Presnosť pri nakladaní a vykladaní na všetkých úrovniach

Load Assist

Bezpečné nakladanie a vykladanie tovaru vyžaduje vysokú úroveň presnosti. Akékoľvek chyby by mohli spôsobiť prerušenie toku materiálu. Naše riešenia Load Assist sú optimálne navrhnuté tak, aby podporovali vodiča pri rýchlom a presnom umiestňovaní tovaru na požadovanú úroveň. Patria sem vizuálne pomôcky a poloautomatické systémy, ktoré vodičom uľahčujú proces nakladania, ale aj plne automatizované programy. Slúžia predovšetkým na predchádzanie chybám v prevádzke a na ochranu osôb a tovaru.


Asistenčné systémy a funkcie od spoločnosti STILL

 

 

OptiSpeed 4.0

Navigačná podpora pre vodiča. Systém optimalizuje prístup k cieľu automatickým zastavením vidlíc v horizontálnej a vertikálnej cieľovej polohe. Poloha sa počíta pomocou merania vzdialenosti a porovnania s aktuálnou pozíciou (pomocou RFID transpondérov alebo čiarových kódov). OptiSpeed 4.0 rozlišuje medzi nakládkou, vykládkou a vychystávaním objednávok v cieľovej polohe a automaticky nastavuje výšku zdvihu vidlice.

Ľahko použiteľné: ručné zadanie konkrétneho miesta v sklade alebo načítanie zo systému riadenia skladu; obsluha spočíva iba v stlačení páky pohonu.

Vysoká produktivita: vozík ide optimálnou cestou do svojho cieľa - bez ohľadu na skúsenosti a znalosti obsluhy.

Vysoká presnosť: vozík sám manévruje do presnej polohy palety - pohyby vidlice mimo cieľ nie sú možné, čím sa zabráni nesprávnemu uskladňovaniu a vyskladňovaniu.

 

Aktívna stabilizácia nákladu (ALS)

Tu sa nič nekýve

Vozík FM-X je vždy viac než len o vidlicu pred ostatnými. Vďaka funkcii Aktívna stabilizácia nákladu (ALS) sa už môžete venovať preprave ďalšieho tovaru, zatiaľ čo ostatní musia čakať, kým stožiar ich vozíka prestane vibrovať. Automatický vyrovnávací impulz poskytuje rýchly a efektívny spôsob, ako predchádzať vibráciám vo veľkých výškach a skrátiť čas čakania pri regáli až o 80%. Výsledkom je výrazné zvýšenie rýchlosti obratu tovaru vo vašom sklade.

Systém je k dispozícii ako voliteľná výbava pre modely FM-X 14, FM-X 17, FM-X 20 a FM-X 25 od výšky zdvihu 3000 mm a je štandardne zahrnutý pre stožiare s výškou najmenej 3700 mm.

Funkcia Aktívna stabilizácia nákladu (ALS) je vhodná iba pre nepohyblivé stožiare.

 

OptiSpeed 3.4 (ALS - aktívna stabilizácia nákladu pre vozíky do úzkych uličiek)

Jedinečné na celom svete: aktívna stabilizácia bremena pri prevádzke v úzkych uličkách

Ušetrite čas pri skladovaní a vykladaní: ťažké náklady môžu vo výškach zdvihu vozíkov z série MX-X spôsobiť kývanie. To núti obsluhu počkať, kým kývanie neprestane. Voliteľný systém ALS tomu čelí dodatočným zdvihom, čim skráti dobu kývania bremena a čakania. To podstatne zvyšuje komfort pri práci a navyšuje manipulačnú kapacitu až o 5%. Systém umožňuje rýchle a bezpečné prepravné pohyby, ktoré sú optimálne prispôsobené výške zdvihu a nákladu.

 

Dynamická kontrola zaťaženia (Dynamic Load Control)

Bezpochyby oceníte optimálny výkon

Bezpečné a presné zaobchádzanie s bremenom podľa výšky zdvihu bremena

Systém Dynamic Load Control bol vyvinutý s cieľom uľahčiť prácu obsluhe vysokozdvižných paletových vozíkov STILL EXV a FXV. Inteligentný asistenčný systém dokáže s vysokou presnosťou odhadnúť nosnosť a hmotnosť nákladu. Je k dispozícii v rôznych úrovniach rozšírenia. Maximálna úroveň vysunutia DLC 3 zobrazuje na displeji ovládacej jednotky obsluhe aktuálnu hmotnosť nákladu, maximálnu možnú výšku zdvihu s touto hmotnosťou a aktuálnu výšku zdvihu. Posledná menovaná hodnota sa meria pomocou ultrazvukového snímača. Hneď ako sa užívateľ priblíži k maximálnej výške zdvihu, systém vydá varovný signál. Proces zdvíhania sa automaticky vypne pred prekročením maximálnej výšky zdvihu.

Odhadnite správne nosnosť:
na prvej úrovni vysunutia zobrazuje farebný displej a riadiaca jednotka DLC 1 odhadovanú hmotnosť bremena a informuje obsluhu, ak je prekročená užitočná nosnosť. Používatelia tak majú k dispozícii odhad zaťaženia a na základe nosnosti môžu určiť maximálnu povolenú výšku zdvihu prenášaného bremena.

Odhadnite hmotnosť správne:
druhá rozšírená úroveň DLC 2 urobí tento krok automaticky namiesto obsluhy, pretože okrem odhadu hmotnosti nákladu zobrazí na displeji aj maximálnu výšku zdvihu. Na stožiari je navyše farebný pásik nosnosti, ktorý umožňuje sledovanie aktuálnej výšky zdvihu.

Zobrazenie výšky zdvihu a maximálnej výšky zdvihu na základe nameranej hmotnosti nákladu plus zastavenie zdvihu po dosiahnutí maximálnej výšky zdvihu:
v najvyššej úrovni rozšírenia, DLC 3, môže obsluha nielen vidieť odhad zaťaženia, ale aj príslušnú maximálnu výšku zdvihu a aktuálnu výšku zdvihu na displeji. Výška zdvihu sa meria pomocou ultrazvukového snímača, čo znamená, že vysokozdvižný vozík vždy vie aká je aktuálna výška zdvihu. Používateľ tiež dostane varovanie, keď sa priblíži k maximálnej zvyškovej nosnosti. Pri prekročení maximálnej prípustnej výšky zdvihu vysokozdvižný vozík automaticky ukončí proces zdvíhania. To výrazne uľahčuje skladovanie a vyskladňovanie a zároveň výrazne zvyšuje efektivitu a bezpečnosť.

 

Easy Target Plus

Rana do čierneho na jedno stlačenie tlačidla

Vďaka funkcii Easy Target Plus je možné tovar rýchlo a presne umiestniť na úroveň požadovanej police - poľahky, jedným stlačením tlačidla bez manuálnych úprav výšky.

Výhody pre vás:

  • Vysoký stupeň bezpečnosti pre vodiča a tovar
  • Riadené ovládanie prostredníctvom asistenta na displeji - jednoduchá obsluha aj pre menej skúsených vodičov
  • Rýchly výber požadovanej úrovne police
  • Individuálne prispôsobenie všetkým podmienkam vo vašom sklade
  • Nastaviteľné až pre osem programovateľných oblastí vo vašom sklade a 20 programovateľných úrovní políc
  • Vysokozdvižný vozík je schopný nezávisle určiť, či si operátor želá skladovať alebo vyskladňovať bremená od 150 kg a podľa toho primerane zohľadniť aj voľný zdvih palety (štandardne prednastavený na 150 mm)
  • Integrované ovládanie vodorovného polohovania vidlice v predvoľbe výšky zdvihu
  •  Pre vizuálnu indikáciu postupnosti krokov prevádzky na displeji je možné voliteľne doplniť ďalšiu asistenčnú funkciu na vašom displeji

Ďalšie funkcie Load Assist

Tu nájdete komplexný prehľad všetkých doplnkových asistenčných systémov a funkcií, ktoré ponúka spoločnosť STILL v oblasti Load Assist.

 
OptiSpeed pre vozík s výsuvným stožiarom

Bezpečnosť procesu v každej výške zdvihu

Asistenčný systém OptiSpeed znižuje vibrácie stožiara na minimum pre stredné výšky zdvihu a umožňuje rýchlu manipuláciu s tovarom. OptiSpeed nie je možné kombinovať s asistenčným systémom "Aktívna stabilizácia nákladu" (ALS).

 
Ochrana proti opotrebovaniu vidlíc

Pri spúšťaní sa vidlice nedotýkajú podlahy, čo predchádza opotrebovaniu vidlíc aj poškodeniu podlahy. Funkcia zároveň zabezpečí bezpečné vysunutie spod palety ako aj zasunutie vidlíc do nej.

 
Displej výšky zdvihu

Štandardne integrovaný LED senzor výšky zdvihu zaisťuje tú najvyššiu úroveň presnosti už od prvého milimetra. Systém opakovane pracuje s presnosťou pod +/- 5 mm. Vodič tak môže vždy vidieť na displeji výšku zdvihu. Obsluha si je preto vždy vedomá výšky hrotu vidlice a dokáže s istotou určiť, že sa pri zdvíhaní palety nedotkne police.

 
Kamerové systémy

Všetko pod dohľadom po celý čas: vozík FM-X môže byť voliteľne vybavený kamerovým systémom, ktorý výrazne uľahčuje obsluhu a zlepšuje viditeľnosť.

 
Systém tlmenia dosahu výsuvného stožiara

Prechod z voľného zdvihu k hlavnému zdvihu je preto veľmi plynulý a tovar zostáva bezpečne na palete: Akonáhle sa stožiar rozšíri do hlavného zdvihu, rýchlosť zdvihu pri prechode sa nepatrne zníži a následne opäť zvýši.

 
Vycentrovanie naklonenia vidlice a stožiara

Nenechajte nič skĺznuť nabok a to ani vo veľkých výškach: paleta sa presunie do polohy 90 ° stlačením jediného tlačidla. Vďaka tomu je vysunutie a zasunutie vidlíc z palety hračkou aj na najvyšších úrovniach políc.

 
Panoramatická sklenená strecha

Optimálna viditeľnosť: voliteľne je k dispozícii ochranná strecha s pancierovou sklenenou tabuľou na zlepšenie viditeľnosti počas skladovania a vyskladňovania.

 
Zdvíhateľná plošina vodiča

Dokonale uspôsobená na vertikálne vychystávanie do výšky až 2,80 m. Plošinu je možné zdvihnúť až do 1 200 mm, pričom úložný priestor je možné zdvojnásobiť pomocou druhej úrovne police. Vedenie vozidla a riadenie je tiež možné pomocou zdvihnutej plošiny s funkciou STILL Easy Drive a STILL Easy Move pre vysoký výkon pri prekládke.

 
Zámok spúšťania

Táto funkcia zabraňuje spusteniu palety počas jazdy. Počas jazdy sa tak zabráni prípadnej chybe v prevádzke a tovar je chránený.

 
Funkcia Trolley stop

Táto funkcia zahŕňa mierne nadvihnutie konca vidlice, aby sa vozík a tým aj prepravovaný tovar čo najlepšie zaistili počas jazdy.

 
Displej naklápania stožiara

Vodič vidí na displeji uhol sklonu stožiara. Preto má naložený tovar vždy maximálne pod kontrolou Táto funkcia je skutočným pomocníkom aj pri skladovaní a vychystávaní, pretože obsluha dokáže presne skontrolovať, či vidlice správne držia paletu.

 
Automatická vertikálna poloha stožiara

Vyšší manipulačný výkon pri stohovaní na vysokých policiach: táto funkcia pomáha ľahko umiestniť palety do políc vo väčších výškach. Stožiar zostáva automaticky vo zvislej polohe, keď je hydraulický systém aktivovaný stlačením tlačidla pre zvislé nastavenie.

 
Meranie zaťaženia

Systém deteguje náklad od 5% užitočného zaťaženia vozíka a zobrazuje informáciu pracovníkovi obsluhy na displeji

 
Polohovací laser

Viac bezpečnosti, viac pohodlia: voliteľný polohovací laser premieta výšku vidlice zelenou laserovou čiarou na nosič a slúži tak ako vizuálne predĺženie vidlice. To uľahčuje orientáciu pri skladovaní a preberaní tovaru a zvyšuje tak manipulačnú kapacitu, ako aj stupeň bezpečnosti.

Polohovací laser je možné ľahko zapnúť a vypnúť jediným stlačením tlačidla a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre ľudský zrak.

 
Displej so zobrazením nosnosti

Stabilita po celý čas: voliteľný displej nosnosti zobrazuje užívateľovi vždy aktuálnu výšku zdvihu a súvisiacu zvyškovú nosnosť.

Nosnosti a výšky zdvihu sú zobrazené na farebných značkách pripevnených priamo na stožiari.

 
Obmedzenie zdvihu

Ďalej ani krok: maximálna výška vysunutia stožiara môže byť vopred nakonfigurovaná pre výšku haly, ktorá je nižšia ako výška stožiara. Stlačením tlačidla môžete tiež nakonfigurovať stredné obmedzenie zdvihu s preddefinovanou maximálnou výškou zdvihu.

 
Mäkké pristátie

100% jemnosť: tento asistenčný systém zaisťuje jemné uloženie vidlíc a tovaru znížením rýchlosti krátko pred samotným položením tovaru na zem.

 
Predvoľba výšky zdvihu

Či už skladujete a vykladáte tovar alebo zdvíhate a spúšťate stožiar: požadovanú výšku zdvihu je možné ľahko vopred nakonfigurovať pomocou výberového tlačidla integrovaného v multifunkčnom ovládacom paneli. Je možné naprogramovať až 20 úrovní políc. Po dosiahnutí správnej výšky sa zdvíhací proces automaticky ukončí. Indikátor výšky zdvihu na LCD displeji navyše informuje vodiča o dosiahnutí požadovanej výšky zdvihu.

Výhody: práca sa stáva bezpečnejšou a efektívnejšou, opatrná manipulácia s nákladom a zvyšuje sa komfort obsluhy.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte otázky týkajúce sa nášho sortimentu, naši odborní konzultanti vám radi pomôžu.

Kontakt

+421-37-69 224 11

Žiadosť na: Load Assist

Vyplňte nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás oslovíme.

Oslovenie*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.