledujú spoločný cieľ a pomáhajú si.

Naša firemná kultúra v STILL závisí od vzájomnej spolupráce. Pracujeme ako tím - sme zanietení a spolupracujeme.

  • Zanietenie: svedomitosť a uvažovanie dopredu
  • Spolupráca: schopnosť spoľahnúť sa jeden na druhého