Presnosť pri nakladaní a vykladaní na všetkých úrovniach

Load Assist

Bezpečné nakladanie a vykladanie tovaru vyžaduje vysokú úroveň presnosti. Poškodenie nepresným stohovaním materiálu môže spôsobiť výpadky v skadovom hospodárstve.. Naše riešenia Load Assist sú optimálne navrhnuté tak, aby podporovali vodiča pri rýchlom a presnom umiestňovaní tovaru na požadovanú úroveň. Patria sem vizuálne pomôcky a poloautomatické systémy, ktoré vodičom uľahčujú proces nakladania, ale aj plne automatizované programy. Slúžia predovšetkým na predchádzanie chybám v prevádzke a na ochranu osôb a tovaru.


Asistenčné systémy a funkcie od spoločnosti STILL

 

 

OptiSpeed 4.0

Navigačná podpora pre vodiča. Systém optimalizuje prístup k cieľu automatickým zastavením vidlíc v horizontálnej a vertikálnej cieľovej polohe. Poloha sa počíta pomocou merania vzdialenosti a porovnania s aktuálnou pozíciou (pomocou RFID transpondérov alebo čiarových kódov). OptiSpeed 4.0 rozlišuje medzi nakládkou, vykládkou a vychystávaním objednávok v cieľovej polohe a automaticky nastavuje výšku zdvihu vidlice.

Ľahko použiteľné: ručné zadanie konkrétneho miesta v sklade alebo načítanie zo systému riadenia skladu; obsluha spočíva iba v stlačení páky pohonu.

Vysoká produktivita: vozík ide optimálnou cestou do svojho cieľa - bez ohľadu na skúsenosti a znalosti obsluhy.

Vysoká presnosť: vozík sám manévruje do presnej polohy palety - pohyby vidlice mimo cieľ nie sú možné, čím sa zabráni nesprávnemu uskladňovaniu a vyskladňovaniu.

 

Aktívna stabilizácia nákladu (ALS)

Tu sa nič nekýve

Vozík FM-X je vždy viac než len o vidlicu pred ostatnými. Vďaka funkcii Aktívna stabilizácia nákladu (ALS) sa už môžete venovať preprave ďalšieho tovaru, zatiaľ čo ostatní musia čakať, kým stožiar ich vozíka prestane vibrovať. Automatický vyrovnávací impulz poskytuje rýchly a efektívny spôsob, ako predchádzať vibráciám vo veľkých výškach a skrátiť čas čakania pri regáli až o 80%. Výsledkom je výrazné zvýšenie rýchlosti obratu tovaru vo vašom sklade.

Systém je k dispozícii ako voliteľná výbava pre modely FM-X 14, FM-X 17, FM-X 20 a FM-X 25 od výšky zdvihu 3000 mm a je štandardne zahrnutý pre stožiare s výškou najmenej 3700 mm.

Funkcia Aktívna stabilizácia nákladu (ALS) je vhodná iba pre nepohyblivé stožiare.

 

OptiSpeed 3.4 (ALS - aktívna stabilizácia nákladu pre vozíky do úzkych uličiek)

Jedinečné na celom svete: aktívna stabilizácia bremena pri prevádzke v úzkych uličkách

Ušetrite čas pri skladovaní a vykladaní: ťažké náklady môžu vo výškach zdvihu vozíkov z série MX-X spôsobiť kývanie. To núti obsluhu počkať, kým kývanie neprestane. Voliteľný systém ALS tomu čelí dodatočným zdvihom, čim skráti dobu kývania bremena a čakania. To podstatne zvyšuje komfort pri práci a navyšuje manipulačnú kapacitu až o 5%. Systém umožňuje rýchle a bezpečné prepravné pohyby, ktoré sú optimálne prispôsobené výške zdvihu a nákladu.

 

Dynamická kontrola zaťaženia (Dynamic Load Control)

Bezpochyby oceníte optimálny výkon

Bezpečné a presné zaobchádzanie s bremenom podľa výšky zdvihu bremena

Systém Dynamic Load Control bol vyvinutý s cieľom uľahčiť prácu obsluhe vysokozdvižných paletových vozíkov STILL EXV a FXV. Inteligentný asistenčný systém dokáže s vysokou presnosťou odhadnúť nosnosť a hmotnosť nákladu. Je k dispozícii v rôznych úrovniach rozšírenia. Maximálna úroveň vysunutia DLC 3 zobrazuje na displeji ovládacej jednotky obsluhe aktuálnu hmotnosť nákladu, maximálnu možnú výšku zdvihu s touto hmotnosťou a aktuálnu výšku zdvihu. Posledná menovaná hodnota sa meria pomocou ultrazvukového snímača. Hneď ako sa užívateľ priblíži k maximálnej výške zdvihu, systém vydá varovný signál. Proces zdvíhania sa automaticky vypne pred prekročením maximálnej výšky zdvihu.

Odhadnite správne nosnosť:
na prvej úrovni vysunutia zobrazuje farebný displej a riadiaca jednotka DLC 1 odhadovanú hmotnosť bremena a informuje obsluhu, ak je prekročená užitočná nosnosť. Používatelia tak majú k dispozícii odhad zaťaženia a na základe nosnosti môžu určiť maximálnu povolenú výšku zdvihu prenášaného bremena.

Odhadnite hmotnosť správne:
druhá rozšírená úroveň DLC 2 urobí tento krok automaticky namiesto obsluhy, pretože okrem odhadu hmotnosti nákladu zobrazí na displeji aj maximálnu výšku zdvihu. Na stožiari je navyše farebný pásik nosnosti, ktorý umožňuje sledovanie aktuálnej výšky zdvihu.

Zobrazenie výšky zdvihu a maximálnej výšky zdvihu na základe nameranej hmotnosti nákladu plus zastavenie zdvihu po dosiahnutí maximálnej výšky zdvihu:
v najvyššej úrovni rozšírenia, DLC 3, môže obsluha nielen vidieť odhad zaťaženia, ale aj príslušnú maximálnu výšku zdvihu a aktuálnu výšku zdvihu na displeji. Výška zdvihu sa meria pomocou ultrazvukového snímača, čo znamená, že vysokozdvižný vozík vždy vie aká je aktuálna výška zdvihu. Používateľ tiež dostane varovanie, keď sa priblíži k maximálnej zvyškovej nosnosti. Pri prekročení maximálnej prípustnej výšky zdvihu vysokozdvižný vozík automaticky ukončí proces zdvíhania. To výrazne uľahčuje skladovanie a vyskladňovanie a zároveň výrazne zvyšuje efektivitu a bezpečnosť.

 

Easy Target Plus

Rana do čierneho na jedno stlačenie tlačidla

Vďaka funkcii Easy Target Plus je možné tovar rýchlo a presne umiestniť na úroveň požadovanej police - poľahky, jedným stlačením tlačidla bez manuálnych úprav výšky.

Výhody pre vás:

  • Vysoký stupeň bezpečnosti pre vodiča a tovar
  • Riadené ovládanie prostredníctvom asistenta na displeji - jednoduchá obsluha aj pre menej skúsených vodičov
  • Rýchly výber požadovanej úrovne police
  • Individuálne prispôsobenie všetkým podmienkam vo vašom sklade
  • Nastaviteľné až pre osem programovateľných oblastí vo vašom sklade a 20 programovateľných úrovní políc
  • Vysokozdvižný vozík je schopný nezávisle určiť, či si operátor želá skladovať alebo vyskladňovať bremená od 150 kg a podľa toho primerane zohľadniť aj voľný zdvih palety (štandardne prednastavený na 150 mm)
  • Integrované ovládanie vodorovného polohovania vidlice v predvoľbe výšky zdvihu
  •  Pre vizuálnu indikáciu postupnosti krokov prevádzky na displeji je možné voliteľne doplniť ďalšiu asistenčnú funkciu na vašom displeji