Tím STILL

Spolupráca je našou prioritou

Silný tím a zdravá firemná kultúra je našou jednoznačnou konkurenčnou výhodou, náš tímový duch je rozhodujúcim faktorom úspechu.

Našou filozofiou je, že predajca sa po nákupe techniky venuje zákazníkovi naďalej rovnako starostlivo a pozorne ako dovtedy. Zamestnanci sledujú spoločný cieľ a pomáhajú si.

V STILL spolupracujeme a vzájomne sa podporujeme. Sme silný zanietený tím, ktorý vždy podrží každého svojho člena.

  • Zanietenie: svedomitosť a pokrokové uvažovanie
  • Spolupráca: schopnosť spoľahnúť sa jeden na druhého