Presnosť pri nakladaní a vykladaní na všetkých úrovniach

Load Assist

Bezpečné nakladanie a vykladanie tovaru vyžaduje vysokú úroveň presnosti. Poškodenie nepresným stohovaním materiálu môže spôsobiť výpadky v skadovom hospodárstve.. Naše riešenia Load Assist sú optimálne navrhnuté tak, aby podporovali vodiča pri rýchlom a presnom umiestňovaní tovaru na požadovanú úroveň. Patria sem vizuálne pomôcky a poloautomatické systémy, ktoré vodičom uľahčujú proces nakladania, ale aj plne automatizované programy. Slúžia predovšetkým na predchádzanie chybám v prevádzke a na ochranu osôb a tovaru.


Asistenčné systémy a funkcie od spoločnosti STILL

 

 

STILL iGo pilot navigation

Navigačná podpora pre vodiča.

Systém optimalizuje prístup k cieľu automatickým zastavením vidlíc v horizontálnej a vertikálnej cieľovej polohe. Poloha sa počíta pomocou merania vzdialenosti a porovnania s aktuálnou pozíciou (pomocou RFID transpondérov alebo čiarových kódov). OptiSpeed 4.0 rozlišuje medzi nakládkou, vykládkou a vychystávaním objednávok v cieľovej polohe a automaticky nastavuje výšku zdvihu vidlice.

Ľahko použiteľné: ručné zadanie konkrétneho miesta v sklade alebo načítanie zo systému riadenia skladu; obsluha spočíva iba v stlačení páky pohonu.

Vysoká produktivita: vozík ide optimálnou cestou do svojho cieľa - bez ohľadu na skúsenosti a znalosti obsluhy.

Vysoká presnosť: vozík sám manévruje do presnej polohy palety - pohyby vidlice mimo cieľ nie sú možné, čím sa zabráni nesprávnemu uskladňovaniu a vyskladňovaniu.

 

Aktívna stabilizácia nákladu (ALS)

Tu sa nič nekýve

Vozík FM-X je vždy viac než len o vidlicu pred ostatnými. Vďaka funkcii Aktívna stabilizácia nákladu (ALS) sa už môžete venovať preprave ďalšieho tovaru, zatiaľ čo ostatní musia čakať, kým stožiar ich vozíka prestane vibrovať. Automatický vyrovnávací impulz poskytuje rýchly a efektívny spôsob, ako predchádzať vibráciám vo veľkých výškach a skrátiť čas čakania pri regáli až o 80%. Výsledkom je výrazné zvýšenie rýchlosti obratu tovaru vo vašom sklade.

Systém je k dispozícii ako voliteľná výbava pre modely FM-X 14, FM-X 17, FM-X 20 a FM-X 25 od výšky zdvihu 3000 mm a je štandardne zahrnutý pre stožiare s výškou najmenej 3700 mm.

Funkcia Aktívna stabilizácia nákladu (ALS) je vhodná iba pre nepohyblivé stožiare.

 

OptiSpeed 3.4 (ALS - aktívna stabilizácia nákladu pre vozíky do úzkych uličiek)

Jedinečné na celom svete: aktívna stabilizácia bremena pri prevádzke v úzkych uličkách

Ušetrite čas pri skladovaní a vykladaní: ťažké náklady môžu vo výškach zdvihu vozíkov z série MX-X spôsobiť kývanie. To núti obsluhu počkať, kým kývanie neprestane. Voliteľný systém ALS tomu čelí dodatočným zdvihom, čim skráti dobu kývania bremena a čakania. To podstatne zvyšuje komfort pri práci a navyšuje manipulačnú kapacitu až o 5%. Systém umožňuje rýchle a bezpečné prepravné pohyby, ktoré sú optimálne prispôsobené výške zdvihu a nákladu.

 

Dynamické riadenie zaťaženia (DLC 1&2)

Zdvíhacie pohyby, ktoré sa prispôsobujú zaťaženiu? Stabilná myšlienka!

Či už ide o neskúsenú obsluhu, neopatrné pohyby alebo obzvlášť ťažký náklad - existujú rôzne príčiny prudkých pohybov zdvíhacej hydrauliky, ktoré môžu rýchlo viesť k rozbitiu tovaru alebo dokonca k poškodeniu osôb či vozíka. Dynamické riadenie zaťaženia prináša stožiaru pokoj. Pocíťte, ako asistenčný systém zlepšuje manipuláciu s bremenom a robí ju plynulejšou. Zisťuje aktuálne zaťaženie, ako aj aktuálnu výšku zdvihu, a automaticky upravuje rýchlosť zdvíhacej hydrauliky skôr, ako čokoľvek zaváha. V druhom z dvoch stupňov rozšírenia berie Dynamic Load Control do úvahy aj ťažisko nákladu. Týmto spôsobom zvyšuje stabilitu a zabraňuje prevráteniu vozíka dopredu - aj pri malých hmotnostiach a veľkých ťažiskách bremien. Grafický index stability vám tiež na prvý pohľad ukáže, aká je stabilita vozíka na zemi pri aktuálnom zaťažení a výške zdvihu.

 

Dynamická kontrola zaťaženia (DLC 3)

Bezpochyby oceníte optimálny výkon

Bezpečné a presné zaobchádzanie s bremenom podľa výšky zdvihu bremena

Systém Dynamic Load Control bol vyvinutý s cieľom uľahčiť prácu obsluhe vysokozdvižných paletových vozíkov STILL EXV a FXV. Inteligentný asistenčný systém dokáže s vysokou presnosťou odhadnúť nosnosť a hmotnosť nákladu. Je k dispozícii v rôznych úrovniach rozšírenia. Maximálna úroveň vysunutia DLC 3 zobrazuje na displeji ovládacej jednotky obsluhe aktuálnu hmotnosť nákladu, maximálnu možnú výšku zdvihu s touto hmotnosťou a aktuálnu výšku zdvihu. Posledná menovaná hodnota sa meria pomocou ultrazvukového snímača. Hneď ako sa užívateľ priblíži k maximálnej výške zdvihu, systém vydá varovný signál. Proces zdvíhania sa automaticky vypne pred prekročením maximálnej výšky zdvihu.

Odhadnite správne nosnosť:
na prvej úrovni vysunutia zobrazuje farebný displej a riadiaca jednotka DLC 1 odhadovanú hmotnosť bremena a informuje obsluhu, ak je prekročená užitočná nosnosť. Používatelia tak majú k dispozícii odhad zaťaženia a na základe nosnosti môžu určiť maximálnu povolenú výšku zdvihu prenášaného bremena.

Odhadnite hmotnosť správne:
druhá rozšírená úroveň DLC 2 urobí tento krok automaticky namiesto obsluhy, pretože okrem odhadu hmotnosti nákladu zobrazí na displeji aj maximálnu výšku zdvihu. Na stožiari je navyše farebný pásik nosnosti, ktorý umožňuje sledovanie aktuálnej výšky zdvihu.

Zobrazenie výšky zdvihu a maximálnej výšky zdvihu na základe nameranej hmotnosti nákladu plus zastavenie zdvihu po dosiahnutí maximálnej výšky zdvihu:
v najvyššej úrovni rozšírenia, DLC 3, môže obsluha nielen vidieť odhad zaťaženia, ale aj príslušnú maximálnu výšku zdvihu a aktuálnu výšku zdvihu na displeji. Výška zdvihu sa meria pomocou ultrazvukového snímača, čo znamená, že vysokozdvižný vozík vždy vie aká je aktuálna výška zdvihu. Používateľ tiež dostane varovanie, keď sa priblíži k maximálnej zvyškovej nosnosti. Pri prekročení maximálnej prípustnej výšky zdvihu vysokozdvižný vozík automaticky ukončí proces zdvíhania. To výrazne uľahčuje skladovanie a vyskladňovanie a zároveň výrazne zvyšuje efektivitu a bezpečnosť.

 

Easy Target Plus

Rana do čierneho na jedno stlačenie tlačidla

Vďaka funkcii Easy Target Plus je možné tovar rýchlo a presne umiestniť na úroveň požadovanej police - poľahky, jedným stlačením tlačidla bez manuálnych úprav výšky.

Výhody pre vás:

  • Vysoký stupeň bezpečnosti pre vodiča a tovar
  • Riadené ovládanie prostredníctvom asistenta na displeji - jednoduchá obsluha aj pre menej skúsených vodičov
  • Rýchly výber požadovanej úrovne police
  • Individuálne prispôsobenie všetkým podmienkam vo vašom sklade
  • Nastaviteľné až pre osem programovateľných oblastí vo vašom sklade a 20 programovateľných úrovní políc
  • Vysokozdvižný vozík je schopný nezávisle určiť, či si operátor želá skladovať alebo vyskladňovať bremená od 150 kg a podľa toho primerane zohľadniť aj voľný zdvih palety (štandardne prednastavený na 150 mm)
  • Integrované ovládanie vodorovného polohovania vidlice v predvoľbe výšky zdvihu
  •  Pre vizuálnu indikáciu postupnosti krokov prevádzky na displeji je možné voliteľne doplniť ďalšiu asistenčnú funkciu na vašom displeji
 

Zobrazenie výšky zdvihu

Videnie namiesto odhadovania

Zobrazenie výšky zdvihu pomocou štandardne inštalovaného LED snímača výšky zdvihu zabezpečuje maximálnu presnosť od prvého milimetra. Vodiči vždy poznajú výšku hrotov vidlíc a môžu sa presne orientovať, aby sa pri naberaní palety nedotkli regálu. Systém pracuje s opakovateľnosťou menšou ako +/- 5 mm a výška zdvihu sa vodičom trvalo zobrazuje na displeji.

Image
Image
Image
Image
 

Obmedzenie zdvihu (medzizdvih / konečný zdvih)

Splní požiadavky na výšku zdvíhania stlačením tlačidla:

Či už sa regály majú plniť, alebo vyprázdňovať - hru poznáte: pozorne sa pozrite, vysúvajte stožiar, udržujte sústredený očný kontakt, zastavte stožiar, v prípade potreby ho prestavte. Niekoľkokrát. Počas každej zmeny. Každý deň. A teraz si predstavte, že by ste svoj zmysel pre proporcie mohli nechať za sebou. Predstavte si, že by ste mohli len stlačiť tlačidlo a čakať, kým sa vidlice zdvihnú presne do správnej výšky a automaticky sa tam zastavia. Predstavte si, že môžete. S obmedzovačom zdvihu STILL sa vidlice automaticky zastavia až v troch programovateľných medzizdvihových výškach. A aby ste sa uistili, že vaša ziskovosť, ale nie vaše vozíky, stúpne nahor, maximálna výška zdvihu sa dá naprogramovať aj natrvalo.

Image
 

Tichý zdvih

Tiché zdvíhanie!

Sila spočíva v pokoji - to teraz platí aj pre vaše vysokozdvižné vozíky. Pretože asistenčný systém Silent Lift urobí koniec hluku počas zdvíhania a spúšťania. Plynulé prechody zdvíhania, bezproblémové ukladanie a vyberanie na úrovni hornej police a automatické zastavenie vidlíc pred ich dopadom na podlahu - to všetko vám sľubuje nebeský pokoj a ticho aj pri zdvíhaní a spúšťaní najťažších nákladov.


Ďalšie funkcie Load Assist

Tu nájdete komplexný prehľad všetkých doplnkových asistenčných systémov a funkcií, ktoré ponúka spoločnosť STILL v oblasti Load Assist.

 
OptiSpeed pre vozík s výsuvným stožiarom

Bezpečnosť procesu v každej výške zdvihu

Asistenčný systém OptiSpeed znižuje vibrácie stožiara na minimum pre stredné výšky zdvihu a umožňuje rýchlu manipuláciu s tovarom. OptiSpeed nie je možné kombinovať s asistenčným systémom "Aktívna stabilizácia nákladu" (ALS).

 
Kamerové systémy

Všetko pod dohľadom po celý čas: vozík FM-X môže byť voliteľne vybavený kamerovým systémom, ktorý výrazne uľahčuje obsluhu a zlepšuje viditeľnosť.

 
Vycentrovanie naklonenia vidlice a stožiara

Nenechajte nič skĺznuť nabok a to ani vo veľkých výškach: paleta sa presunie do polohy 90 ° stlačením jediného tlačidla. Vďaka tomu je vysunutie a zasunutie vidlíc z palety hračkou aj na najvyšších úrovniach políc.

 
Panoramatická sklenená strecha

Optimálna viditeľnosť: voliteľne je k dispozícii ochranná strecha s pancierovou sklenenou tabuľou na zlepšenie viditeľnosti počas skladovania a vyskladňovania.

 
Zdvíhateľná plošina vodiča

Dokonale uspôsobená na vertikálne vychystávanie do výšky až 2,80 m. Plošinu je možné zdvihnúť až do 1 200 mm, pričom úložný priestor je možné zdvojnásobiť pomocou druhej úrovne police. Vedenie vozidla a riadenie je tiež možné pomocou zdvihnutej plošiny s funkciou STILL Easy Drive a STILL Easy Move pre vysoký výkon pri prekládke.

 
Zámok spúšťania

Táto funkcia zabraňuje spusteniu palety počas jazdy. Počas jazdy sa tak zabráni prípadnej chybe v prevádzke a tovar je chránený.

 
Funkcia Trolley stop

Táto funkcia zahŕňa mierne nadvihnutie konca vidlice, aby sa vozík a tým aj prepravovaný tovar čo najlepšie zaistili počas jazdy.

 
Displej naklápania stožiara

Vodič vidí na displeji uhol sklonu stožiara. Preto má naložený tovar vždy maximálne pod kontrolou Táto funkcia je skutočným pomocníkom aj pri skladovaní a vychystávaní, pretože obsluha dokáže presne skontrolovať, či vidlice správne držia paletu.

 
Vertikálna poloha stožiara

A všetko je na dobrej ceste:

Bezpečné a nepoškodené vertikálne parkovanie alebo skladovanie tovaru: Presne to môžete odteraz urobiť stlačením jediného tlačidla vďaka asistenčnému systému vertikálnej polohy stožiara. Po aktivácii systému stačí stožiar nakloniť dopredu. Keď sa stožiar dostane do zvislej polohy, automaticky sa zastaví. To znamená, že tovar vždy dostanete na podlahu vcelku a uložíte ho do políc rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie.

Hubgerüst-Senkrechtstellung
 
Detekcia preťaženia

Preťaženie vylúčené:

Zvládne ešte tento vysokozdvižný vozík tento náklad? Otázka, ktorá môže rýchlo viesť k zraneniam, poškodeniu vozíka alebo tovaru. Našťastie, existuje detekcia preťaženia. Systém monitoruje hmotnosť nákladu a všetkých prídavných zariadení a vždy vám dá bezpečnú a jasnú odpoveď. Navyše ak celková hmotnosť prekročí menovitú nosnosť alebo nastavené maximálne zaťaženie, systém aktívne zasiahne a zníži rýchlosť zdvíhania. Ak je prahová hodnota prekročená o viac ako 10 percent, funkcia zdvíhania sa úplne zablokuje. Znamená to, že vodič, vozík a tovar sú vždy optimálne chránení.

image
 
Polohovací laser

Viac bezpečnosti, viac pohodlia: voliteľný polohovací laser premieta výšku vidlice zelenou laserovou čiarou na nosič a slúži tak ako vizuálne predĺženie vidlice. To uľahčuje orientáciu pri skladovaní a preberaní tovaru a zvyšuje tak manipulačnú kapacitu, ako aj stupeň bezpečnosti.

Polohovací laser je možné ľahko zapnúť a vypnúť jediným stlačením tlačidla a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre ľudský zrak.

 
Displej so zobrazením nosnosti

Stabilita po celý čas: voliteľný displej nosnosti zobrazuje užívateľovi vždy aktuálnu výšku zdvihu a súvisiacu zvyškovú nosnosť.

Nosnosti a výšky zdvihu sú zobrazené na farebných značkách pripevnených priamo na stožiari.

 
Obmedzenie zdvihu

Ďalej ani krok: maximálna výška vysunutia stožiara môže byť vopred nakonfigurovaná pre výšku haly, ktorá je nižšia ako výška stožiara. Stlačením tlačidla môžete tiež nakonfigurovať stredné obmedzenie zdvihu s preddefinovanou maximálnou výškou zdvihu.

 
Mäkké pristátie

100% jemnosť: tento asistenčný systém zaisťuje jemné uloženie vidlíc a tovaru znížením rýchlosti krátko pred samotným položením tovaru na zem.

 
Predvoľba výšky zdvihu

Či už skladujete a vykladáte tovar alebo zdvíhate a spúšťate stožiar: požadovanú výšku zdvihu je možné ľahko vopred nakonfigurovať pomocou výberového tlačidla integrovaného v multifunkčnom ovládacom paneli. Je možné naprogramovať až 20 úrovní políc. Po dosiahnutí správnej výšky sa zdvíhací proces automaticky ukončí. Indikátor výšky zdvihu na LCD displeji navyše informuje vodiča o dosiahnutí požadovanej výšky zdvihu.

Výhody: práca sa stáva bezpečnejšou a efektívnejšou, opatrná manipulácia s nákladom a zvyšuje sa komfort obsluhy.

 
Tlmenie prechodu stožiara

Zdvíhanie ťažkých predmetov? Kĺzajte jemne!

Jemné zdvíhanie a spúšťanie bez trhania sa stáva realitou vďaka tlmeniu prechodu stožiara a koncového dorazu. Asistenčný systém automaticky upravuje rýchlosť zdvíhania a spúšťania pred prechodom stožiara. Výsledkom je, že vnútorné stožiare hladko kĺžu z vonkajšieho stožiara a späť, čo chráni náklad pred trhnutím. Takisto pred dosiahnutím dorazov zdvíhania systém automaticky upraví rýchlosť tak, aby sa aj koncová poloha dosiahla plynulo a bez trhnutia.

 
Znížená rýchlosť jazdy so zdvihnutými vidlicami

Vidlice hore, rýchlosť dole:

Väčšia bezpečnosť, menej rozbitých výrobkov a zabezpečenie správneho používania vozíka - to sú výhody, ktoré ponúka asistenčný systém zníženia rýchlosti pri zdvihnutom vidlicovom vozíku. Hneď ako vidlice dosiahnu výšku 500 mm (alebo inú definovanú hranicu), rýchlosť vozíka sa automaticky zníži. Aj keď vodič zabudne, že by nemal jazdiť so zdvihnutým nákladom, asistenčný systém ho spomalí, čím zaručí bezpečnú manipuláciu s nákladom a vozíkom.

Geschwindigkeitsreduzierung bei hohen Gabeln
Geschwindigkeitsreduzierung bei hohen Gabeln

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie.

+421 37 6922 412

Záujem o: Load Assist

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.