22.02.2021

Automatizácia s pridanou hodnotou: STILL automatizuje logistické procesy v spoločnosti Tarkett

Odvetvie: Podlahové riešenia
Spoločnosť: Medzinárodný líder na trhu s cca 12 500 zamestnancami v 36 výrobných miestach, distribuujúcich 1,3 milióna m2 podláh každý deň.
Výzva: Maximalizácia bezpečnosti a optimalizácie internej logistiky v novom závode vo Waalwijku.
Riešenie: Implementácia plne automatizovaného skladu s veľmi úzkymi uličkami s automatizovanými vysokozdvižnými paletovými vozíkmi STILL EXV iGo systems a STILL MX-X iGo systems do veľmi úzkych uličiek spolu so všetkými regálovými systémami.

V roku 2020 získala spoločnosť Tarkett, medzinárodný líder na trhu inovatívnych podlahových riešení, nové distribučné centrum v holandskom meste Waalwijk. Logistické procesy v novej budove boli v maximálnej možnej miere automatizované s pomocou STILL iGo systems. "Naše prevádzky sú bezpečnejšie, spoľahlivejšie a efektívnejšie," zdôrazňuje manažér dodávateľského reťazca Michiel van Trijen.

S cca 12 500 zamestnancami v 36 výrobných miestach Tarkett distribuuje 1,3 milióna m2 podlahových krytín pre sektory, ako sú nemocnice, školy, domácnosti, hotely, kancelárie a komerčné priestory po celom svete každý deň. Od nadobudnutia spoločnosti Desso v roku 2015 má teraz spoločnosť aj vlastný výrobný závod v Holandsku, vrátane výrobného závodu na výrobu kobercových dlaždíc vo Waalwijku. Tieto kobercové dlaždice sú vo veľkej miere automaticky skladované v novom distribučnom centre, kde sú pripravené na expedíciu k zákazníkovi.

Absolútne nevyhnutné
„Tento krok bol absolútne nevyhnutný na zvýšenie bezpečnosti našich procesov,“ hovorí Michiel van Trijen, manažér dodávateľského reťazca pre oblasť EMEA v spoločnosti Tarkett. „V starom sklade bola nedostatočná viditeľnosť. Často to bolo veľmi hektické a mohlo to viesť k nebezpečným situáciám. Určite sme prerástli náš priestor."
Na starom mieste mal Tarkett skladovací priestor pre 1 milión m2 podlahových dlaždíc. Počas špičiek však boli požiadavky spoločnosti na skladovanie často dvakrát vyššie. Kobercové dlaždice boli uskladnené v ich výrobnom závode v Dendermonde v Belgicku a v externom sklade. To vytvorilo dodatočnú manipuláciu, čo viedlo k zvýšenému riziku oneskorenia a zníženej spoľahlivosti dodávky. Museli sa prejsť aj ďalšie prepravné kilometre, čo nebolo úplne úmerné vízii udržateľnosti spoločnosti Tarkett. „Skrátka, bolo veľa dôvodov na posúdenie, či by sa to nemohlo stať bezpečnejším, spoľahlivejším a efektívnejším,“ zhrnul Van Trijen.

Udržateľnosť v meste Waalwijk
Vzhľadom na nedostatok na trhu práce, ktorý sťažuje hľadanie vhodných zamestnancov a ich udržanie, najmä v logistickom hot spote, akým je Waalwijk, sa rýchlo ukázalo, že automatizácia môže spoločnosti pomôcť realizovať veľkú časť jej prianí a požiadaviek.

Spoločnosť Tarkett však nemala potrebné znalosti v rámci samotnej organizácie, aby mohla takýto projekt automatizácie zrealizovať. Spoločnosť zavolala do Groenewoutu so svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami a poverila poradenskú spoločnosť, aby vypracovala lokalizáciu a štúdiu uskutočniteľnosti pre logistický návrh nového distribučného centra. Celkovo bolo vypracovaných päť scenárov, z ktorých ako najlepšie a najvhodnejšie riešenie vyšiel automatický sklad s veľmi úzkymi uličkami vo Waalwijku.
Nové distribučné centrum, ktoré postavila spoločnosť Prologis, má rozlohu 26 000 m2, z ktorých viac ako polovicu (14 000 m2 ) si prenajíma Tarkett. Budova získala „veľmi dobrý“ certifikát udržateľnosti BREEAM a je tiež certifikovaná ako „WELL Building“. Miesto je tiež blízko výrobného závodu Tarkett.

„Vzdialenosť medzi naším výrobným a distribučným centrom je minimálna, čo obmedzuje prepravné kilometre a znamená, že medzi obomi miestami môžeme shuttle prepravu vykonávať sami. Vďaka elektrickému terminálovému ťahaču, ktorý sme si objednali, to bude čoskoro realizované trvalo udržateľným spôsobom,“ hovorí Van Trijen. Navyše opätovné rozhodnutie vo Waalwijku znamenalo, že väčšinu zamestnancov bolo možné udržať.

Plne automatizovaný sklad s veľmi úzkymi uličkam
Na základe analýzy dát bol vytvorený profil požiadaviek na logistické riešenia. Rozhodnutie padlo nakoniec v prospech riešenia od spoločnosti STILL, ktorá dodala a zrealizovala plne automatizovaný sklad s veľmi úzkymi uličkami. Ako súčasť tohto konceptu sériovo vyrábané vozíky automatizované pomocou STILL iGo systems nepretržite preberajú skladovanie, vychystávanie a presun paliet. Van Trijen: „Naše kobercové dlaždice sú ideálne na automatickú manipuláciu. Dlaždice (50 x 50 cm) sú pevne zabalené v škatuliach s hmotnosťou približne 20 kg a sú naukladané na pekných rovných paletách. Kvôli veľkosti dlaždíc používame aj špeciálne palety s rozmermi 108 x 108 cm. Distribučné centrum tak bolo postavené úplne podľa našich požiadaviek a rozmerov.“
Po vstupe do distribučného centra sa palety naskenujú a následne sú k dispozícii nášmu systému riadenia skladu.

Automatizovaný vysokozdvižný paletový vozík STILL EXV iGo systems ich odovzdá kontrole tvaru a potom prepraví palety na požadované miesto presunu v oblasti regálu. Tu palety preberajú automatizované vozíky STILL MX-X iGo systems do veľmi úzkych uličkiek a sú uložené na mieste poskytnutom systémom riadenia skladu (WMS). Dokonca aj proces vychystávania je plne automatizovaný.

Distribučné centrum ako vzor
Spoločnosť STILL dodala celkovo šesť sériovo vyrábaných automatizovaných vozíkov iGo systems: tri MX-X vozíky do veľmi úzkych uličiek a tri vysokozdvižné paletové vozíky EXV. V prípade potreby je možné automatizované vozíky ovládať aj manuálne. Okrem automatizovaných vysokozdvižných paletových vozíkov a vozíkov do veľmi úzkych uličiek spoločnosť STILL dodala aj retraky FM-X a tri elektrické paletové vozíky EXU-S na nakladanie a vykladanie.

Dokonca aj regály dodala spoločnosť STILL. Nové distribučné centrum má 21 uličiek, z ktorých iba dve sú ovládané ručne pomocou retraku STILL FM-X. „Skladujeme tu neštandardné veľkosti paliet a položky od našich sesterských spoločností, napr. laminát, takže aj pri týchto položkách dokážeme splniť krátke dodacie lehoty,“ hovorí Van Trijen.

Riešenie dodávané spoločnosťou STILL ponúka spoločnosti Tarkett vysokú hustotu skladovania a priestor na 18 000 paliet. Keďže proces je teraz maximálne automatizovaný, výrazne sa zvýšila bezpečnosť. Existuje menej manuálnych prepravných pohybov na podlahe a jasné fyzické oddelenie medzi jazdnými trasami a chodníkmi. Táto prehľadnosť zaručuje bezpečnosť.
„Naplnili sa tiež očakávané úspory,“ hovorí Van Trijen. Okrem toho sa vďaka automatizácii zvýšila aj spoľahlivosť. Existuje menej chýb a procesy bežia efektívnejším spôsobom – „základné optimalizácie, aby sme zostali lídrom na vysoko konkurenčnom trhu,“ hovorí manažér dodávateľského reťazca.

Distribučné centrum Waalwijk teraz slúži ako vzor pre ďalšie miesta spoločnosti Tarkett. Počiatočné plány na ďalšiu automatizáciu v rámci skupiny už boli vyhotovené. Organizácia dúfa, že len tento rok uvedie do prevádzky druhý projekt automatizácie.